نسخه شماره 2437 - 1389/06/04 -


80 درصد مناطق مسکوني خراسان رضوي در معرض خطر زلزله

پس از مازندران و گيلان نوبت به گلستان رسيد
گلستاني ها نگران از افزايش بهاي برق


سرو ابرقو، ميراث 4500 ساله اي که متولي ندارد


اخبار کرج


اخبار کوتاه


براي هنرمندان شهر خبر هاي خوبي در راه است


 80 درصد مناطق مسکوني خراسان رضوي در معرض خطر زلزله  

مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان رضوي گفت : 80 درصد مناطق مسکوني شهر و روستا در سطح استان در معرض خطر زلزله قرار دارد.
مهندس شوکتيان در گفت وگو با ايسنا با بيان اين که علاوه بر زلزله حوادث طبيعي ديگري همچون سيل، طوفان و رانش زمين بر اين 80 درصد افزوده مي شود، به اهميت مقاوم سازي منازل در روستاها اشاره کرد و گفت: مقاوم سازي يک ضرورت در جهت پيشگيري از بروز خطرات جاني است که جا دارد به طور جد پيگيري شود.
وي با اشاره به اين که از 430 هزار واحد مسکوني در سطح روستاهاي استان هنوز 75 درصد غيرمقاوم است، گفت: طي 5 سال گذشته تنها 25 درصد واحدهاي غيرمقاوم در برابر زلزله مقاوم سازي شده است.
مدير کل بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان رضوي در ادامه گسل درونه را طولاني ترين گسل فعال موجود در کشور دانست که از مرز افغانستان شروع و تا سمنان ادامه مي يابد و افزود: شهرهايي چون تربت حيدريه، محولات، کاشمر، بردسکن، خليل آباد، سبزوار و سمنان در مسير اين گسل قرار دارد.
وي با بيان اين که هنوز انشعاباتي از اين گسل وجود دارد که شناسايي نشده است، خاطرنشان کرد: چون امکان جابه جايي مراکز جمعيتي نيست يک راه جز مقاوم سازي بيشتر وجود ندارد.
وي با اشاره به اين که به دليل گسل درونه، هر 80 سال يک زلزله با قدرت بالا در استان اتفاق مي افتد، گفت: قبل از زلزله 5.7 ريشتري تربت حيدريه بيش از 250 زمين لرزه کوچک ثبت شده بود که به دليل غير محسوس بودنش مورد توجه قرار نگرفت ولي الان که اين زمين لرزه با ريشتر بالا اتفاق افتاد، به اهميت و ضرورت ساخت و ساز پي برديم.


