نسخه شماره 2443 - 1389/06/14 -


دولت حق ندارد در امور صنفي سينما دخالت کند

به بهانه نمايشگاه نقاشي خط سه نسل هنرمندان
ساربان کلمات


فيلمبرداري قلب يخي از سر گرفته شد


مجسمه اميرکبير ساخته استاد صديقي به ايران آمد


اخبار کوتاه


سراي فرهنگ


 دولت حق ندارد در امور صنفي سينما دخالت کند  

اگرچه قرار بود ميهمان برنامه هفت جمعه شب گذشته(12 شهريور) مديرعامل خانه سينما باشد، اما بازهم از محمدمهدي عسگرپور در اين برنامه خبري نشد. اگرچه عنوان شد دست اندرکاران برنامه درانتظار به پايان رسيدن سريال شبانه ي وي(جراحت) از سيما هستند، اما بايد منتظر ماند و ديد آيا مديرعامل خانه سينما سرانجام پشت اين صفحه ي ملي حاضر خواهد شد و به او اجازه داده خواهد شد که صراحتا از موجوديت صنف سينما دفاع کند و او نيز دفاع به حق و درخوري از اين صنف خواهد داشت يا خير؟! براي نتيجه گيري; بايد منتظر جمعه دو هفته ديگر بود.
درنهايت برنامه سينما هفت در اين شب(12 شهريور) به موضوع البته مهم ديگري که محل اختلاف و شکاف عميقي در جامعه سينمايي کشور شده است; يعني رابطه ميان تهيه کنندگان سينما اختصاص داشت. نکته مهم اين برنامه; اشاره طائرپور به روابط سالم ميان دولتي ها و بخش خصوصي سينما در دوران سيف الله داد و محمد جعفري جلوه بود. بررسي وضعيت سينماي ديني نيز در جنب اين برنامه; محور ديگري بود که مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش ايلنا، در بخش اصلي اين برنامه که اختصاص به بررسي وضعيت مشکلات تهيه کنندگان داشت، فرشته طائرپور به نمايندگي از شوراي عالي تهيه کنندگان و همچنين مهدي صباغ زاده به نمايندگي از اتحاديه تهيه کنندگان حضور داشتند.  طائرپور با اشاره به اختلافات به وجود آمده در بين تهيه کنندگان سينما گفت: زماني که فردي; کار صنفي مي کند بايد به دنبال يک خيرخواهي عمومي باشد. ما در شوراي عالي تهيه کنندگان نيز به دنبال اين امر هستيم. طائرپور با اشاره به اينکه اين مشکلات در دوره هاي گذشته نيز وجود داشته است، گفت: در زمان سيف الله داد; يک مشکل بين يکي از صنوف سينما به وجود آمده بود که مرحوم داد با حسن نيت، نفوذ کلام و مقبوليت خود، اختلاف را حل کرد. در آن دوره; خانه سينما فعاليت بسيار خوبي داشت زيرا آدم ها به هم لطمه نمي زدند و حرمت يکديگر را نگاه مي داشتند.
طائرپور با اشاره به اينکه مشکلات صنف بايد در درون صنف حل شود، گفت: بدترين اتفاق امروز اين است که مديريت دولتي وارد اختلافات شود و بخواهد مشکل را به نفع خود حل کند. امروز بعضي ها اطلاعات غلط به مديران دولتي مي دهند و به دنبال آن هستند که مديران دولتي را با وجود آنکه صلاح نيست; وارد اين اختلافات کنند. البته در زمان سيف الله داد و جعفر ي جلوه; مديريت دولتي به خوبي با جمع کردن تهيه کنندگان و برگزاري جلساتي سعي در رفع اين مشکلات داشت اما امروز ورود مديريت دولتي به اين اختلافات صلاح نيست. طائرپور با اشاره به اينکه امروز در شوراي عالي تهيه کنندگان; اعضاي عضو با حفظ استقلال خود به يک وحدت نظر در عملکرد در حوزه سينما رسيده اند، گفت: بايد از ديگراني که حرف وحدت مي زنند، تقاضا کرد تا به جاي حرف زدن; عمل کنند. نمي توان سوار اتوبوسي شد که به سمت زابل مي رود و روي آن نوشت اتوبوس راهيان کربلا.  مهدي صباغ زاده (تهيه کننده و کارگردان سينما) نيز طي سخناني گفت: متاسفانه در درون اتحاديه تهيه کنندگان اختلافات و کشمکشي به وجود آمده که موجب مشکلات امروز شده و درنهايت تفرقه و دلخوري به وجود آورده است. بايد بگويم که وزارت ارشاد نيز در دوره اي به اين اختلافات کمک کرده است.
صباغ زاده با اشاره به اينکه ايجاد صنف هاي مختلف به آن صورت که امروز وجود دارد براي سينما ضرورتي ندارد، گفت: وزارت ارشاد حق ندارد وارد مسائل صنفي شود. اعضاي صنف بايد به يک نتيجه و وحدت درست برسند. دولت تنها مي تواند بر عملکرد صنف نظارت کند يا اينکه بر انتخابات سالم; نظارت داشته باشد.


