نسخه شماره 2445 - 1389/06/16 -


تسهيلات ساخت واحدهاي مسکوني نيمه صنعتي افزايش يافت

رئيس سازمان هواپيمائي کشوري:
توپولوف هاي پر مصرف 2 ميليارد دلار سرمايه را هدر دادند


پيش بينيافزايش مجدد نرخ بيکاري


احتمال حضور بانک هاي خارجي در ايران

وزير تعاون خبر داد:
20 درصد تعاوني ها راکد و غيرفعال هستند


غول هاي خودروسازي فعلا دولتي مي مانند


روز منفي بازار


اخبار کوتاه


 تسهيلات ساخت واحدهاي مسکوني نيمه صنعتي افزايش يافت 

با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه مسکن، پرداخت تسهيلات براي ساخت واحدهاي مسکن مهر که با فن آوري نوين و به صورت نيمه صنعتي ساخته مي شوند تا  220 ميليون ريال تعيين شد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، مصاديق و نحوه تعيين واحدهاي مذکور توسط وزارت مسکن و شهرسازي (مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن) مشخص و به بانک عامل اعلام مي شود. بر اساس اين مصوبه همچنين خانه هاي سازماني استان هاي خراسان جنوبي و شمالي از شمول ماده( 8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن  مصوب  1387- مستثني شدند. بر اساس ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، همه وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي که  100 درصد از سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند به منظور کمک به تامين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضي خريد يا ساخت مسکن مطابق با الگوي مصرف مسکن، خانه هاي سازماني در مالکيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلي حسب آئين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب  1365/7/9 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي که به وسيله خزانه داري کل کشور در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز کنند تا معادل  100درصد آن در بودجه هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد. بر اساس اين مصوبه، تا سقف معادل ريالي ( 3600) واحد مسکوني از سهميه سال جاري تسهيلات خط اعتباري مسکن مهر در بافتهاي فرسوده شهري و تا سقف ششصد و پنجاه و هفت ميليارد ريال براي پرداخت تسهيلات وديعه مسکن با عامليت بانک مسکن اختصاص مي يابد. اين مصوبه از سوي محمد رضا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.


 رئيس سازمان هواپيمائي کشوري:
 توپولوف هاي پر مصرف 2 ميليارد دلار سرمايه را هدر دادند  

