نسخه شماره 2350 - 1389/02/20 -

206 نماينده خواستار شدند:
برخورد جدي با مفاسد اجتماعي و مظاهر بي حجابي

نماينده تهران در مجلس:
بدون مدرک، متهم کردن افراد قابل تحمل نيست

وزير راه در پاسخ به سوال نماينده پاکدشت:
60 درصد تلفات رانندگي مربوط به جاده هاي برون شهري است


راهکار جلوگيري از جنايات اسرائيل در اجلاس ترکيه


تامين سوخت راکتور تهران اهميت ويژه اي دارد


خبر


کوتاه از بهارستان


 206 نماينده خواستار شدند:
 برخورد جدي با مفاسد اجتماعي و مظاهر بي حجابي  

236 نفر از نمايندگان مجلس با انتشار بيانيه اي تقاضاي خود را مبني بر برخورد قاطع و جدي با مفاسد اجتماعي و مظاهر بي حجابي در جامعه بيان کردند.  به گزارش ايلنا، متن کامل اين بيانيه که در جلسه علني ديروز توسط حسن غفوري فرد عضو هيات رئيسه مجلس قرائت شد به شرح زير است:  ما نمايندگان مجلس با تاکيد بر ضرورت تامين امنيت اجتماعي و اخلاقي و مبارزه با مفاسد اجتماعي از جمله مظاهر مخالف عفاف و حجاب خواستار جديت و اهتمام وزارت کشور و نيروي انتظامي در حفظ حريم ارزش هاي اسلامي و اخلاقي در جامعه هستيم. ترديدي نيست که جوانان بزرگترين و بهترين سرمايه کشور هستند و آنچه مي تواند اين سرمايه را حفظ کند و در خدمت استقلال و سربلندي ميهن اسلامي قرار دهد همانا سلامت اخلاقي و معنوي جوانان است.  امضاکنندگان اين بيانيه در ادامه آورده اند دشمنان نيز با درک اهميت اين سرمايه عظيم درصدد هستند تا شيوه هاي گوناگون جامعه و به ويژه جوانان را گرفتار انواع مفاسد اخلاقي و اجتماعي کنند و در اين راه با وسايل گوناگون و توطئه هاي مختلف به ترويج مواد مخدر و بي بندوباري و بي حجابي مي پردازند. اهتمام به مقابله قاطع و در حين حال حکيمانه با اين توطئه ها خواست ملت ايران است و رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز همواره اين خواسته را بيان فرمودند و به دستگاه هاي ذيربط در قواي سه گانه گوشزد کرده اند.  انتظار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از مسوولان محترم اين است که بر تلاش و تدبير خود براي مقابله با مفاسد اجتماعي و اخلاقي و تامين هرچه بيشتر عفاف و حجاب در جامعه اسلامي که خواسته به حق رهبري ملت بزرگ ايران و شهيدان انقلاب اسلامي است بيفزايند و اطمينان داشته باشند که نمايندگان مجلس به حکم وظيفه در حوزه قانون گذاري در عرصه نظارت از همکاري با مجريان و مسوولان محترم دريغ نخواهند کرد. ضمنا از دولت جمهوري اسلامي ايران و رياست جمهوري نيز مي خواهيم که لايحه امر به معروف و نهي از منکر را که طبق اصل هشتم قانون اساسي وظيفه همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است هرچه سريعتر براي طي مراحل قانوني به مجلس تقديم کنند.