 پس از مازندران و گيلان نوبت به گلستان رسيد
 گلستاني ها نگران از افزايش بهاي برق  

برخي مشترکان برق گلستان با مشاهده قبوض برق و افزايش آن نسبت به دوره هاي قبلي، برق از سرشان پريد و افزايش بهاي برق مايه نگراني شهروندان اين استان شمالي شده است.
به گزارش مهر،افزايش بهاي برق مصرفي شهروندان استان هاي شمالي از جمله گلستان مايه نگراني شده است، تا جاييکه شوراي شهر گرگان خواستار تجديد نظر در دسته بندي برق مصرف استان شد.
اکنون استان هاي شمالي از جمله گلستان جز مناطق عادي کشور و در دسته بندي گرمسيري 4 با مصرف 500 کيلو وات ساعت در ماه تعيين شدند.
گلستان بيش از 430 هزار مشترک برق دارد که درصد بالايي از اين مشترکان خانگي هستند.
يک مشترک برق گلستان که از قبض برق 83 هزار توماني خود تعجب کرده بود، افزود: اين قبض برق به ازاي محاسبه 52 روز و براي مصرف ميان باري 843، اوج کار 255 و کم باري 419 صادر شده است.
رسول زاده افزود: مبلغ واقعي قبض برق يک ميليون و 172 هزار و 641 ريال بود که با کسر 340 هزار و 51 ريال مبلغ يارانه 833 هزار ريال صادر شده است.
وي اظهار داشت: اين قبض مربوط به دوره زماني 22 خردادماه سالجاري الي 12 مردادماه است.
شهروند ديگري که با ديدن قبض 70 هزار توماني برق منزلش غافلگير شدند، اظهار داشت: بهاي برق در اين دوره دو ماه نسبت به دوره هاي قبلي حدود 10 برابر شده است.
احمدي افزود: ماه هاي قبلي بويژه در فصل بهار و زمستان، بهاي برق مصرفي منزلمان بين هشت تا 10 هزار تومان بود که يکباره در دوره خردادماه تا مرداد به 70 هزار تومان افزايش يافته است.
وي اظهار داشت:با توجه به گرماي طاقت فرساي دما، سعي مي کنيم تا حداکثر صرفه جويي در مصرف برق داشته باشيم وبااين رويه نرخ برق، نگران کننده است.
مشترک ديگري که از نرخ 56 هزار توماني برق منزلش گلايه مند بود، گفت: نياز است مسئولان در نرخ برق مصرفي در استان تجديد نظر کنند.
 وي افزود: تحمل گرماي فصل تابستان و هواي شرجي منطقه بدون استفاده از وسايل سرمايشي مانند کولر ممکن نيست و بايد براي حمايت از مصرف کنندگان تدبيري انديشيده شود.
وي اظهار داشت:در حال حاضر که قانون هدفمند شدن يارانه ها، اجرا نشده، نرخ برق اينگونه افزايش يافت، معلوم نيست با اجراي اين طرح، اين نرخ چند برابر شود.
اين مشترک گرگاني گفت: درحاليکه قبض 56 هزار توماني به ازاي 1262 مصرف برق منزلم مسکوني صادر شد که مبلغ واقعي اين قبض 97 هزار تومان بوده است و 41 هزار تومان يارانه تعلق گرفته است و با حذف يارانه فشارهاي بيشتري به مردم تحميل مي شود.
عضو و رئيس کميسيون نظارت،بازرسي ، حقوقي و پاسخگويي به شکايات شوراي شهر گرگان در نشست اين شورا افزود: همانطور که آگاهي داريد همه ساله با افزايش شدت گرما و در فصل تابستان به دليل استفاده شهروندان از وسايل خنک کننده، تغييرات افزايشي در ميزان مصرفي آنها پديد ميآيد که امسال اين تغييرات با افزايش ناگهاني بهاي برق مصرفي شهروندان استانهاي شمالي کشور بوده و بر نگراني مردم افزوده است.
ذبيح الله ميقاني افزود: از آنجايي که امسال شاهد گرماي بي سابقه هوا در گرگان و استانهاي شمالي و کشور بوديم، هيات دولت، ادارات و دستگاه هاي اجرايي را چند روز در تيرماه براي صرفه جويي در مصرف برق تعطيل کرد و استفاده از دستگاه هاي خنک کننده در ساعت هاي بيشتري از شبانه روز بر ميزان مصرف برق خانواده هاي گرگاني افزوده است.
وي اظهار داشت: موضوع بسيار نگران کننده براي اهالي گرگان و استانهاي شمالي کشور که بر اساس مطالعات انجام شده در سالهاي 82 و 83 و همچنين بررسي هاي به عمل آمده در الگوي مصرفي بخش خانگي در سال 84 با توجه به دماي پايين تر هوا در آن سال ها و استفاده کمتر مردم از وسايل خنک کننده آن زمان نسبت به امسال، استانهاي شمالي (گلستان ، مازندران و گيلان) جز مناطق عادي کشور و در دسته بندي گرمسيري 4 با مصرف 500 کيلو وات ساعت در ماه تعيين شدند.
ميقاني بيان داشت: اين دسته بندي در حاليکه برق مصرفي براي مناطق گرمسيري 1 تا دو هزار و 500 کيلووات ساعت گرمسيري 2 تا دو هزار و 500 کيلووات ساعت و گرمسيري 3 تا هزار کيلو وات ساعت در ماه است.
عضو شوراي شهر گرگان با بيان اينکه سه دليل براي تجديد نظر در اين دسته بندي وجود دارد، افزود: در گرگان و استان گلستان و استان هاي شمالي به دليل رطوبت زياد هوا امکان استفاده کولرهاي کم مصرف آبي وجود ندارد و استفاده از کولرهاي گازي پرمصرف سبب بالا رفتن برق مصرفي مي شود.
وي عنوان کرد: شرجي بودن و رطوبت زياد هوا در طول تابستان استفاده از وسايل گازي خنک کننده را در طول شبانه روز اجتناب ناپذير مي سازد به گونه اي که تحمل گرما بدون استفاده از وسايل گازي خنک کننده را در طول شبانه روز اجتناب ناپذير مي سازد به گونه اي که تحمل گرما بدون استفاده از کولرهاي گازي بسيار طاقت فرساست.
اين عضو شوراي شهر گرگان افزود:افزايش مصرف برق سبب محاسبه تصاعدي بهاي برق مصرفي خانگي و حتي پرداخت جريمه براي مازاد الگوي مصرف تعيين شده مي شود و گلستاني ها با محاسبه تصاعدي برق و ديگري مازاد الگوي مصرف متحمل افزايش بهاي برق مصرفي مي شوند.
 وي اظهار داشت:بنابراين، نظر به اينکه هنوز طرح هدفمند کردن يارانه در کشور به اجرا در نيامده افزايش ناگهاني مبلغ برق در قبض برق مشترکان موجي از نگراني و تشويش خاطر شهروندان زحمتکش و قشرهاي آسيب پذير اجتماعي استانهاي شمالي کشور را فراهم آورده است.
وي پيشنهاد کرد که از آنجايي که قرار است در طرح هدفمند کردن يارانه ها از احجاف و ستم به قشرهاي محروم و آسيب پذير جامعه جلوگيري شود، نياز است مسئولان استان با پيگيري تجديد نظر در دسته بندي استانهاي شمالي از منطقه گرمسيري 4 در قبض هاي برق موجبات آرامش خاطر خانواده هاي کم درآمد و زحمتکش استانهاي شمالي را فراهم آورند.