رييس سازمان هواپيمايي کشوري با بيان اين که طي20 سال گذشته از محل هزينه  سوخت مصرفي هواپيماهاي توپولوف دو ميليارد دلار هدر رفت، گفت: شرکت هاي واسطه اي تمايلي به حذف توپولف از ناوگان هوايي کشور نداشتند که با حمايت قاطع مقام عالي وزارت راه و ترابري مبني بر خروج توپولف 154خوشبختانه ناکام ماندند.
رضا نخجواني  معاون وزير راه و ترابري  در گفت وگو با ايسنا، درباره حذف هواپيماهاي توپولوف از ناوگان هوايي کشور، گفت: 20سال است که اين نوع هواپيماها در آسمان کشور پرواز مي کنند، اما حتي يک ايراني براي بهره گيري کامل و تاييد قابليت پرواز اين هواپيما نداريم و تاکنون اين مسووليت به نيروهاي ايراني داده نشده است. اين در حاليست که هر نوع هواپيماي غربي در کشور توسط نيروهاي ايراني تعميرات سنگين مي شود; به گونه اي که با ورود مدرن ترين هواپيماها به کشور پس از مدت يک يا دو سال دانش آن نيز منتقل شده است.
وي با اذعان به اين که طي 20 سال گذشته تمامي شرکت هاي هواپيمايي ايراني که از توپولف استفاده کرده اند با مراکز تعميراتي مجاز خارج از کشور قرارداد مستقيم نداشتند، اظهار کرد: اين ارتباط همواره از طريق شرکت هاي واسطه اي برقرار شده و به همين منظور با مطرح شدن بحث خروج توپولوف از ناوگان هوايي کشور اين شرکت هاي واسطه اي هستند که تمايلي به قطع اين رابطه ندارند.
رييس سازمان هواپيمايي کشوري تصريح کرد: با توجه به تاکيد وزير راه و ترابري در اين وزارتخانه جاي هيچ گونه سياسي کاري نيست و همه بايد کار تخصصي انجام دهند که در اين راستا ما نيز طبق اين نظر بايد در جهت تامين منافع مردم عمل کنيم.
نخجواني خاطرنشان کرد: در گذشته شرکت هاي هواپيمايي داخلي به جاي اينکه با سرمايه گذاري کلان تر نسبت به خريد هواپيماهاي با مصرف سوخت کمتر اقدام کنند، به دليل ارزان بودن قيمت سوخت در کشور به دنبال هواپيماهاي با مصرف سوخت بالا رفته اند که در نهايت منجر به تحميل هزينه هنگفت سوخت مصرفي در مقايسه با ساير ناوگان هوايي شده است.
معاون وزير راه و ترابري با اشاره به اين که تاکنون کسي در مصرف سوخت اين نوع از هواپيماها تامل نکرده است، گفت: قطعا پس از آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي، شرکت هاي هواپيمايي براي کسب منفعت بيشتر و کاهش هزينه ها نخواهند توانست از هواپيماهاي پرمصرفي نظير توپولوف استفاده کنند.
به گفته وي، تفاوت مصرف سوخت توپولوف  با ساير هواپيماها بسيار قابل توجه است; به گونه اي که از محل هزينه  سوخت مصرفي اين نوع از هواپيما در مقايسه با ساير ناوگان  هوايي، ظرف 20 سال گشته دو ميليارد دلار هدر رفت و هزينه سنگيني به اقتصاد کشور تحميل شد; در حالي که با اين هزينه مي توان سن 50 درصد از ناوگان هوايي کشور را به کمتر از 15 کاهش داد.
نخجواني با اشاره به خروج توپولوف هاي استيجاري در مرحله اول، خاطر نشان کرد: در دومين مرحله، خروج توپولوف هاي ملکي نيز در حال اجراست.


 پيش بينيافزايش مجدد نرخ بيکاري 

عضو شوراي عالي کار با هشدار نسبت به احتمال افزايش مجدد نرخ بيکاري در کشور، گفت: تحقق هدف اشتغالزايي /1 1 ميليون نفري در سالجاري با ابهام مواجه شده است. به گزارش مهر، نگاهي به برنامه ريزيهاي دولت و شوراي  عالي اشتغال در خصوص ايجاد فرصتهاي جديد شغلي تا /1 1 ميليون شغل در سال در کنار افزايش نرخ بيکاري ناشي از هجوم کارجويان به بازار کار، آنچه که بيشتر خودنمايي مي کند بالا رفتن نرخ بيکاري است.کارشناسان و فعالان بازار کار پيش بيني مي کنند در صورت رفع نشدن مشکلات فعلي، نرخ بيکاري در ماه هاي آينده با شدت بيشتري افزايش خواهد يافت. اين در حالي است که برخي مسوولان ابهام در قابل استناد بودن نرخ بيکاري را مورد تاکيد قرار مي دهند و برخي نرخ واقعي بيکاري را بيشتر از نرخ اعلامي و برخي کمتر مي دانند اما آخرين آمار ارايه شده مربوط به بهار امسال و نرخ  14/6درصدي بيکاري است و وزير کار با نگاه ترديد از آن سخن مي گويد و در مقابل، مرکز آمار ايران بر صحت آن اصرار دارد. از طرفي، برنامه هايي که دولت براي ايجاد فرصت هاي  شغلي اعلام مي کند يا تصميماتي که شوراي عالي اشتغال براي رفع اين معضل مي گيرد نيز تاکنون نتوانسته است کارجويان را به يافتن شغل اميدوار کند چرا که اغلب مي گويند از تحقق برنامه هاي کاهش نرخ بيکاري و يا افزايش فرصتهاي شغلي مطمئن نيستيم.آخرين تصميم براي اشتغالزايي را نيز شوراي  عالي اشتغال براي ايجاد فرصتهاي جديد شغلي تا /1 1 ميليون شغل در سال گرفت و اين تصميم را وزراي دولت از جمله کار و تعاون اعلام کردند; حال اينکه ششمين ماه سال روزهاي پاياني خود را سپري مي کند، هنوز اين برنامه يکساله قرار است اجرا شود!