  نماينده تهران در مجلس:
 بدون مدرک، متهم کردن افراد قابل تحمل نيست  

نماينده مردم تهران در مجلس،با تاکيد برحفظ سرمايه هاي نظام، تصريح کرد که متهم کردن بدون هيچ گونه مدرک و بردن آبروي افراد که متاسفانه در جنا ح هاي سياسي ما باب شده، قابل تحمل نيست.
علي عباسپور تهراني فرد در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به لزوم تعريف از ويژگي هاي سرمايه هاي نظام ،اظهارداشت: احترام متقابل به يکديگر و عدم تهمت زدن فقط قرار نيست بين سرمايه هاي نظام باشد. در يک کشور اسلامي با فرهنگ اسلامي اصلا قرار نيست افراد آن به يکديگر تهمت زده و همديگر را متهم کنند.
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه با تاکيد بر رعايت ضوابط اسلامي خصوصا از جانب سرمايه هاي نظام، گفت:خطاي يک فرد عادي جامعه قابل اغماض است، اما درباره سرمايه هاي نظام اين مساله صدق نمي کند.  وي با تاکيد بر پايبندي به فرهنگ احترام به يکديگر و دوري از تخريب ديگران تصريح کرد: افرادي که تحت عنوان سرمايه نظام تعريف مي شوند، بايد خود را مبرا از اين مساله کنند. لذا مخالف اين هستم که يک مرز بندي و يا ديواري قائل شويم و بگوييم چون اين افراد سرمايه نظام هستند حق تهمت زدن و بردن آبروي افراد را ندارند، ولي ساير افراد جامعه مي توانند اين کار را انجام دهند. اين مرزبندي امکان ندارد.
عباسپور از مردم به عنوان يکي از بزرگترين سرمايه هاي نظام نام بردو گفت:هر فردي در نظام مسئوليت سنگين تري دارد و نهايتا چه در گذشته و چه در حال به نظام خدمت بيشتري کرده، بايد اين مساله را بيش از همه رعايت کند، اما متاسفانه بعضا شاهديم که اين مساله نقض مي شود.
وي تاکيد کرد: سرمايه هاي اصلي نظام ما مردم، تفکر اسلامي هستند. همچنين در چارچوب تفکر اسلامي مساله قانون اساسي و ولايت فقيه هم جز» سرمايه هاي نظام محسوب مي شوند. يعني يک سري مسائل انساني داريم مثل مردم و يک سري چارچوب ها داريم- از اسلام گرفته تا ولايت فقيه و قانون اساسي - مجموع اين ها سرمايه هاي نظام را تشکيل مي دهند.
عباسپور در پايان افزود: بايد همه اينها را حفظ کنيم. در اين چارچوب همه مردم بايد به هم احترام بگذارند. بحث تهمت و متهم کردن بدون هيچ گونه مدرک و بردن آبروي افرادکه متاسفانه در جنا ح هاي سياسي ما باب شده، قابل تحمل نيست و اين ها بايد از يک جامعه اسلامي حذف شود.


 وزير راه در پاسخ به سوال نماينده پاکدشت:
 60 درصد تلفات رانندگي مربوط به جاده هاي برون شهري است  

فرهاد بشيري نماينده پاکدشت از پاسخ حميد بهبهاني در ارتباط با ايمني رانندگي و تصادفات راه ها منوط به ارائه لايحه حفظ و ارتقا سلامت آحاد جامعه که به ماده 85 قانون برنامه چهارم مربوط مي شود قانع شد.
به گزارش ايلنا در جلسه علني  حميد بهبهاني به منظور پاسخ به سوال فرهاد بشيري نماينده پاکدشت در ارتباط با اقدامات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري جهت کاهش ميزان تلفات و خسارات ناشي از تصادفات جاده اي به مجلس آمده بود بر اين اساس پس از قرائت گزارش کميسيون عمران نماينده سوال کننده از پاسخ بهبهاني قانع شد. حميد بهبهاني در توضيحات خود خاطرنشان کرد: تصادفات رانندگي هم اکنون به عنوان دغدغه اي جهاني مطرح و در حال گسترش در کشورهاي در حال توسعه است.
به گفته وي بيش از 1/2 ميليون نفر کشته و 50 ميليون نفر مجروح در سال مطابق پيش بيني سازمان بهداشت جهاني از آمارهاي تصادفات رانندگي است. وي ادامه داد: از سال 1380 تعداد وسائل نقليه در ايران سه برابر رشد داشته و تعداد موتورسيکلت ها نيز همواره سهم قابل توجهي از تلفات رانندگي را تشکيل مي دهند.
وزير راه و ترابري حدود 60 درصد تلفات رانندگي را مربوط به راه هاي برون شهري عنوان کرد و گفت: 60 درصد از آن به مبادي ورودي شهرها و نواحي مسکوني آبادي هاي مجاور و راه ها مربوط مي شود و به بيان ديگر سهم تلفات تصادفات به ميزان 76 درصد در حوزه شهري، نواحي مسکوني و آبادي هاي مجاور راه ها است که متوليان خاص خود را دارد.
بهبهاني 65 درصد از مجموع تلفات رانندگي در کشور را مربوط به عابران پياده و موتورسيکلت سواران عنوان کرد که مديريت آنها بسيار سخت است.
بهبهاني با اشاره به آنکه 71 درصد تلفات رانندگي در محدوده هاي شهري، مسکوني و آبادي ها و مبادي ورودي شهرها اتفاق مي افتد اظهار داشت: وزارت راه و ترابري به تنهايي نمي تواند پاسخگوي فعلي ايمني محسوب گردد.
وي با اعتقاد بر اينکه سياست ها و عملکرد 22 دستگاه اصلي و فرعي و متولي مختلف در شکل گيري وضعيت ايمني رانندگي در کشور موثر است، ادامه داد: اين 22 دستگاه شامل وزارت آموزش و پرورش، موسسه استاندارد، خودروسازان، وزارت صنايع، صداوسيما، رانندگان، عابران پياده، هلال احمر، وزارت بهداشت، پليس، وزارت راه و ترابري، مهندسين مشاور پيمانکاران، معاونت برنامه ريزي و نظارت، استانداري ها، شهرداري ها، وزارت کشور و وزارت فناوري و اطلاعات است.
وزير راه همچنين با اشاره به اقدامات انجام شده در کميسيون ايمني راه ها خاطرنشان کرد: ايجاد ادبيات و فضاي فکري مشترک، بررسي تصادفات مهم، بررسي و تصويب طرح هاي ويژه حقوقي تابستاني و زمستاني و هماهنگي آنها از اقدامات صورت گرفته در کميسيون ايمني راه ها است.
فرهاد بشيري نماينده پاکدشت نيز در اظهارات خود با اشاره به آمار متوفيان ناشي از تصادف در سال 88 گفت: حدود 22 هزار و 974 نفر، تعداد متوفيان ناشي از تصادف و 700 هزار نفر مجروح از خسارات وارده در سال 88 بر اثر تصادفات رانندگي است.
وي با اشاره به قوانين مربوط به راهنمايي و رانندگي گفت: اين قوانين مربوط به دهه 50 است که نياز به تجديدنظر جدي دارد.
وي خواستار آن شد که علل حوادث و تصادفات مهم بايد توسط مجامع دانشگاهي مورد بررسي قرار گيرد و ساير دستگاه ها و افرادي که توان و بضاعت دارند به کمک وزارت راه بيايند.
بهبهاني نيز با ارائه تقاضاهايي از مجلس از جمله ارتقاي جايگاه کميسيون ايمني راه به سطح شورا با حضور رياست رئيس جمهور، تقويت دبيرخانه کميسيون و اختصاص اعتبار مشخص، تامين بودجه کافي براي ارتقاي ايمني دستگاه هاي مرتبط، ايجاد کميسيون ويژه در مجلس براي حمايت از فعاليت هاي مرتبط در ايمني سطح کشور، خواهان بررسي اين تقاضاها در مجلس شد.
همچنين محمدحسن ابوترابي فرد که در غياب لاريجاني رياست جلسه را برعهده داشت، گفت: از آقاي بهبهاني مي خواهيم که لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه را با توجه به ماده 85 قانون برنامه چهارم هرچه سريعتر به مجلس ارائه دهند.چراکه بند اول اين ماده مشتمل بر کاهش حوادث جاده اي است.