 سرو ابرقو، ميراث 4500 ساله اي که متولي ندارد  

نام ابرقوي يزد با سروهاي کهن سالش همواره عجين است. در اين شهر پنج درخت کهن سال وجود دارد که در بين آنها، دو درخت سرو از بقيه عمر بيشتري دارند. يکي هزار ساله و ديگري چهارهزار و 500 ساله. سرو چهار هزار و 500 ساله همان، درخت معروفي است که به عنوان ميراث جهاني در يونسکو ثبت شده است.
اما سرو چهار هزار و 500 ساله ابرقو اين روزها حال خوشي ندارند، بعضي مي گويند بعد از 5-4 هزار سال، درخت عمرش را کرده است ولي برخي ديگر مي گويند ساخت و ساز در اطراف اين درخت کهنسال ، آن را به اين حال و روز انداخته ولي به گفته محمدمهدي صادقي رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان ابرقو آنچه بيش از همه در مورد درخت کهن سال ابرقو تامل برانگيز است اين است که با وجود اهميت جهاني اين سرو کهنسال، وظيفه حفاظت و رسيدگي به آن متولي مشخصي ندارد.
به گزارش ايلنا، محمدمهدي صادقي رئيس اداره منابع طبيعي ابرقو در مورد اين سرو چهار هزار و 500 ساله مي گويد: واقعيت اين است که اين درخت خارج از محدوده وظايف اداره منابع طبيعي و در حوزه شهري قرار دارد ولي به عنوان يک کارشناس که در زمينه درختان مطالعه و تحقيقات داشته ام مي گويم که اين درخت کهن سال شرايط مناسبي ندارد.
او ادامه داد: سرو ابرقو با چهار، پنج هزار سال عمر اهميت خاصي دارد ولي متولي مشخصي ندارد که مسئوليت آن را بپذيرد و مسئوليت مراقبت و نگهداري از سرو را انجام دهد.
صادقي ادامه داد: متاسفانه با وجود اهميت اين سرو کهنسال، در کنار آن خيابان احداث شده که همين آسفالت خيابان هم موجب آسيب رساندن به خاک مي شود و هم موجب بازتابش نور آفتاب به سمت سرو مي شود همچنين احداث ساختمان هاي مسکوني و دولتي در اطراف اين سرو بر روي روند حياتي سرو بي تاثير نيست.
او تاکيد کرد: بايد هر چه سريعتر نسبت به وضعيت سرو اقدامات لازم صورت گيرد و گرنه سرو به طور حتم دچار آسيب جدي مي شود.
رئيس اداره منابع طبيعي ابرقو در مورد متوليان رسيدگي به امور اين سرو کهنسال توضيح داد: اداره منابع طبيعي تاکنون در رسيدگي به امور اين سرو کهنسال مسئوليتي نداشته  است، اما متولي نگهداري و مراقبت از اين درخت تا يک مدت بر عهده شهرداري بود،سپس محيط زيست مسئوليت اين درخت را پذيرفت.
او ادامه داد: توسط اداره منابع طبيعي پيشنهاد شد کميته اي متشکل از نهادهاي مرتبطه جهت نگهداري و حفاظت بهتر از اين اثر منحصر به فرد تشکيل شود و اداره منابع طبيعي هم جز آنها باشد..
اين کارشناس منابع طبيعي درمورد راه حل هاي نجات اين سرو کهنسال از وضعيت فعلي نيز گفت: با توجه به اهميت اين درخت شايد هيچ  کارشناسي جرات نکند براي بهبود وضعيت اين اثرارزشمند اعمال نظر کند چون اگر مشکلي پيش بيايد، مسئوليتش بسيار سنگين است.