 احتمال حضور بانک هاي خارجي در ايران  

معاون ارزي بانک مرکزي با تاکيد بر اين که مانعي براي حضور بانک هاي خارجي در ايران وجود ندارد از استقبال بانک مرکزي در اين زمينه خبر داد. حميد برهاني در گفت وگو با ايسنا و فارس درباره مهيا کردن فضاي حضور بانک هاي خارجي در ايران و موانعي که در اين راه وجود دارد، اظهار کرد: هر بانکي که تمايل حضور در ايران داشته باشد ما استقبال مي کنيم و ترديدي نيست که اگر آن ها درخواست کنند، ما مشکلي نخواهيم داشت. وي درباره ميزان بالاي سرمايه تشکيل بانک ها و رسيدن آن به رقم 400 ميليارد تومان در مقايسه با گذشته گفت:من فکر مي کنم با توجه به تقاضايي که در بازار براي تاسيس بانک ها وجود داشت اين تصميم گرفته شد و در واقع فراواني تقاضا باعث بالا رفتن اين رقم شد. رسيدن حداقل سرمايه به 400 ميليارد تومان از يک نظر کار را سخت تر کرده است و اگر کسي بخواهد بانک تاسيس کند، تامين اين سرمايه مشکل است اما در مقابل باعث مي شود بانک هايي اجازه فعاليت پيدا کنند که استحکام بيشتري داشته باشند. مديرعامل سابق بانک صادرات درباره چرخش بانک ها به سمت عقود مشارکتي بيش از عقود مبادله اي گفت: من فکر مي کنم با کاهش نرخ تورم، نرخ ها هم تعديل مي شود و همين امر فاصله بين آن عقود مبادله اي و مشارکتي را کمتر خواهد کرد. پيش بيني هاي ما بر اين اساس است که اين فاصله کمتر شود. برهاني درباره  علت ايجاد مطالبات معوق گفت: يکي از علل ايجاد معوقات رکود مسکن بوده است. از سوي ديگر بسياري از انبوه سازان که تسهيلات  را در زمينه مجتمع سازي به کار گرفته بودند، پس از رکود نتوانستند بازپرداخت کنند و اين امر باعث ايجاد مطالبالت معوق شد.