 راهکار جلوگيري از جنايات اسرائيل در اجلاس ترکيه  

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: در نشست اضطراري کميته اجرايي اتحاديه مجالس کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي راهکارهاي جلوگيري از جنايات اسرائيل در فلسطين را بررسي مي کنيم.
به گزارش مهر، علي لاريجاني  که براي حضور در نشست اضطراري کميته اجرايي اتحاديه مجالس کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي ديروز عازم استانبول شد، با اشاره به اهداف خود از اين سفر گفت: همانطور قبلا در رسانه ها اعلام شد کميته اجرايي در مواقع حساس جلسه هاي فوق العاده برگزار مي کند و با توجه به وضعيت دردآور فلسطين اشغالي و يهودي سازي و قصد رژيم صهيونيستي خالي کردن منطقه از سکنه فلسطيني و از بين بردن ابنيه تاريخي در اين منطقه برگزاري اين نشست ضرورت دارد.
وي اضافه کرد: رژيم صهيونيستي در حال ساختن بناهايي در اين منطقه و نمادهايي از تفکر صهيونيستي است و نيز قصد دارد ده ها هزار نفر از مسلمانان را به زور از کرانه باختري کوچ دهد که اين ظلم بسيار عجيبي است که در قرن 21 انجام مي شود و شايد در قرون وسطي هم کمتر نظير آن را داشته باشيم.
لاريجاني با بيان اينکه متاسفانه غربي ها در اين مسير يا سکوت کرده و يا از اين رژيم حمايت کرده اند،افزود: رژيم صهيونيستي مانند کودکي است که در آغوش برخي کشورهاي غربي است و آنان را تحريک مي کند و اين مسئله نشان مي دهد که آنها يا پشت صحنه با اين رژيم هستند و يا سکوت کرده اند.
وي اضافه کرد: در اين نشست نداي مظلوميت مردم فلسطين را پيگيري خواهيم کرد و راهکارها و طرح هايي را براي جلوگيري از اين جنايات بررسي خواهيم کرد.
رئيس مجلس  با اشاره به جلسه قبلي اين اعضا گفت: راهکارهايي براي کمک رساني به مردم مظلوم فلسطين و دفاع از مظلوميت آنان و نيز محکوم کردن اقدامات رژيم صهيونيستي از جمله اقداماتي است که انجام خواهد گرفت و با استفاده از ابزارهاي بين المللي مانند يونسکو مي توان از بين بردن ابنيه قديمي مسلمانان را متوقف کرد.