 به بهانه نمايشگاه نقاشي خط سه نسل هنرمندان
 ساربان کلمات 
نويسنده : مژگان قدوسي

يکي از حرکت هايي که سکون هنر در تابستان ها را به پويايي بدل مي کند، نمايشگاه گروهي گالريها در اين فصل است که با شروع ماه مبارک رمضان اين حرکت کند شده به سکوني دوباره تبديل مي شود. اما در اين ميان گالري ساربان حرکتي به جلو انجام داده و خود را در ادامه و پيشبرد اين هدف سهيم کرده است. از نمايشگاه گروهي که در اين گالري برپا شده مي توان به اتفاق تازه اي که چندي است در زمينه هنرهاي تجسمي رخ داده توجه کرد. داستان روزگار خط و سير تحول تاريخي آن از ابزاري جهت ثبت دانش شفاهي بر خيال هنرمند، حکايتي است بس طولاني که کم و بيش هر انسان مطلعي از آن آگاهي دارد. درحال حاضر و در اين زمان، شاهد گرايش و شوقي آشکار هستيم در رها شدن خطوط و کلمات به عالم رنگها و دنياي پر رمز و راز نقاشي ها. اساس تفکر در اين ميان مبتني است بر تشنه غيرنبودن يعني عناصر ايراني، از دل دورانها با ابزار جديد به تابلو مي آيند، رنگ يا خط تلفيق شده و اثري از آثار هنري را در خود مي آفريند. اين ويژگي مشترک در اين آثار به نمايش درآمده نشان دهنده پذيرفتن پيوستگي دگرگوني در محيطي است که ما در آن زندگي مي کنيم. اما موضوع ديگري که دربرخورد با اين هنر مي تواند به آن توجه شود، درگير شدن با زندگي روزمره و تعامل با مخاطب است. اين هنر به نوعي پرکننده  شکاف ميان مخاطب و اثر هنري است و اين موضوعي است که اگر ما خواستار تاثير فرهنگي هنر در جامعه امروز باشيم ناگزير از پذيرفتن آن هستيم. يک اثر جديد مي تواند تنها يک بازي ساده باشد، يک تلنگر و شايد بتوان به جاي ديکته کردن مفهوم به مخاطب او را در احساس يک اثر و برداشت يک مفهوم از آن آزاد گذاشت. با نيم نگاهي به ساختار اجتماعي امروز مي توان نمود بيروني آن را مشاهده کرد.
در ميان چندين اثري که از هنرمندان در گالري ساربان به نمايش گذاشته شده است اثري از عليرضا سعادتمند قابل تامل و تعمق است. اثري با توناليته هايي از رنگ قرمز و همراه با خطوط مرموز طلايي. به گونه اي که پندار هنرمند در سير و سياحتي سرشار از معنا طي طريق مي کند، در سادگي موضوع، استحکام ترکيب بندي، همآوايي رنگ ها و لحظه اي که در آن قرار مي گيريم. استفاده زيبا از عناصر بصري براي رسيدن به معنا که همان نهايت ذهن پوياي هنرمند در اين تابلو است. او داراي