 وزير تعاون خبر داد:
 20 درصد تعاوني ها راکد و غيرفعال هستند  

وزير تعاون با بيان اينکه 20 درصد تعاوني ها راکد و غيرفعال هستند، گفت: غيرتعاوني شدن شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت استاني برخلاف اصل 44 قانون اساسي است و ما با اين موضوع مخالفيم.
به گزارش مهر، محمد عباسي  در حاشيه نشست خبري هفته تعاون در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون 20 درصد از کل تعاوني هاي کشور راکد و غيرفعال هستند، اين درحالي است که اين ميزان در سال هاي گذشته 35 درصد بوده است.
وزير تعاون به فعاليت مقطعي بخشي از تعاوني ها اشاره کرد و گفت: طبيعي است که برخي گرايشهاي تعاوني مانند مسکن و يا تعاوني هاي آموزشگاهي پس از سپري شدن مدت زمان ايجاد مسکن و يا اتمام تحصيلات تعطيل مي شوند; بنابراين نمي توان گفت بخشي از غيرفعال بودن از اين بابت است.
عباسي در ادامه از نظرسنجي انجام شده از تعاوني هاي غيرفعال به موضوع نياز مالي به عنوان مهمترين مشکل آنها سخن گفت و اظهار داشت: هم اکنون تعاوني هاي زيادي هستند که به ثبت رسيده اند ولي براي شروع کار خود نيازمند تسهيلات و منابع هستند، بنابراين مي توان مشکل بزرگ 31 هزار تعاوني غيرفعال را منابع تسهيلاتي دانست.
وي با بيان اينکه اين تعداد در گذشته 40 هزار بوده است که مي توان به مشکلات مالي، اختلافات مديريتي، رکود، وجود پرونده هاي حقوقي و همچنين تغيير حرفه برخي از آنها به عنوان دلايل غيرفعال بودن اشاره کرد و گفت: هم اکنون با ايجاد ستادهاي بازسازي تعاوني هاي غيرفعال به دنبال رفع مشکلات تعاوني ها هستيم.
وزير تعاون 12 درصد از تعاوني هاي غيرفعال را مربوط به تعاوني هايي دانست که در سال گذشته ايجاد شده اند. وي بيان داشت: يکي از مواردي که در قالب بانک توسعه تعاون دنبال مي شود فراهم کردن امکان تسريع در پرداخت تسهيلات به تعاوني ها است.
عباسي همچنين به واگذاري 30 درصد عوايد حاصل از فروش شرکت هاي دولتي به تعاوني ها طبق قانون اشاره کرد و افزود: اينکه اعلام شود تعاوني ها نتوانستند از محل واگذاري ها به نفع خود استفاده کنند درست نيست چون در اين رابطه قانون اصل 44 تکليف را روشن کرد.
وي ادامه داد: طبق قانون اصل 44 معادل 40 درصد از کل واگذاري ها بايد در قالب بورس به مردم واگذار شود و 40 درصد ديگر نيز در قالب تعاوني هاي سهامي عدالت در اختيار مردم قرار گيرد که اين موضوع خود، گواهي است بر تحقق سهم تعاوني ها از واگذاري ها.
وزير تعاون همچنين به غيرتعاوني شدن شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت در استانها انتقاد کرد و با اعلام مخالفت دوباره خود با نظر مجلس در اين خصوص، گفت: قانون اصل 44 مشخص کرده است که سهام عدالت و کليه امور مربوط به آن از جمله سرمايه گذاري بايد از طريق تعاوني ها باشد همان طور که اعلام شد 40 درصد کل واگذاري ها بايد در قالب بورس به خريداران عرضه شود.
عباسي با اعلام اينکه 30 درصد عوايد حاصل از فروش شرکت هاي دولتي به تعاوني ها اختصاص نيافته است، اظهار داشت: ما به دنبال اين هستيم که اين موضوع در قالب بودجه هاي سالانه طبق قانون اصل 44 انجام شود.


 غول هاي خودروسازي فعلا دولتي مي مانند  

معامله بلوک عمده ايران خودرو و سايپا در حالي قطعي نشد که ديدگاه دولتي همچنان بر سر غول هاي خودروسازي ايران حاکم خواهد بود.
به گزارش مهر، روز يکشنبه هفته جاري با گذشت عقربه هاي ساعت از 15 بعداز ظهر و عدم واريز حصه نقدي و ارائه فرم تسويه خارج از اتاق پاياپاي معامله سايپا نيز به سرنوشت معامله ديگر خودروساز رقيب در واگذاري بلوک 18 درصدي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي دچار شد.
يکشنبه 14 شهريور ماه جاري آخرين مهلت قانوني براي قطعي شدن معامله سايپا توسط خريداران سهام اين شرکت يعني کارکنان سايپا بود که توسط کارگزاري عمران فارس خريداري شده بود.
پيش از اين زمزمه هايي مبني بر اينکه سرنوشت معامله سايپا نيز به سرنوشت معامله ايران خودرو دچار مي شود، شنيده مي شد، حسن قاليباف اصل مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار نيز در اين خصوص به مهر گفته بود: موعد و سررسيد اين معامله نيز بايد فرا برسد، اگر سند تسويه خارج از پاياپاي را به شرکت بورس ارائه دهند معامله قطعي خواهد بود که ما منتظر رسيدن موعد آن هستيم.
با اين اوصاف پرونده اين معامله جهت رسيدگي به کميسيون تخلفات مربوط به ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب اول آذر 84 مجلس) ارجاع مي شود.
خريداران سايپا بايد مبلغ 475 ميليارد تومان را به صورت نقدي تا ساعت 15 روز گذشته واريز مي کردند که اين اتفاق نيفتاد. بنابراين با توجه به اينکه معامله سايپا شرايطي بود، طبق ماده 11 مکرر آئين نامه معاملات مصوب شورايعالي بورس قطعي نمي شود.
18 درصد از سهام سايپا در 30 تيرماه سال جاري در راستاي اجراي اصل 44 در بيستمين روز رقابت به قيمت هر سهم 8460 ريال توسط کارکنان سايپا به ارزش يکهزار و 583 ميليارد تومان خريداري شد، اين در حالي است که قيمت هر سهم بلوک سايپا نسبت به روز نخست عرضه افزايشي 5280 ريالي را تجربه کرده بود.
سازمان خصوصي سازمان به وکالت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 18 درصد (يک ميليارد و 872 ميليون سهم) از سهام سايپا را در روز اول تيرماه به صورت يکجا و نقد و اقساط (30 درصد نقد و 70 درصد اقساط) از طريق بورس تهران عرضه کرد.
البته شبهاتي نيز در مورد خريد سهام سايپا توسط کارکنان و ايجاد انحصار در محصولات توليدي آن مطرح بود که قرار شد پرونده اين موضوع در شوراي رقابت، همانند پرونده ايران خودرو در اين زمينه بررسي و نتيجه آن اعلام شود که هنوز اين کار انجام نشده است.