 تامين سوخت راکتور تهران اهميت ويژه اي دارد 

علا»الدين بروجردي خاطرنشان کرد:« مهم تامين سوخت راکتور تهران است،  محل مبادله در خاک ايران و چگونگي تبادل سوخت از مسايل اجرايي و ثانوي است.»
رييس کميسيون امنيت ملي  در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين که سخنگوي وزارت خارجه برزيل اعلام کرده، برزيل هيچ پيشنهادي در بحث تبادل سوخت ندارد، اظهار کرد:«براي ورود هر کشوري جهت تامين سوخت رآکتور تهران، حتي آمريکا، در باز است. هر کشوري که آمادگي عملي خود را براي تامين سوخت 20 درصدي بدون پيش شرط اعلام کند، مي تواند به بحث مبادله سوخت با ايران وارد شود.»
وي گفت: «ايران در حال توليد سوخت 20 درصدي براي رآکتور تهران است و با توجه به اهميت تامين اين سوخت براي مصارف پزشکي و درماني، توليد و مذاکرات براي تامين سوخت را همزمان دنبال مي کنيم که از اهميت بالايي برخوردار است.»
بروجردي در پاسخ به اين که آمادگي برزيل و ترکيه براي ورود به بحث تبادل سوخت رآکتور تهران مربوط به محل مبادله سوخت در کشور ثالث است يا به تبديل سوخت 5/3 درصد ايران به 20 درصد توسط کشوري ديگر مربوط مي شود، گفت: «آنچه مهم است، تامين سوخت است. محل مبادله در خاک ايران و چگونگي تبادل سوخت از مسايل اجرايي و ثانوي است. هر کشوري که توانمندي غني سازي تا 20 درصد را داشته باشد، مي تواند در اين بحث وارد شود.»
رييس کميسيون امنيت ملي در پاسخ به اين که برخي مقامات آمريکا ورود برزيل و ترکيه به مذاکرات تبادل سوخت را بازي ايران با زمان دانسته اند، تاکيد کرد:« اين حرف بي خودي است، اگر آمريکا معتقد است ايران در حال خريد زمان است، مي تواند خودش پيش قدم شود و سوخت رآکتور تهران را تامين کند.»


 خبر 

علي لاريجاني:
روابط ايران و ترکيه از يک مبناي اعتمادانگيز
برخوردار است

رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با رييس مجلس ترکيه تاکيد کرد: روابط ايران و ترکيه از يک مبناي اعتمادانگيز برخوردار است.  به گزارش ايسنا به استانبول، لاريجاني با بيان اينکه ايران و ترکيه دو کشور مهم و تاثيرگذار در منطقه هستند، خطاب به همتاي ترکيه اي خود گفت: ما مواضع شما و دولت شما را در مورد مسائل مهم منطقه اي به خصوص مواضع شما در ارتباط با فلسطين را تحسين مي کنيم چرا که نشان مي دهد جايگاه ترکيه هر روز در حال ترقي در بين کشورهاي اسلامي است.  وي افزود: همين رويکرد باعث شده تا بسياري از کشورهاي اسلامي و فلسطين اعتمادشان به ترکيه بيشتر شود و احساس مي کنند که ترکيه منافع جهان اسلام را دنبال مي کند.  لاريجاني تصريح کرد: اين پشتوانه محکمي براي ترکيه است و اجلاس اخير کنفرانس بين المجالس نمونه خوبي بود که نشان مي دهد شما در دفاع از حقوق ملت فلسطين جدي هستيد.  رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به روابط اقتصادي ايران و ترکيه گفت:  در اين زمينه گام هاي خوبي برداشته شده و ما هم در مجلس پشتيبان فعاليت هاي اقتصادي هستيم.  وي با مهم ارزيابي کردن روابط ايران و ترکيه اظهار کرد: ايران و ترکيه نقش موثري در ثبات منطقه ايفا مي کنند. رييس مجلس در ادامه با تاکيد بر صلح آميز بودن فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي ايران، خطاب به همتاي ترکيه اي خود گفت: ما در مساله هسته اي از نقش آفريني کشور شما استفاده مي کنيم.  وي افزود: دولت هاي غربي در بحث هسته اي ايران به دنبال طرح يک فريب کاري در عرصه  بين المللي هستند و طي ماه هاي اخير نيز تلاش هاي زيادي براي جنجال آفريني در اين قضيه کرده اند; اما خوشبختانه اين تلاش ها بي اثر ماند.
لاريجاني تصريح کرد: مذاکرات مي تواند به برطرف شدن سو» تفاهمات در اين زمينه کمک کند و قطعا همکاري هاي دو پارلمان ايران و ترکيه مي تواند بسيار مفيد و موثر باشد.  رييس مجلس در ادامه با اشاره به نشست اخير کميته  اجرايي اتحاديه بين المجالس اسلامي اظهار کرد: در شرايطي که اسرائيل به ملت فلسطين توهين مي کند، دليلي ندارد ديگر کشورها به اين رفتار رژيم صهيونيستي رسميت بدهند و ما به مواضع خود در دفاع از ملت فلسطين تاکيد مي کنيم.  رييس مجلس ترکيه نيز اظهار کرد: راه هاي موثر براي توسعه روابط دو کشور گسترش ارتباطات پارلماني است.