 اخبار کرج 

احداث هفت کيلومتر از خط 2 قطار شهري کرج
 به پايان رسيد

گروه شهرستانها: مهندس واشقاني از احداث هفت کيلومتر از خط 2 قطار شهري کرج خبر داد و گفت: «اين مسير در حد فاصل ميدان حصارک تا سه راه رجايي شهر است که در صورت تامين اعتبار براي خريد تجهيزات، در سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد. سرپرست سازمان قطار شهري کرج در ادامه افزود: «خط 2 متروي کرج به طول 30کيلومتر با 27 ايستگاه، شهرستان شهريار و ملا رد را به کرج و سپس از طريق خيابان شهيد بهشتي به کمالشهر متصل مي کند.» وي گفت: «از مجموع 27 ايستگاه پيش بيني شده، عمليات ساخت سه ايستگاه آغاز شده است و به زودي اين ايستگاه ها حد فاصل ميدان امام خميني (ره) تا ميدان حصارک کرج به بهره برداري مي رسد.» واشقاني در ادامه با اشاره به اين که براساس مصوبه هيات دولت، 6 خط قطار شهري به طول حدود 100 کيلومتر در کلا نشهر کرج بايد ساخته شود افزود: «تاکنون 17 کيلومتر از مجموعه برنامه مصوب دولت در قالب خط يک متروي کرج، به بهره برداري رسيده است و براي ساخت 83 کيلومتر باقي مانده نيز نيازمند تامين اعتبار لا زم هستيم.»

هنر  يک شهردار کسب درآمد و هزينه کردن
 درجاي مناسب است

گروه شهرستانها: نماينده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس در مراسم افتتاح شانزده پروژه منطقه 10 گفت: شهرداري يک مجموعه پردرآمد و پرهزينه است. يک شهردار بايد هنر اين را داشته باشد که درآمدهاي شهري راکسب و در جاي مناسب هزينه کند، ما اميدواريم اين کار در توان مهندس صفري باشد. عزيز اکبريان افزود: منطقه 10 از جمله مناطقي است که شهرداري آن در زمان مناسب تشکيل نشده است تا آنجا که معمولا  نيروهاي ضعيف از مناطق ديگر به اين مرکز انتقال داده مي شدند اما مديريت خوب و مناسب مهندس صفري و تجارب ايشان در مديريت شهرداري اشتهارد باعث گرديده با همکاري مديران و پرسنل نمونه اي که با خود  همراه کرده است در ظرف 10 ماه 16 پروژه عمراني را به بهره برداري برساند، آن هم در منطقه اي که با مشکلا ت فراواني دست به گريبان است.

شهردار کرج:
عملکرد مطلوب شهرداري منطقه 10
نشانگر توان مديريتي بالا  در منطقه است

گروه شهرستانها: سيدعلي آقازاده شهردار کرج در مراسم افتتاح شانزده پروژه عمراني در منطقه 10 عملکرد مديريتي در اين منطقه را در طي مدت حدود 10 ماه گذشته بسيار مطلوب ارزيابي کرد و اظهار داشت: «يکي از بهترين مناطق شهرداري به لحاظ خدمت رساني به مردم منطقه 10 است و شهردار اين منطقه فردي متخصص، توانمند و داراي برنامه است و کارهاي خوب ايشان نشانگر توانمندي هاي بالا ي مديريتي ايشان است.» شهردار کرج در ادامه افزود: «افتتاح همزمان 16 پروژه عمراني کار آساني  نيست اين کار فقط از عهده مديراني توانمند برميآيد. اگر امروز شهرداري در اجراي پروژه هاي خود موفق است و با سرعت بالا  و کيفيت عالي پروژه ها را به اتمام مي رساند نشانگر مديريت توانمند و حمايت هاي اعضاي پارلمان محلي يعني شوراي اسلا مي شهر است.» وي اضافه کرد: «اگر پروژه يا کاري در سطح شهر انجام مي گيرد مرهون حمايت هاي اعضاي شوراي اسلا مي شهر و نمايندگان مردم  کرج در مجلس شوراي اسلا مي است که به عنوان يکي از پشتوانه هاي قوي و متخصص با دلسوزي و پيگيري هاي مستمر ما را در انجام وظايف ياري رساندند.»

محور دسترسي بيجي به محمودآباد احداث مي شود

گروه شهرستانها: سازمان پارکها و فضاي سبز کرج در تلا ش  رفاه حال شهروندان براي کوهنوردي و حفظ محيط زيست منطقه اقدام به احداث مسير دسترسي از منطقه بيجي (منطقه 1) محمودآباد (منطقه 7) در سال 89 نموده است. اين پروژه در منطقه بيجي در شمال شرقي شهر و در ارتفاع 2400 متري از سطح دريا مسير 2/6 کيلومتري را شامل مي شود که تاکنون با انجام 70/000 مترمکعب عمليات خاکي در مراحل پاياني فاز اول مي باشد و عمليات خاکبرداري- تخريب سنگ با ماشينآلا ت اعم از بولدوزر و پيکور فعال است. اختلا ف ارتفاع قله تا سطح شهر حدود 1100 متر بوده و با استفاده از ارتفاع ياد شده امکان ايجاد چشم انداز هاي بسيار زيباي شهر به خصوص در هنگام شب مهيا مي شود.