در حالي اين اتفاقات براي سايپا رخ داد که خريداران بلوک 18 درصدي سهام ايران خودرو نيز به کميسيون اصل 44 مجلس مراجعه کرده بودند.
در پي اين مراجعه به منظور بررسي، جلسه اي در تاريخ 25 مردادماه در اين کميسيون با حضور مسوولان بورس، خريداران و اعضاي کميسيون برگزار شد که براساس جمع بندي هاي صورت گرفته قرار شد که اين موضوع به شوراي عالي بورس براي بررسي ارجاع داده شود.
دو درصد از بلوک 18 درصدي سهام ايران خودرو که توسط کنسرسيوم تعاوني کارکنان ايران خودرو خريداري شده بود  متعلق به شرکت سرمايه گذاري بانک صنعت و معدن بود، اما اين شرکت از خريد اين سهام انصراف داد و سهام خود را به  کارکنان ايران خودرو واگذار نمود و اين موضوع طي نامه اي توسط کنسرسيوم مذکور به سازمان خصوصي سازي اطلاع داده شد.
گرچه سازمان خصوصي سازي با انتقال دو درصد سهام موافقت کرد اما بورس با اجراي اين کار موافق نبود; اين در حالي است که تعاوني کارکنان ايران خودرو مبلغ مشخص شده خود را به علاوه مبلغ سهم دو درصدي سرمايه گذاري صنعت و معدن واريز کرده بودند.
اما مسوولان شرکت بورس (مدير بازار شرکت بورس) نامه اي را به سازمان خصوصي سازي ارسال کردند مبني بر اينکه شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن در موقع خريد سهام ايران خودرو در کنسرسيوم حضور داشته و هم اکنون نيز که زمان قطعي شدن معامله است نيز بايد حضور داشته باشد.
در اصل عدم قطعيت اين معامله از سوي مسوولان بورس و خصوصي سازي انصراف شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن از خريد دو درصد سهام ايران خودرو با توجه به مشکلات حقوقي که با قطعيت آن ايجاد مي شود، اعلام شد.
به علاوه بورسي ها مطرح کردند که کارکنان ايران خودرو در مهلت مقرر که 30 روز کاري بود، فرم خارج از پاياپاي را به بورس ارائه نکرد لذا معامله  اين شرکت قطعي نشده است.
بلوک 18 درصد سهام ايران خودرو در روز هفتم تيرماه امسال پس از 5 روز رقابت توسط کنسرسيومي به رهبري کارکنان تعاوني ايران خودرو خريداري شده بود.
بلوک 18 درصدي معادل يک ميليارد و 134 ميليون سهم بود که کارگزاري بانک پارسيان آن را به قيمت 3 هزار و 687 ريال خريداري کرد  ، براساس اعلام قبلي قرار بود تا تاريخ 20 مرداد ماه وجه نقدي معامله نيز پرداخت شود.
مديرعامل کارگزاري پارسيان مطرح کرده بود که 30 درصد وجه معامله (حصه نقدي) به حساب شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز  شده است. اما 70 درصد ثمن معامله بر اساس شرايط  قطعيت نيافته است.
 با توجه به اينکه معاملات در شرايط رقابتي در بورس انجام مي شود، مهلت پرداخت حصه نقدي و ارائه فرم خارج از پاياپاي در بورس تمديد ناپذير است.
مسوولان سازمان خصوصي سازي به عنوان فروشنده سهام اعلام کرده اند که بلوک ايران خودرو مجددا در بورس عرضه خواهد شد، بنابراين به نظر مي رسد که بلوک سايپا نيز در بورس دوباره عرضه شود.
 طي سالهاي اخير با جدي شدن اجراي سياست هاي اصل 44 سهام برخي شرکت هاي بزرگ واگذار شده با مشکلات و شبهاتي همراه بوده است که برخي کنار رفتن غلامرضا حيدري کردزنگنه مديرعامل سابق سازمان خصوصي سازي را بي ارتباط با اين نوع واگذاري ها نمي دانند.