حرفهاي نو و خلاقيت استوار بر تجربه بزرگان است که موجب تعالي بخشيدن به حرکتهاي هنري او خواهد شد. همآوايي رنگهاي او تنش هايي ايجاد مي کند که بيننده بايد از آن بگذرد بدليل نقد تجسم در برابر محتوا و تقدير در برابر انتقاد و غريق در درياي محتوا. عليرضا سعادتمند با عجين کردن و درهم آميختن گذشته و آينده سعي در پويايي اين هنر دارد.
از ديگر آثاري که مي تواند مورد بحث و توجه باشد تابلويي است اثر هادي روشن ضمير. اثري با زمينه اي تيره و خطوط درشت و حجيم. او عناصر ايراني را از دل دورانها با ابزارهاي جديد به روي تابلو مي آورد. آرامش طلبي را که نشان بارز خط نستعليق است کنار رنگ مي گذارد و همين نوعي ذهنيت وحدت ادياني مي سازد. اهميت بارز و نقطه برجسته کار در اين موضوع است که شکل دلالت کننده حروف را تبديل به شکل رمزگونه مي نمايد که مي توان اين شکل شکني را از نظر شکل شناسي از مهمات اين نوع خاص نقاشي دانست.
لازم به ذکر است; استفاده از نويسه ها و برداشت آزاد و بدون توجه به قواعد خوشنويسي اولين روشي بود که در آثار پيشگامان نقاشي ايراني مانند حسين زنده رودي و پرويز تناولي رسما در هنرهاي تجسمي به کار گرفته شد و مسير بعدي تلاش عده اي بود که سعي کردند بخشي از خطوط خوشنويسي شده را در حيطه جسمي بکار گيرند. اين گروه با تسلط بر قواعد خوشنويسي سعي در آزادسازي فرم هاي خطي و بوجود آوردن ترکيب و فرمي مستقل از حروف بودند. البته عده اي ديگر آثاري با عنوان نقاشي خط آفريده اند که حد واسط تجربه  هاي يادشده مي باشند. اين آثار بيشتر جنبه تزئيني دارند و به نظر مي رسد که هنرمند آرايش خطوط با رنگ و لعاب فراوان، اثر خود را در حد بازي تفنني تقليل داده است. يک اثر تزئيني بدون شک فاقد پشتوانه ضرورت هاي تاريخي و فکري است. اين آثار بدون درنگ در موقعيت زماني شکل گرفته اند که در آنها کيفيت بصري مهم تر از تفکر تجسمي است و بايد گفت هنرمندي که عناصر تجسمي خود را بدون درک کارکردهاي زماني آنها بکار مي برد، ناخواسته گرفتار اين بحران مي شود و بايد به ياد داشته باشيم سالها پيش پيلارام و زنده رودي و هم نسلان آنها ظرفيت ها و قابليتهاي بصري خطوط فارسي را شناسايي کردند و از آنها بهره برداري نمودند و اين سنت به نسلهاي بعد هم منتقل شد پس هنرمندان امروز بايد براي پيشبرد اين مهم بکوشند بلکه اداي ديني باشد براي هنرمندان ديروز.  