مخفي کاري سازمان دامپزشکي در شيوع تب برفکي

نماينده درگز گفت: کميسيون کشاورزي; آب و منابع طبيعي مجلس براي روشن شدن مسائل پيرامون علت شيوع تب برفکي در حال انجام يک تحقيق و تفحص از سازمان دامپزشکي کشور است. محمد علي کشاورز در گفتگو با آريا با بيان اينکه سازمان دامپزشکي اطلاعات مربوط به صادرکننده مجوز واردات دام زنده و واردکننده را به دلايل امنيتي مخفي مي کند گفت: در طرح تحقيق و تفحص هدف آنست که عامل اين آسيب بزرگ به بدنه دامپروري کشور مشخص شود. وي افزود: بيشتر دام هاي زنده از مرزهاي سيستان و بلوچستان وارد کشور شده اند و در حال حاضر عمده اين دام ها در اطراف تهران نگهداري مي شوند. نمايندگان مجلس هشتم خاطر نشان کرد: به رغم تلاش هاي صورت گرفته هنوز وزارت جهاد کشاورزي و سازمان دامپزشکي نتوانسته اند شرايط را تحت کنترل درآورند. وي اضافه کرد: وزير کشاورزي چندي پيش رئيس سازمان دامپزشکي را عوض کرد که مسئول جديد فردي کار بلد و تواناست. عضو کميسيون کشاورزي; آب و منابع طبيعي مجلس در پايان راجع به نوع برداشت محصول گندم نيز تصريح کرد: بيشتر ادوات کشاورزي بويژه کمباين هاي ما فرسوده اند که اين امر موجب ريزش دانه ها گندم حين برداشت مي شود اگر تجهيز مناسب صورت گيرد و اتلاف به حداقل برسد سرمايه با ارزشي حفظ مي شود که رقم هزينه شده براي نوسازي کمباين ها در مقابل آن ناچيز است.

برنامه پنجم در حوزه کشاورزي کامل نيست

عضو کميسيون کشاورزي،  قدم هاي برداشته شده در لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزي را لازم و کافي ندانست.  يونس اسدي در گفت وگو با  خانه ملت در پاسخ به اين که آيا در لايحه برنامه پنجم توسعه پيش بيني هاي لازم براي توسعه بخش کشاورزي به عمل آمده است يا نه؟ ابتدا با اشاره به سخنان رئيس جمهور پيش از ارائه لايحه برنامه گفت: رئيس جمهور در سخناني اشاره داشتند که يکي از محورهاي اصلي توسعه کشور، کشاورزي است. وي با بيان اين که گرچه اين بخش به طور مدون تا به حال ديده نشده است، خاطرنشان کرد: احساس مي کنم که در رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سياست هاي کلي که ابلاغ کردند اين بخش به صورت کاملا برجسته ديده شده است. نماينده مردم مشکين شهر در مجلس شوراي اسلامي همچنين با اعلام اينکه لايحه برنامه پنجم توسعه زياد به صورت کمي ديده نشده است، اظهار کرد: اين لايحه با توجه به اينکه هدف هاي ما را به صورت کامل پوشش نمي دهد در تلاش هستيم تا در کميسيون هاي تخصصي و صحن مجلس اين موضوع را به صورت اساسي بهبود بخشيم. اسدي  با اعلام اينکه قدم هاي برداشته شده در لايحه برنامه پنجم توسعه را در بخش کشاورزي لازم و کافي نمي دانيم، خاطرنشان کرد: در نظر داريم در کميسيون کشاورزي به صورت کافي روي آن وقت گذاشته و تقويت کنيم.
پرهيز از تناقص گويي دولت در مورد سوخت هسته اي