ديدار نايب رئيس شورا و رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلا مي با شهروندان منطقه 2

گروه شهرستانها:پورمظاهري عضو و رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلا مي شهر کرج و صدر نژاد نايب رئيس شوراي اسلا مي شهر کرج با شهروندان منطقه دو ديدار و گفت وگو کردند. در اين ديدار مساعد شهردار منطقه دو گزارشي از آخرين وضعيت خدمات رساني در اين منطقه را ارائه و بر هماهنگي هرچه بيشتر دستگاه هاي اجرايي با اين نهاد مردمي در جهت خدمات رساني بيشتر به شهروندان تاکيد کرد و افزود: «بافت هاي فرسوده شهري، آسفالت خيابانها، کوچه ها و محلا ت، ارائه خدمات نوين، مقاوم سازي ساختمان ها، کاهش و روان سازي ترافيک و آمد و شد شهروندان از دغدغه هاي اصلي شهرداري منطقه دو است و مديران شهري براي رفع اين مشکلا ت در تلا ش اند.» صدرنژاد نايب رئيس شوراي اسلا مي شهر کرج نيز در اين ديدار اظهار داشت:«شهرداري منطقه دو آنچه در توان دارد براي بهبود وضعيت شهر به کارگرفته و اين اقدامات از جمله نصب لوازم تندرستي در بوستان هاي شهر ستودني و قابل تقدير و تشکر است به همين منظور جا دارد دستگاه هاي اجرايي و شهروندان نيز، شوراي شهر و شهرداري را ياري کنند.» حجت الا سلا م والمسلمين دکتر پور مظاهري رئيس کميسيون فرهنگي واجتماعي شوراي اسلا مي شهر کرج نيز در اين ديدار با قدرداني از شهردار منطقه، انتظار شهروندان از مديران شهري ومسوولا ن را براي بهبود اوضاع معيشتي و رقابتي خود انتظاري به جا دانست و حمايت هاي مجموعه همکاران شهرداري منطقه دو را ستود. وي همچنين به توانمنديها و ظرفيت هاي موجود در منطقه اشاره کرد و تخصيص بودجه و اعتبارات لا زم در جهت اجراي طرح هاي مهمي مانند ساخت تقاطع هاي غير همسطح و احياي بافتهاي فرسوده، ضروري دانست و اولويت بندي در رفع مشکلا ت شهري را گام مهمي در جلب رضايت شهروندان دانست.

يک مورد ساخت و ساز غير مجاز
در منطقه يک شهرداري کرج تخريب شد

گروه شهرستانها:شهردار منطقه يک از تخريب 100  درصد يک مورد ساخت و ساز غيرمجاز در منطقه حصار کرج خبر داد. شريف کاظمي با بيان اين مطلب که منطقه حصار کرج از قشر متوسط و کم درآمد تشکيل شده و بستري براي ساخت و ساز غيرمجاز توسط عده اي افراد سودجو را فراهم نموده است گفت:«روز گذشته واحد کنترل و نظارت شهرداري منطقه يک باتعامل و همکاري نيروي محترم انتظامي يک مورد ساخت و ساز غيرمجاز را به طور کامل تخريب و 100درصد رفع آثار کردند.» وي افزود:«از آنجا که ساخت اين گونه ساختمانها به هيچ عنوان استحکام لا زم را ندارند و احتمال هرگونه خطر و ريزش ساختمان را به دنبال خواهد داشت لذا از مردم شريف و فهيم درخواست دارم از ساخت و ساز غير مجاز جدا خودداري کنند.»

سرپرست مديريت پيشگيري و مقابله با حوادث
 و بحران شهرداري کرج منصوب شد

گروه شهرستانها: به پيشنهاد معاون خدمات شهري شهرداري کرج و طي حکمي از سوي سيد علي آقازاده شهردار کرج عليرضا پيغمبر دوست به سمت سرپرست مديريت پيشگيري ومقابله با حوادث و بحران شهرداري کرج منصوب شد.  مهندس کمالي زاده معاون خدمات شهري شهرداري کرج با اعلام اين خبر افزود: براساس قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور (مصوب خرداد 1387) و آئين نامه اجرايي مربوطه (مصوب آذر 1388)، شهرداري ها به عنوان يکي از دستگاه هاي ذيربط در مقوله مديريت بحران به شمار مي روند. بر اين اساس تشکيل اين مديريت گامي موثر در جهت ارائه خدمات مناسب و بهنگام به شهر و شهروندان محترم در قبل، حين و بعد از حوادث خواهد بود.