 فيلمبرداري قلب يخي از سر گرفته شد  

گروه فرهنگ: فيلمبرداري «قلب يخي» (نخستين سريال ويژه شبکه نمايش خانگي ايران) از روز جمعه مجددا از سر گرفته شد.
روابط عمومي شرکت تصوير دنياي هنر اعلام کرد در پي حادثه اي که هنگام تصويربرداري يکي از صحنه هاي اکشن سريال قلب يخي به وقوع پيوست که منجر به آسيب ديدگي جزئي برخي از عوامل پشت صحنه و همچنين لوازم تصويربرداري سريال شد توليد مجموعه به مدت 48 ساعت متوقف و بلا فاصله با جايگزين ساختن دوربين و ابزار جديد، تصويربرداري مجدد اين مجموعه از روز جمعه آغاز شد.
اين گزارش مي افزايد گروه توليد هم اکنون مشغول تصويربرداري آخرين قسمت از فصل اول اين سريال بوده و برنامه توليد طبق زمانبندي پيش بيني شده در حال انجام است.  اضافه مي شود هر فصل سريال قلب يخي مشتمل بر 12 قسمت بوده و تاکنون 4 قسمت از اين سريال به شبکه نمايش خانگي کشور تقديم شده است.


 مجسمه اميرکبير ساخته استاد صديقي به ايران آمد  

پس از گذشت 32 سال مجسمه ميرزا تقي خان اميرکبير ساخته زنده ياد ابولحسن خان صديقي از ايتاليا به ايران انتقال يافت.  سيدمجتبي موسوي(مدير مرکز حجم سازمان زيباسازي شهرداري تهران و مدير نگارخانه برگ) به ايلنا گفت: مجسمه اميرکبير در سال 1356 به سفارش انجمن مفاخر ملي ايران در کشور ايتاليا ساخته شد که اين امر با پيروزي انقلاب اسلامي ايران همزمان شد و اين همزماني موجب شد که در انتقال آن به ايران تاخير ايجاد شود.  وي تصريح کرد: اين اثر توسط هنرمند فقيد ابوالحسن صديقي که آن زمان در ايتاليا سکونت داشت، ساخته شد. پس از درگذشت صديقي و صاحب کارگاه ريخته گري  که اين تنديس در آنجا ساخته شده بود، موضوع مجسمه اميرکبير به طور کلي فراموش شد. در ارديبهشت سال 88 و در هنگام برپايي نکوداشت ابوالحسن صديقي، يک سري اسناد به دست آورديم که سازمان فرهنگي هنري شهرداري را از وجود چنين اثري باخبر کرد و سرانجام پس از تحقيقات مستمر; محل نگهداري مجسمه شناسايي شد.  موسوي خاطرنشان کرد: پس از کشف محل، فرزند ريخته گر مجسمه; مبلغي مطالبه کرد که پس از پرداخت آن; اين اثر با طي مراحل قانوني در سال 89 وارد کشور شد.  مدير هنرهاي تجسمي سازمان زيباسازي گفت: مديرعامل سازمان زيباسازي(دکتر ملاصالحي) و مدير فعلي آن، حامدي(مدير نشريه تنديس)، فرزندان ابوالحسن صديقي، حسن واحدي(هنرمند نقاش مقيم ايتاليا) عليرضا اسماعيلي(رايزن فرهنگي پيشين ايران در رم) و محسن يزداني; تلاش هاي فراواني در انتقال اين اثر به ايران کردند.  وي خاطرنشان کرد: اين مجسمه در اواخر شهريور ماه امسال در پارک ملت، نصب و رونمايي مي شود. ارتفاع آن 3 متر و 10 سانت به وزن 450 کيلوگرم است. مجسمه به صورت پيکر ايستاده و از جنس برنز، ريخته گري شده است.


 اخبار کوتاه 

دبير جشنواره تئاتر کودک کانادا به همدان مي آيد

گروه فرهنگ: «کيت نيوباي» دبير جشنواره بين المللي تئاتر کودک کانادا (کالگري) براي حضور در جمع داوران بخش بين الملل هفدهمين جشنواره بين المللي تئاتر کودک و نوجوان به همدان مي آيد. به گزارش مردم سالا ري به نقل از ستاد خبري هفدهمين جشنواره بين المللي تئاتر کودک و نوجوان همدان، «کيت نيوباي» فعاليت حرفه اي خود را از سال 1985 به عنوان بازيگر، کارگردان، مدرس و مدير تئاتر در آمريکا و انگلستان آغاز کرده و در حال حاضر در کانادا فعاليت مي کند.  وي تاکنون در آثار شاخصي چون «اتوبوسي به نام هوس» و «گربه روي شيرواني داغ» بازي کرده و در بسياري از جشنواره هاي بين المللي تئاتر با عناوين مختلف حضور داشته است.

فروش 35  هزار عنوان کتاب در نمايشگاه کتاب مترو

گروه فرهنگ: نمايشگاه کتاب مترو که از 21 مرداد در 15 ايستگاه برپا شده، با ارائه 45 هزار عنوان در 15 روز نخست به فروش بيش از 30 هزار عنوان دست يافت. به گزارش مردم سالا ري به نقل از پايگاه خبري حوزه هنري، در 15 روز ابتدايي نمايشگاه کتاب مترو که از 21 مرداد به طور رسمي آغاز به کار کرده است، 45 هزار جلد کتاب عرضه شده که از اين تعداد 35 هزار جلد آن در فاصله پانزده روز به فروش رفته است.  کتاب هايي چون «دا»، «کوچه نقاش ها»، «من او»، «کشتي پهلو گرفته»، «اشکانه»، «نشت نشا»، «خاک هاي نرم کوشک»، «گريه هاي امپراتور» و ...  بيشترين فروش را به خود اختصاص داده اند.