در جلسه علني مجلس، سيد جاسم ساعدي، عضو هيات رئيسه مجلس تذکرات کتبي نمايندگان به مسوولان اجرايي را بدين شرح خواند:
کواکبيان از سمنان به رئيس جمهور: دستور ضرورت اجراي قانون بيمه کردن کارگران ساختماني و دستور پرهيز از تناقض گويي دولت در مورد تبادل سوخت هسته اي با کشور برزيل و به وزير آموزش و پرورش رفع بحران کمبود نيروي انساني در سازمان آموزش و پرورش سمنان، و به وزير خارجه: ضرورت تذکر جدي به دولت آذربايجان براي جلوگيري از حکم تخريب مسجد نيمه تمام حضرت فاطمه(س) در باکو و ضرورت موضع گيري سازمان کنفرانس اسلامي درباره پاره کردن قرآن کريم از سوي زندانيان رژيم غاصب صهيونيستي.  
شعباني و محمدي از سنندج و مريوان به وزير راه: تسريع در فعال کردن حوزه راهسازي استان کردستان.  ترابي از شهرکرد به وزير راه: اعلام علت عدم اجرايي بيمه کارگران ساختماني.  پرتويي از سردشت به وزير کشور: رسيدگي به بروز بحران در پيرانشهر به علت ضعف عملکرد مديرتي مرزي و دخالت مسوولان سياسي ديگر شهرها. حيدري از سقز و بانه به رئيس جمهور: دستور بررسي علت حذف شهرستان هاي سقز و بانه از فهرست اسامي مناطق محروم.  قاضي پور و محجوب از اروميه و تهران، به وزير آموزش و پرورش: پرداخت حقوق کارگران شرکت هاي پيمانکاري طرف قرار داد با آن وزارتخانه و به وزير راه : لغو تعدادي از پروازهاي ايران اير از اروميه به تهران.
کرمي از سنندج به رئيس جمهور و به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: دستور برخورد با اهانت هاي خبرگزاري ايرنا به مردم کردستان.
قنبري از ايلام به وزير کشور: بررسي علت بي توجهي به استقرار شهرداري در منطقه هليلان.
ساعدي همچنين تسليت اعضاي کميسيون صنايع و معادن و مجمع نمايندگان استان اصفهان جهت درگذشت پدر محسن کوهکن نماينده لنجان و نيز تسليت اعضاي کميسيون قضايي و مجمع نمايندگان استان اصفهان را جهت درگذشت پدر دادستان کل کشور حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي رااعلام کرد.
جاسم ساعدي با بيان اينکه اعضاي کميسيون قضايي مجلس و مجمع روحانيون مجلس درگذشت والده حجت الاسلام غضنفرآبادي نماينده بم را تسليت گفته اند، افزود: اعضاي کميسيون صنايع درگذشت خليفه ارامنه کل آذربايجان را به نمايندگان ارامنه شمال وجنوب وهموطنان ارمني تسليت گفته اند.


 کوتاه از بهارستان 

 انگيزه سرقت مجسمه هاي تهران اقتصادي نيست

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي  گفت:انگيزه سرقت مجسمه هاي تهران اقتصادي نيست. مصطفي کواکبيان در گفت وگو با  فارس، درباره سرقت مجسمه هاي اخير شهر تهران گفت: بنده فکر مي کنم، انگيزه هاي اقتصادي دليل سرقت مجسمه ها نيست چرا که آنها ارزش ريالي قابل توجهي ندارند و ارزش معنوي آنها بالاتر است.  وي با بيان اينکه اين امر اقدامي سازماندهي شده است، تصريح کرد: آثار فرهنگي ما ارزشمند است و حفظ آنها بايد وظيفه همگاني تلقي شود. کواکبيان ادامه داد:  اين امر با اقتدار نيروي انتظامي و امنيتي سازگار نيست و بايد هرچه سريعتر عوامل آن شناسايي، دستگير و معرفي شوند.  محمدحسين نژادفلاح نيز درباره سرقت مجسمه هاي شهر تهران، افزود: به طور حتم اين اقدام که مقابل چشم مردم، نيروي انتظامي و عوامل شهرداري تهران انجام شده، توسط مجموعه اي منسجم و مطلع انجام شده است.  وي افزود: ممکن است بخواهند با اين امر نشان دهند که به مسائل فرهنگي کم توجهي مي شود ولي همه مي دانند اين گونه نيست و در تهران نيز امنيت مطلق وجود دارد.  وي ادامه داد: براي بنده نيز جاي پرسش است که چه عاملي مي تواند باعث وقوع اين اتفاق باشد.  عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: مسئولان اطلاعاتي و امنيتي بايد هرچه سريعتر عوامل اين سرقت ها را ريشه يابي و به مردم معرفي کنند.