 روز منفي بازار 
نويسنده : محمود طهماسبي کهياني

بازار ديروز در اغلب نمادها روند منفي به خودداشت تا بعد از چند روز رشد طوفاني بازار در ميانه هفته بااصلاح قيمتي در اغلب سهم ها همراه باشيم. هر چند نمي توان با توجه به شرايط حاضر براي روزهاي آينده پيش بيني دقيقي کرد اما به نظر مي رسد روند ديروز بعد از رشددهي گذشته تا حدودي منطقي و شايد به نفع بازار بوده است. ديروز علي رغم افت قيمتي که در بسياري از سهم ها به وجود آمد با شاخص کل با رشد همراه بود. اين رشد را شاخص مديون معاملات مثبت فولاد و صندوق بازنشستگي مي باشد. نمادهاي تجهيزاتي روند متفاوت از روز گذشته داشتند. در حالي که روزهاي پيش آذراب و فاراک با افت قيمت همراه بودند ديروز اين اتفاق بر روي نمادهاي مپنا و حفاري رخ داد. فولاد مبارکه که قيمت ها ي310 را هم رد کرد در ابتداي بازار با صف خريد همراه بود که با عرضه صف آن تا درصد صفر هم پايين آمد. ملي مس توان عبور از 800 را نداشت تا با برگشت قيمتي به محدوده 780 برسد. سرمايه گذاري معادن و فلزات با عرضه صف خريد خود درابتداي بازار افت قيمت را شاهد بود و اميد هم به درصدهاي منفي رسيد. ديروز شاهد بازگشايي نماد بيمه دانا بوديم که بعد از به تنفس رفت مجمع عادي بازگشايي شد و با صف فروش يک ميليون مواجه شد. در ميانه بازار با جمع آوري 500 هزار سهمي از اين نماد اميد براي روزهاي آينده اين سهم بيشتر شد.


 اخبار کوتاه 

بيمه آسيا نمازگزاران عيد سعيد فطر را
تحت پوشش بيمه قرار داد

گروه اقتصاد:  نمازگزاران عيد سعيد فطر تهران از ساعت 5 صبح تا 12 ظهر در محل برگزاري نماز، تحت پوشش بيمه حوادث بيمه آسيا قرار دارند. روابط عمومي بيمه آسيا در اطلا عيه اي اعلا م کرد: بيمه آسيا براساس اين قرارداد هر يک از بيمه شدگان را در حوادث منجر به فوت تا مبلغ پنجاه ميليون ريال، نقص عضو دائم کلي پنجاه ميليون ريال، نقص عضو دائم جزئي پنجاه ميليون ريال و هزينه هاي پزشکي سه ميليون ريال تحت پوشش قرار داده است. در اين اطلا عيه آمده است: پرداخت غرامت به نمازگزاران حادثه ديده منوط به تائيد مدارک لا زم توسط ستاد برگزاري مراسم نماز عيد فطر مي باشد.