 اخبار کوتاه 

سالا نه 100 کيلومتر راه جديد در استان اصفهان ساخته مي شود

مهندس هوشنگ عشايري مديرکل راه و ترابري  استان اصفهان گفت: با توجه به نيازها و ويژگي راه هاي استان اصفهان و مرکزيت آن به لحاظ ترانزيتي بودن و قرار گرفتن در چهار راه حمل و نقل کشور اين اداره کل سالا نه 100 کيلومتر راه جديد تقديم استفاده کنندگان از راه هاي اين استان مي کند. وي در خصوص ارائه خدمات به روستائيان گفت: در سال گذشته 370 کيلومتر راه روستايي به بهره برداري و در خدمت روستاييان عزيز استان قرارگرفت. مهندس عشايري با اشاره به اينکه در کمترين زمان و با کمترين هزينه، بهترين راه تحويل مردم مي گردد عنوان کرد اين امر اصل بهره وري است و هدف از اين اقدام تردد ايمن و روان مي باشد.
مديرکل راه و ترابري استان اصفهان با اشاره به توانمندي اين اداره کل در حوزه راهداري و راهسازي تاکيد کرد: اين اداره کل در صورت تامين منابع مالي و اعتباري قادر به ساخت سالا نه 500 کيلومتر راه مي باشد.
وي ادامه  داد: در برنامه 5 ساله چهارم که تا پايان سال 88 انجام گرفت مقرر شد که محورهاي مواصلاتي استان ها تا 50 درصد به بزرگراه و آزادراه تبديل شود که اين اداره کل به دليل ويژگي خاص و مهم استان اصفهان فراتر از برنامه و مصوبه دولت پيش رفت به صورتي که در حال اتصال تمامي مراکز شهرستان ها به صورت بزرگراه به مرکز استان هستيم، مهندس عشايري با اشاره به شهرستان خور و بيابانک گفت: که در حال احداث بزرگراه و اتصال به مرکز استان در اين حوزه نيز مي باشيم و تاکنون 46 کيلومتر آن آماده مي باشد که در هفته دولت به بهره برداري مي رسد.

چراغ بازار هزار ساله کرمان رو به خاموشي

بازار قلعه محمود کرمان با سابقه اي همتراز بازار تاريخي کرمان با قدمت هزار سال يکي از بازارهايي است که در آستانه تعطيلي بسر مي برد به گونه اي که هم اکنون تنها سه مغازه در اين بازار فعاليت مي کنند.
بازار قلعه محمود و ميدان قلعه در روزگاري نه چندان دور مرکز داد و ستد کرک و پشم و روغن حيواني که اغلب از اقلام صادراتي استان به شمار مي رفت بود و اکنون در وضعيتي نگران کننده در خاموشي فرو رفته اند.
نکته نگران کننده حضور قابل توجه افاغنه در اين بازار نسبت به ايراني هاست و اين با اصالت بازار قلعه که بافت کرماني دارد در تضاد است.
مرد ميانسالي که در حجره کوچک خود مشغول لحاف دوزي است در گفتگو با مهر اظهار داشت: زماني که من يادم مي آيد در اين بازار و کاروانسراي هندوها که در گوشه بازار ميدان قلعه قرار دارد مغازه هاي زيادي از شغل هاي مختلف فعال بودند اما الان همه مغازه ها دست افغاني هاست چون پول زيادي بابت اجاره مي دهند.
اين پيرمرد بازاري کرمان ادامه داد: اغلب کاروانسراهاي بازار به دليل کم توجهي تعطيل شده اند چون مغازه ها احتياج به تعمير دارند و اگر کسي بخواهد مغازه خودش را تعمير کند بايد از هفت خوان رستم بگذرد، شرايط ميراث فرهنگي خيلي هزينه بر و سخت است و چون کسي نمي تواند مغازه اش را تعمير کند به حال خود رها و تبديل به انباري شده است.
مرد ديگري که مغازه آهنگري قديمي دارد در حال کار بر روي يک کلنگ کوچک است پنکه کوچکي که روشن است گرماي آهنگري را کم کرده و در همين حال به مهر گفت: 35 سال است که در اين بازار کار مي کنم و شاهد سالهاي رونق و کسادي بازار بوده ام اما هيچ وقت آنقدر بازار کرمان غريب نشده بود.
وي ادامه داد: از کدام مشکل بگويم از اينکه تمام مشتريان من افاغنه اي هستند که براي ساخت کلنگ و وسايل کشاورزي مي آيند و من در طول سال شايد دو مشتري ايراني هم ندارم.
اين وضعيت، بازار قلعه و ميدان قلعه است اما بازار قلعه محمود وضعيتي اسفبار دارد، بازاري خالي از مغازه هايي با چراغ هاي خاموش و خالي از کسب و کار، تنها يکي دو آهنگر و يک نانوايي اينجا فعال هستند.
بازار قلعه محمود با 123 مغازه در واقع بازاري تعطيل شده است، کسي در اين بازار عبور نمي کند کسي گذرش به آهنگري نمي رسد و اگر رفت و آمدي در اين بازار مي شود تنها به دليل وجود نانوايي است.