اعلام وصول سوال نماينده سنندج از وزير نيرو 

سوال ملي امين شعباني نماينده سنندج از وزير نيرو اعلام وصول شد.  به گزارش ايلنا، در جلسه علني مجلس موارد اعلام وصولي از سوي اميدوار رضايي عضو هيات رئيسه مجلس قرائت شد.  براين اساس سوال ملي امين شعباني نماينده سنندج از وزير نيرو در ارتباط با اقدامات اين وزارتخانه براي رفع مشکل آب شرب و فاضلاب روستايي از سوي هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شد.

انتخابات هيات رئيسه در فراکسيون خط امام(ره) 

فراکسيون خط امام(ره) در جلسه خود به بررسي انتخابات هيات رئيسه خواهد پرداخت.  فراکسيون هاي سياسي مجلس با برگزاري جلسات جداگانه اي به بررسي موضوع انتخابات هيات رئيسه مجلس پرداخته و نامزدهايشان براي اين انتخابات را تعيين مي کنند. به گزارش ايلنا، محمدرضا تابش دبيرکل فراکسيون خط امام(ره) خبر داد: موضوع انتخاب هيات رئيسه سال سوم مجلس شوراي اسلامي در جلسه فراکسيون اقليت مطرح خواهد شد.  وي هيچ توضيحي درباره کانديداهاي احتمالي اين فراکسيون براي انتخابات هيات رئيسه نداد و اطلاع رساني در اين باره را به بعد از برگزاري جلسه فراکسيون خط امام(«ه) واگذار کرد.

پاسخ ندادن وزير نفت به ارائه اساسنامه شرکت نفت

مسعود ميرکاظمي اگرچه در جلسه غيرعلني و غيررسمي صبح ديروز مجلس حضور يافت اما به سوال درباره زمان ارائه اساسنامه شرکت ملي نفت هيچ پاسخي نداد. عماد حسيني نماينده قروه، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا در مورد اينکه آيا در جلسه صبح ديروز مجلس با حضور وزير نفت، در مورد اساسنامه شرکت ملي نفت بحثي صورت گرفت يا نه؟، اظهار داشت: در اين مورد بحثي نشد و کميسيون انرژي از وزير نفت درخواست کرد تا تکليف اين مساله روشن شود. اما پاسخي داده نشد.  وي افزود: برابر قانون بودجه دولت تا پايان تيرماه فرصت دارد تا اساسنامه شرکت نفت را تنظيم کند و اگر تا آن موعد اين اساسنامه به مجلس فرستاده نشود مجلس در اين زمينه طرحي ارائه مي دهد.  گفتني است هفته گذشته حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژي،در گفت وگو با ايلنا خبر داده بود که فرصت باقي مانده دولت تا دو سه هفته ديگر به اتمام مي رسد و چنانچه دولت لايحه مذکور براي اساسنامه شرکت ملي نفت را ارائه ندهد، مجلس طرحي را تدوين و بررسي خواهد کرد.

پذيرش دانشجويان فني حرفه اي در دانشگاه ها

مجلس وزارت آموزش وپرورش را موظف کرد تا از ميان داوطلبان آزمون در مقطع کارداني (پيوسته و ناپيوسته) حداقل برابر با ظرفيتي که در سال 88-87 در دوره روزانه  پذيرفته شده است; دانشجو پذيرش کند.  به گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز در بررسي جزييات طرح پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني وحرفه اي، مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي اين طرح را به تصويب رسانيدند.  براساس مصوبه مجلس،  وزارت آموزش وپرورش موظف شد براي سال تحصيلي 1390-1389 نسبت به پذيرش دانشجو روزانه و شبانه از بين داوطلبان آزمون در مقطع کارداني (پيوسته و ناپيوسته) و همچنين کارشناسي ناپيوسته حداقل برابر با ظرفيتي که در سال 88- 87 در دوره روزانه پذيرفته شده است و حداکثر توان ظرفيتي موجود براي دوره هاي شبانه براي آموزشکده هاي فني و حرفه اي مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي اقدام نمايد.  همچنين اعتباراتي که براي پذيرش دانشجو در مقاطع کارداني (پيوسته و ناپيوسته) و کارشناسي ناپيوسته در مراکز فوق الذکر مي باشد و در امر ديگري قابل هزينه کردن نيست. گفتني است وزارت آموزش و پرورش تعهدي براي تامين خوابگاه دانشجويان ندارد و مطابق ظرفيت موجود خود، خوابگاه به آنان اختصاص مي دهد.  علاوه بر اين نمايندگان مقرر کردند تا پذيرش دانشجو در اين مراکز، در آموزش و پرورش بارعايت ماده (55) قانون برنامه چهارم ادامه مي يابد و هرگونه تغيير پس از بازنگري در ساختار آموزش کشور(حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون) و تصويب آن در مجلس باشد. 