برگزاري کنسرت گروه موسيقي خنيا ويژه بانوان

گروه موسيقي خنيا به سرپرستي پري ملکي براي بانوان روي صحنه مي رود. به گزارش مردم سالا ري به نقل از روابط عمومي بنياد رودکي، در اين کنسرت که 23 و 24 شهريور در تالار وحدت برگزار مي شود،گروه در دو بخش قطعاتي را در دستگاههاي چهارگاه و سه گاه به سرپرستي و خوانندگي پري ملکي اجرا خواهند کرد که در اين کنسرت نوازندگاني چون آوا ايوبي: تارباس، پديده احرار: تار، شيما بلوکي فر: کمانچه و مريم ملا:تنبک پري ملکي را همراهي مي کنند.  بليط هاي اين کنسرت درطبقه همکف 15000 تومان، بالکن اول و دوم 12000 تومان و در بالکن سوم به قيمت 10000 تومان در گيشه تالار وحدت، قابل تهيه است.

افتتاح جشنواره بين المللي رحمت للعالمين

گروه فرهنگ: 60 هنرمند از 16 کشور اسلامي شرکت کننده در «چهارمين جشنواره بين المللي رحمت للعالمين» از امروز تا پايان ماه مبارک رمضان در محل دائمي نمايشگاه هاي شهرداري تهران واقع در بوستان گفتگو به اجراي برنامه خواهند پرداخت.  به گزارش مردم سالا ري  به نقل از اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، سيدمحمدحسين حجازي، دبير چهارمين جشنواره بين المللي رحمت للعالمين با اعلام اين مطلب گفت: اين جشنواره به منظور معرفي فرهنگ ماه مبارک رمضان در ساير کشورهاي اسلامي جهان و آشنايي با رسوم، آداب و آئين هاي رايج شيعيان در اين ماه پرفضيلت برگزار مي شود.

عکس هاي جديد هري پاتر  منتشر شد

عکس هاي جديدي از پروژه سينمايي «هري پاتر و هديه هاي مرگ» منتشر شد.  به گزارش ايسنا، اين فيلم به کارگرداني «ديويد ياتس» و توسط «ديويد هيمن» تهيه و توليد مي شود.  به گزارش کامينگ سون، فيلمبرداري بخش اول قسمت جديد مجموعه «هري پاتر» از اوايل سال ميلادي گذشته آغاز شده است.  هري پاتر و هديه هاي مرگ بر گرفته از هفتمين کتاب از مجموعه داستان هاي هري پاتر نوشته «جي کي رولينگ» است.  ساخت اين پروژه به کارگرداني ديويد ياتس آغاز شده و استيو کلاوز نيز نگارش فيلمنامه آن را بر عهده داشته است.  اين فيلم در دو قسمت مجزا توليد مي شود و قسمت اول آن 19 نوامبر 2010 و قسمت دوم آن ماه 15جولاي سال 2011 ميلادي در سينماهاي آمريکا اکران مي شود.

هامون داريوش مهرجويي  به نمايش درمي آيد

اکران «هامون» داريوش مهرجويي پس از گذشت  20 سال دوباره از چهارشنبه   17 شهريور ماه  آغاز مي شود.
مدير پرديس سينمايي ملت در گفت وگو با ايسنا گفت: در ادامه طرح نمايش فيلم هاي منتخب دهه  60 و  70 از چهارشنبه  17 شهريورماه در تک سانس ساعت  22/30 نمايش فيلم «هامون» آغاز خواهد شد و هر شب ادامه خواهد داشت.
اميرحسين علم الهدي افزود: «مادر» به عنوان اولين فيلم از اين طرح در نزديک به يک ماه نمايشش حدود دوميليون تومان فروش داشت که اين براي فيلمي که متعلق به بيست سال پيش است، مناسب و اميدوار کننده است و پيش بيني مي کنيم «هامون» بهتر خواهد بود.

بخش هايي از وزارت ارشاد به قم منتقل مي شود

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از انتقال بخش هايي از اين وزارتخانه به استان قم خبر داد. سيد محمد حسيني در حاشيه اختتاميه نمايشگاه بين المللي قرآن کريم و در پاسخ به خبرنگار قرآني فارس مبني بر انتقال بخش هايي از اين وزارتخانه به ديگر استان ها از انتقال برخي از بخش ها از جمله «مرکز هماهنگي، توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني» به شهر مقدس قم خبر داد.  وي همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا پيشنهاد نمايندگان شهر مقدس مشهد مبني بر انتقال اين وزارتخانه به اين شهر بررسي شده يا خير، اين امر را منتفي دانست و به تمامي شايعات در اين زمينه پايان داد.