غلا معباس افشار به عنوان رئيس روابط عمومي بانک اقتصاد نوين منصوب شد

گروه اقتصاد:  طي حکمي از سوي مدير عامل بانک اقتصاد نوين غلا معباس افشار به عنوان رئيس جديد اداره روابط عمومي اين بانک منصوب شد. به گزارش روابط عمومي بانک اقتصاد نوين، غلا معباس افشار عضو هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومي و رئيس منتخب اين انجمن براي سال آينده است. وي همچنين مدرس دانشگاه در رشته روابط عمومي و ارتباطات و دبير کل دومين کنفرانس بين المللي خدمات مالي است، معاونت اداره روابط عمومي بانک ملي ايران از جمله سوابق گذشته وي است. پيش از اين غلا محسين گودرزي به عنوان رئيس اداره روابط عمومي بانک اقتصادنوين مشغول به فعاليت بود.

پذيره نويسي سهام بانک پاسارگاد
به زودي انجام خواهد شد

گروه اقتصاد: پذيره نويسي سهام بانک پاسارگاد، به منظور تحقق افزايش سرمايه بانک پاسارگاد به زودي انجام خواهد شد. به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بانک، در آيين  گشايش شعبه هاشمي، ضمن اعلام اين خبر گفت: بانک پاسارگاد در پي تصميم به افزايش سرمايه خود از مبلغ 7700 ميليارد ريال به 23100 ميليارد ريال، پذيره نويسي سهام خود را به زودي برگزار خواهد کرد. وي ادامه داد: خدا را شاکريم که کارنامه موفق ودرخشان بانک پاسارگاد در مدت کوتاه فعاليت، باعث شده اين بانک در بين مشتريان و سهامداران خود از جايگاه بسيار خوبي برخوردار باشد. اين اعتماد و اطمينان به بانک پاسارگاد باعث شده استقبال از افزايش سرمايه اين بانک، از محل سود سهام و آورده نقدي سهامداران و متقاضيان، بسيار چشمگير باشد. رفيعي خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک پاسارگاد با شبکه گسترده بانکي خود که باعث شده دسترسي به خدمات اين بانک به سهولت امکان پذير باشد، انواع خدمات ارزي، ريالي و بانکداري الکترونيک را به هم ميهنان ارايه مي دهد.

صادرات 500 هزار يورويي شرکت قالب هاي صنعتي
ايران خودرو

گروه اقتصاد:  شرکت قالب هاي صنعتي ايران خودرو اوايل امسال يک قرارداد صادراتي به ارزش 200 هزار يورو با شرکت هاي ترکيه اي بسته که تا 500 هزار يورو قابل افزايش است. به گزارش ايکوپرس، غلا مرضا علوي مدير عامل شرکت قالب هاي صنعتي ايران خودرو با بيان اين مطلب، گفت: براي يک قرارداد 500 هزار يورويي ديگر جهت طراحي و ساخت قالب هاي قطعات آلومينيومي با فناوري بالا  نيز درحال مذاکره با شرکت فورد آلمان هستيم که مذاکرات نهايي آن تا سه هفته ديگر انجام و قرار داد بسته خواهدشد. وي اين اقدام را يک موفقيت بزرگ در صادرات قالب توصيف کرد و همچنين از ساخت بزرگ ترين قالب پلا ستيک کشور توسط شرکت قالب هاي  صنعتي ايران خودرو نيز خبر داد و گفت: قالب گل پخش کن پژو 206 در يک پروژه مشترک با همکاري ساپکو ساخته شده که زمينه  را براي ساخت قالب هاي بزرگ تر مانند سپر آماده مي کند. علوي اظهار داشت: شرکت قالب هاي صنعتي ايران خودرو با توجه به تاکيدات مدير عامل محترم گروه صنعتي ايران خودرو به عنوان پايگاه قالب سازي کشور، تمام انواع قالب هاي فلزي، پلا ستيک، داي کست و ريخته گري را توليد مي کند.