استخدام کليه معلمان حق التدريسي و آموزشياران

مجلس وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا در صورت وجود مجوز جذب و استخدام، کليه معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سواد آموزي واجد شرايط را استخدام کند.  به گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز مجلس طرح الحاق دو ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش را بررسي و به تصويب رسانيدند.  براساس اين مصوبه در صورت وجود مجوز جذب و استخدام، وزارت آموزش و پرورش مکلف است استخدام کليه معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي واجد شرايط مطابق مفاد قانون فوق الذکر را در اولويت قرار دهد. مگر در استان ها و يا در رشته هاي مورد نياز که در ميان معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي واجد شرايط قانون فوق الذکر موجود نباشد که در اين صورت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از باقيمانده سقف تعيين شده در ماده 1 يا براساس ماده 9 قانون فوق الذکر مي تواند اقدام لازم جهت رفع نيازهاي خود به عمل آورد.  مجلس وزارت آموزش و پرورش را موظف کرد تا براساس بند 2 قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش جهت بهبود شاخص هاي سلامت در آموزش و پرورش نسبت به استخدام پنج هزار نفر از مراقبان بهداشت اقدام نمايد. 

زمان افزايش اختيارات شهرداران فرا رسيده است

اختيارات شهرداران بايستي آنقدر افزايش يابد که ديگر لازم نباشد دولت از طريق استانداران; فرمانداران يا ادارات کل به مديريت شهري ورود کند.عضو فراکسيون خط امام مجلس در گفت وگو با آريا با بيان اينکه مخالف آنست که شهرداري تهران زير نظر رئيس جمهور يا معاون وي اداره شود گفت: شهرداري بايد نهاد اجرايي و عملياتي شهر باشد و بقيه دستگاه ها حتي پليس مي بايست در زير مجموعه آن قرار گيرند.وي افزود: مديريت واحد شهري موجب ضعف امنيت نشده بلکه مردم در ايجاد امنيت شريک مي شوند زماني در اواخر مجلس پنجم تلاش بر آن بود که نيروي انتظامي زير نظر شهردار فعاليت کند که در آن دوره به خاطر عدم مساعد بودن بسترها با اين طرح مخالفت شد. محجوب خاطرنشان کرد: اکنون شوراهاي شهر سه دوره چهار ساله قدمت دارند و زمان آن رسيده که حوزه اختيارات شهرداران بسط يابد نه آنکه با دولتي کردن مديريت شهر به گذشته بازگشت شود. وي اضافه کرد: کوچک کردن دولت و واسپاري دستگاه هاي اجرايي شهري به شهرداري در اصل سپردن عنان اختيارات به مردم است که در ديگر کشورها اين مدل امتحان شده و نتيجه خوبي را هم در بر داشته است.

نبايد در ميدان بازي اعراب وارد شد

کشورهاي عربي در طول اجلاس هايي که در مورد ايران و ديگران داشته اند تا به امروز نه نام را توانسته اندعوض کنند و نه مرزي را.  عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با آريا گفت: تلاش آنها براي تغيير نام خليج فارس يا تغيير حاکميت جزاير سه گانه هيچ وقت به نتيجه نخواهد رسيد و عاقلانه آنست که اين راه را ادامه ندهند. وي افزود: منطقه خاورميانه نياز به آرامش دارد و اگر روزي آرامش و امنيت اين منطقه به هم بخورد اعراب بيشترين آسيب را متحمل خواهند شد. نماينده مجلس هشتم تصريح کرد: متاسفانه کشور هاي عربي چندي است به جاي آنکه به معضل اصلي منطقه که همان رژيم صهيونيستي است بپردازند به مسائلي مشغول شده اند که عواقب خوشي را براي آنها به همراه نخواهد داشت. وي اضافه کرد: بعضي وقت ها بي تفاوتي دستگاه ديپلماسي در قبال اين رفتار ها لازم است چراکه نبايد در ميدان بازي اعراب وارد شد.  فلاحت پيشه در پايان اظهار داشت:حاشيه روي کشورهاي عربي به آن خاطر است که آژانس درصدد پيگيري بمب هاي هسته اي اسرائيل است آنها با اين روش مي خواهند خود را از موضع آژانس دور کنند تا رو در روي رژيم صهيونيستي قرار نگيرند.