اين جايزه را به مادرم تقديم مي کنم

شير طلاي افتخاري جشنواره فيلم ونيز به «جان وو» کارگردان نام دار سينماي آسيا و جهان اعطا شد.  به گزارش ايسنا، برگزار کنندگان شصت وهفتمين جشنواره  فيلم ونيز جمعه شب  طي مراسمي، يک عمر دستاورد سينمايي «جان وو» را با اعطاي شير طلاي افتخاري مورد تقدير ويژه قرار دادند.  «جان وو» پس از دريافت اين جايزه آن را به مادرش هديه کرد و گفت: «وقتي جوان تر بودم، زماني که فيلم ساز شدن روياي ديوانه وار من بود، آموختم که غيرممکن را مي توان ممکن کرد.»  اين فيلم ساز 63 ساله افزود: «من اين جايزه را به فردي تقديم مي کنم که اولين بار مرا وارد سينما کرد.

ديدار در دمشق را جايگزين خانمچه و مهتابي  مي کنم

هادي مرزبان که پيش از اين قصد داشت نمايشنامه "خانمچه و مهتابي" را براي اجرا در جشنواره بيست و نهم تئاتر فجر و اجراي عمومي ارائه دهد، نمايشنامه "ديدار در دمشق" محمد ابراهيميان را جايگزين کرد.  مرزبان درباره دلايل اين تغيير به  مهر گفت: فکر مي کردم که زمان آن رسيده که ماجراي زنبيل گذاشتن و در نوبت اجرا ايستادن ها به پايان رسيده يا اگر نرسيده ما هم جايي در اين زنبيل گذاشتن ها داريم. قصد من اين بود که با گروهي حرفه اي نمايشنامه "خانمچه و مهتابي" را ابتدا در بخش چشم انداز بيست و نهمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر و بلافاصله در سالن اصلي مجموعه تئاتر شهر در قالب اجراي عمومي به صحنه ببرم.


 سراي فرهنگ 

سرود سلامتي در خانه فرهنگ هاشم آباد

کارگاه آموزشي «سرود سلامتي» با هدف ارتقاي سلامت شهروندي با تاکيد بر تغذيه سالم 24 شهريور در خانه فرهنگ هاشم آباد وابسته به مديريت فرهنگي هنري منطقه 15 برگزار مي شود.  کارگاه آموزشي «سرود سلامتي» با هدف تغذيه مناسب و استفاده از ميان وعده هاي با ارزش غذايي، آموزش ارتقاي سلامتي توسط کارشناس مربوطه از ساعت 19-16 در سالن اجتماعات خانه فرهنگ برگزار مي شود.

بهداشت اجتماعي از منظر اسلام در منطقه 15

کارگاه آموزشي «بهداشت اجتماعي از منظر اسلام» 25 شهريور در خانه فرهنگ هاشم آباد وابسته به مديريت فرهنگي هنري منطقه 15 برگزار مي شود.  کارگاه آموزشي «بهداشت اجتماعي از منظر اسلام» به منظور تعيين نيازهاي بهداشتي و شناسايي عوامل و خطراتي که سلامت فرد و جامعه را تهديد مي کند / ارزشيابي وضعيت بهداشتي جامعه و يافتن نقاط قوت و ضعف آن / سالم سازي محيط زيست، افزايش سطح آگاهي هاي بهداشتي جامعه، بيماريابي و مهار بيماري هاي واگير و پيشگيري از ابتلا» به بيماري / ارتقاي سطح و تغيير سبک زندگي  و اصلاح رفتارهاي خطرساز فردي و اجتماعي درجهت تامين رفتار جسمي، رواني و اجتماعي براي تحقق، حفظ و ارتقاي سلامت 25 شهريور توسط کارشناس مربوط در خانه فرهنگ هاشم آباد برگزار مي شود.

مسابقه طراحي پوستر در فرهنگسراي اميد

فرهنگسراي اميد با همکاري آموزشگاه گرافيک ايده اقدام به برگزاري مسابقه طراحي پوستر با موضوع صداقت، امانتداري، وجدان کاري و رزق حلال مي نمايد.  در اين مسابقه شرکت کنندگان به صورت حرفه اي مي بايست آثار خود را با موضوعات ياد شده در قالب پوستر طراحي و تا پايان شهريور ماه به فرهنگسر اي اميد ارسال نمايند. آثار ارسالي پس از جمع آوري از سوي هيات داوران مشتمل بر استاد محمدي، استاد امين الهي و استاد سلطانعلي داوري و به سه اثر برگزيده سکه بهار آزادي اهدا مي شود.