توليد گوجه فرنگي در همدان 40 هزار تن
کاهش يافت

رييس سازمان جهاد کشاورزي استان همدان از آغاز برداشت گوجه فرنگي از مزارع استان خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود امسال 185 هزار تن گوجه فرنگي از اين مزارع برداشت شود.
به گزارش ايسنا، عليرضا رنجبر ضرابي افزود: ميزان برداشت گوجه استان امسال 40 هزار تن کاهش يافته است.
وي خاطرنشان کرد: امسال سطح زيرکشت گوجه فرنگي در اين استان حدود 3 هزار و 700 هکتار بوده که در مقايسه با سال گذشته 500 هکتار کاهش نشان مي دهد.
ضرابي تصريح کرد: سالانه در حدود سه هزار هکتار از زمين هاي کشاورزي استان گوجه فرنگي کشت مي شود اما سال گذشته سطح زيرکشت و توليد اين محصول با رشد قابل توجهي روبرو بوده که علت عمده آن کاهش کشت چغندر قند و جايگزيني گوجه فرنگي در همان سطح بوده است.
وي ادامه داد: اسدآباد با 2 هزار و 500 هکتار سطح زير کشت و توليد 90 هزار تن قطب توليد گوجه فرنگي در استان محسوب مي شود.


 براي هنرمندان شهر خبر هاي خوبي در راه است 

17 مرداد ماه سالروز شهادت خبرنگار شهيد محمود صارمي،  موساله بهار خوبي است براي گرد هم آمدن مسئولين کشور  خبرنگاران که در آن هم ديداري تازه شود و هم از چگونگي پيشرفت پروژه ها و اقدامات مديران شهري بحثي به ميان آيد و در کنار آن هم تجليلي از تلاش بي شايبه اين قشر حقيقت جو انجام گيرد. سال 89 هم يکي ديگر از اين روزها بود که خندان شهردار نجف آباد سومين نشست مطبو عاتي اش را ترتيب داد و در جمع خبرنگاران محلي و استان در خصوص اقدامات مجموعه اش در شهر نجف آباد توضيحاتي دادند . شهردار نجف آباد ابتدا به اهميت رسالتي که بر عهده خبرنگاران و اصحاب مطبوعات است اشاره کرد  و از خبرنگاران خواست شفاف سازي در اخبار را مد نظر قرار دهند .وي در ادامه با اشاره به اين نکته که خبرنگاران مي توانند با عملکرد شان اطمينان يا عدم اطمينان مردم را بر انگيزند خواست تا ايشان با توجه به جايگاه ارزنده اي که دارند تلاش خود را جهت آباداني کشور به کار ببندند و همراه و چشم و گوش مسئولين تلاشگر در همه عرصه با شند . وي با اشاره به اين مطلب که بودجه شهرداري در سال 86  که من متصدي آن را  عهده دار شدم مبلغ هشت ميليارد تومان در سال 86 يازده ميليارد ،سال 87 پانزده ميليارد  و در سال 88 مبلغ بيست ميليارد تومان بوده است و اکنون در سال 89 به مبلغ 25/5 ميليارد تومان رسيده است،  وي  عنوان کرد که نجف آباد استحقاق تلاش بيشتر را دارد و در اين شهر مي توان کارهاي مهمي انجام داد. وي در جواب سوال خبرنگاران مبني بر انجام پروژه ها و اقدامات اساسي وي در زمان تصدي اش چنين پاسخ گفت: يکي از کارهاي بسيار مهم و خوبي که انجام شد بحث منطقه بندي شهرداري بود که در آن حداقل کاري که انجام شد تکريم ارباب رجوع بود که با توجه به گستردگي شهر و حجم مراجعات شهروندان به شهرداري مرکزي قبل از منطقه بندي مشکلات عديده اي را براي شهروندان به وجود آورد که اين پروژه در دستور کار امسال شهرداري قرار گرفته و با اشاره به همجواري اين پروژه 163 هکتاري که در مجاورت دانشگاه قرار دارد و بنا شده 80% شهرداري و 20% به صورت مشارکتي اجرا گردد که يکي از پروژه هاي بسيار عظيم و سنگين شهر خواهد بود وي با اعلام اين موضوع که اقدامات اجرائي در حال پيگيري است، به جلسه مشترک با معاون