آقاي شلخته درخانه فرهنگ کوشا

يکي از مسائل مهم در زندگي امروزه رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي به خصوص در کلان شهرها است که اين امر به خودي خود نقش مهمي در برقراري نظم و کاهش ميزان ترافيک دارد. خانه فرهنگ کوشا تحت پوشش مديريت فرهنگي هنري منطقه 16 با نگاهي به اين مساله و با هدف آموزش قوانين عبور و مرور به کودکان با زباني شيوا و کودکانه برنامه آقاي شلخته را ساعت 11 صبح روز دوشنبه 15 شهريور برگزار مي نمايد.
از بخش هاي ويژه اين برنامه نصب علائم راهنمايي و رانندگي به صورت نمادين در محوطه خانه فرهنگ، آموزش قوانين عبور و مرور در قالب شعر و قصه و همچنين اجراي مسابقه و اهداي جايزه به شرکت کنندگان مي باشد.

ساخت بهترينها از دور ريختني ها در فرهنگسراي بهمن

شبکه همکاري هاي فرهنگسراي بهمن با همکاري اداره بازيافت شهرداري منطقه 16 با هدف ترويج فرهنگ بازيافت و آموزش شيوه هاي تفکيک زباله به خصوص درخانه ها و استفاده بهينه از مواد دور ريختني خانگي و استفاده بهينه از مواد خشک در نظر دارد کارگاه آموزشي بازيافت و تفکيک زباله را روزهاي 7 و 14 شهريور برگزار نمايد. به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي بهمن اين کارگاه به صورت پرسش و پاسخ برگزار شده و در ادامه برگزاري آن ايستگاه ساخت بهترين ها از دور ريختني ها داير مي شود. در پايان نيز به برندگان مسابقه جوايزي به رسم يادبود اهدا مي شود.

از ما بهترون در سينما هنگام

نمايش فيلم سينمايي «از ما بهترون» در سينما خانوادگي فرهنگسراي هنگام آغاز شد.  فيلم سينمايي «از ما بهترون» به نويسندگي و کارگرداني مهرداد فريد و با بازي رضا عطاران، الناز شاکردوست، بهنوش بختياري، برزو ارجمند و ارژنگ اميرفضلي در سالن سينماي فرهنگسرا به نمايش در مي آيد. اين فيلم هر روز در نوبت هاي 14 تا 16، 16 تا 18 و 18 تا 20 به روي پرده مي رود و بليط آن روزهاي سه شنبه، نيم بها عرضه مي شود.

شبستان در مساجد در فرهنگسراي خاوران

مسابقه چند گزينه اي شبستان با هدف آشنا ساختن شهروندان منطقه با زندگي شخصيت هاي مذهبي به صورت ارسال پيامک در 40 مسجد منطقه در ماه مبارک رمضان برگزار مي شود.  مسابقه چند گزينه اي شبستان به  منظور آشنايي بيشتر با شخصيت هاي برجسته مذهبي، ايجاد ارتباط بين اهالي منطقه و... از 23 الي 17 شهريور در مساجد منطقه 15 برگزار مي شود.

مديران مجتمع هاي مسکوني  در فرهنگسراي اخلاق

مديريت فرهنگي هنري منطقه 14 (فرهنگسراي اخلاق) با همکاري معاونت اجتماعي شهرداري منطقه همايش مديران مجتمع هاي مسکوني را برگزار مي کند. اين مرکز در نظر دارد به منظور دستيابي به نقش متقابل و حقوق همسايگي در مجتمع هاي مسکوني همايش فوق را با هدف ارتقاي فرهنگ و آيين همسايگي جهت هر چه بالاتر بردن توانمندي در مديران برگزار نمايد. لازم به ذکر است اين برنامه شامل دو بخش سخنراني، اجراي برنامه هاي فرهنگي هنري و برپايي کارگاه هاي آموزشي از الگوهاي ديني اهل بيت(ع) در رفتار با همسايگان، ارتقاي اخلاق، فرهنگ و بهبود رفتارهاي شهروندي و توسعه فرهنگ مشارکت شهروندان در اداره شهر و محله با تاکيد بر تشکيل و تقويت گروه هاي مردمي و شناسايي فضاها و اماکن مناسب جهت برنامه هاي فرهنگي هنري در سطح محلات است. همچنين تهيه بانک اطلاعات جهت چرخش بهتر اطلاعات در سطح منطقه از ديگر اهداف اين برنامه مي باشد.