عمراني استانداردر اين خصوص اشاره کرد و ابراز اميدواري کرد که اين پروژه هر چه سريعتر تعيين تکليف و آماده اجرا گردد. شهردار نجف آباد همچنين در خصوص زيبا سازي در شهر با اشاره به فرسودگي بافت شهري و قدمت تاريخي شهر ضمن اقدام به ميراث گذشتگان عنوان کرد اقدامات موثري در راستاي بهسازي و زيباسازي شهر انجام گرفته و بعضا در دست اقدام است که مي توان به افزايش بافت فرسوده شهر از 70 هکتار به 500 هکتار اشاره کرد که کمک شاياني به تصفيه سيمان شهري خواهد نمود . محسن خندان همچنين با اشاره به تاسيس سازمان هاي پايانه تاکسيراني، بهسازي و نوسازي، رفاهي و تفريحي و دفتر سرمايه گذاري و جذب مشارکت ها، از ارتقاي مرتبه شهرداري نجف آباد بعد از اصفهان داراي بالاترين رتبه در بين شهرهاي استان است. وي همچنين در خصوص دفتر سرمايه گذاري و مشارکت ها و فعاليت اين دفتر عنوان نمود تا کنون در حدود 5 ميليارد تومان به صورت مشارکتي پروژه در دست اقدام و عقد قرار داد است که مي تواند گام موثري جهت پيشرفت شهر و جذب سرمايه گذاري باشد. خندان همچنين در خصوص قنات شير بچه با اشاره به اين موضوع که اين قنات در مالکيت کشاورزان مي باشد ولي در مسير شهر قرار گرفته نگاه همگان را به سوي شهرداري معطوف نموده است و شهرداري هم در حد اختيارات حتي فراتر از آن تا کنون حدود صد ميليون تومان جهت بهسازي و مرمت اين قنات هزينه نموده است و در همين خصوص هم طي بازديدي که معاون عمراني استاندار و مدير کل حوادث غيرمترقبه استان از اين قنات داشتند، اعتبارات دولتي و استاني جهت مرمت اين قنات در نظر گرفته شده است. شهردار نجفآباد با اشاره به هنر پروري شهر نجف آباد در پاسخ به سوالي در خصوص بهره برداري از فرهنگسراي خارون و علت اعتراض هنرمندان شهر به اين موضوع  اشاره کرد که اينجانب وقتي شهرداري نجف آباد را تحويل گرفتم اين پروژه در مرحله سفت کاري بود که با لطف خدا و همت همکاران در شهرداري در سال گذشته به بهره برداري رسيد و قاعدتا مورد تقاضاي قشر هنرمند شهر نيز بود که جهت انجام امور هنري مورد استفاده قرار گيرد. لذا پيرو اين در خواستها جلسه مشترکي با مدير کل ارشاد استان  در محل فرهنگسرا اقدام و در مقابل زير مجموعه ارشاد در اين فرهنگسرا اسکان يابند که متاسفانه هيچ اقدامي صورت نگرفت، شهرداري هم با توجه به تجهيز اين پروژه که بالغ بر يک ميليارد تومان مي باشد نتوانسته اقدام موثري انجام دهد. ما اين مژده را به هنرمندان شهر مي دهم که خبرهاي خوبي در راه است جنب فرهنگسراي خارون در زميني که آزاد سازي آن انجام شده است خانه هنرمندان ساخته خواهد شد. محسن خندان در پايان در مورد پروژه ميرداماد و حرف و حديث هاي پيرامون آن با توجه به آغاز به کار مجدد اين پروژه بزرگ که مي تواند نقش بسيار موثري در کاهش بار ترافيکي شهر داشته باشد با اين توضيح که موانع سد راه اين پروژه برداشته شده است و يکي از پروژه هاي مشارکتي شهرداري مي باشد، ابراز اميدواري کرد که روند ساخت اين پروژه با سرعت پيش رو و خدمتي ديگر از شهرداري نجفآباد در دفتر خاطرات مردم فهيم اين شهر به ثبت برسد وي ضمن تشکر و قدر داني از حضور خبرنگاران و گراميداشت مجدد روز خبرنگار آينده خوبي را براي شهر نجف اباد مستور گرديد و خواستار همکاري همه ارگان ها و همراهي اصحاب رسانه جهت پيشرو اهداف شهرداري گرديد.