نسخه شماره 2350 - 1389/02/20 -


مطالبات اصلي مردم در خانه ملت


 مطالبات اصلي مردم در خانه ملت 
نويسنده : کوروش شرفشاهي

116 نماينده از احمدي نژاد خواستند که جلوي واردات بي رويه را بگيرد. 110 نماينده خواهان  ايمني پرواز و ناوگان هوايي کشور شدند. 197 نماينده از سخنان احمدي نژاد درسازمان ملل تقدير کردند و البته از اين دست امضاها فراوان است اما يک نکته قابل  تامل است و آن، تعداد پايين امضاها در مباحثي که مربوط به مطالبات مردمي مي شود به عنوان مثال تنها 110 نماينده نگران ايمني پرواز هواپيماها هستند و تنها 116 نماينده مردم مشکلا ت ناشي از واردات بي رويه را قبول داشته و ازتعطيلي کارخانجات و بي کاري کشاورزان و کارگران خبر دارند در حالي که 197 نماينده از سخنان احمدي نژاد از اجلا س اخير قدرداني کرده اند اجلا سي که حضور ايران در سطح رئيس جمهور بنابر تاکيد نماينده اصولگراي عضو کميسيون امنيت ملي لازم نبود و يکي ديگر از نمايندگان آن را در حد وزراي امور خارجه دانسته و رفتن احمدي نژاد را لازم نمي دانست!
پرونده برنج هاي آلوده که از طريق مبادي قانوني وارد کشور شده و بنابر تاکيد کميسيون بهداشت و کشاورزي مجلس براي سلا مت مردم و اشتغال کشاورزان زيان دارد از سوي کميسيون حقوقي مجلس به دستگاه قضايي ارسال شده  است.
پرونده بحران صنايع و کارخانجات که در اثر واردات بي رويه، روي ميز مسوولان قرار دارد تعيين تکليف شده و در حال حاضر صنايع نساجي، لوازم خانگي، کفش، چرم  و صدها شغل ديگر در مرز بحران قرار دارد. کارگران اين صنايع اخراج مي شوند و کارخانجات عظيم اين صنايع به مغازه و منزل مسکوني تبديل مي شود.
نماينده ديگري از انبار شدن 250 هزار تني سيب در سردخانه ها گلايه دارد و مي گويد زمان چيدن اين محصول فرا مي رسد و به دليل واردات سيب، محصول داخلي فروش نرفته است و نماينده اروميه نيز فريادش از سيب هاي اروميه که در انبارها باقي مانده به آسمان رفته و خواهان جلوگيري از واردات است.
از سوي ديگر برخي هواپيماهاي توپولف همچون کبوتران غريب که راهشان را گم کرده در مکان غير از باند فرودگاه نه آن که برزمين بنشينند بلکه با سر به زمين مي خورند; اما از سوي ديگر استيضاح وزير راه پس از دو ماه هنوز اعلام وصول نمي شود.
با توجه به اين موارد و بسياري موارد ديگر که در حوصله بحث نمي گنجد جمع آوري امضا و طومار چندان تازگي ندارد و سوال اصلي اينجاست که نمايندگان مردم بايد مشکلا ت اساسي مردم را همچون تورم و اشتغال رصد کرده و در راستاي حل آن مشکلات امضا جمع کنند يا اين که 197  امضا براي قدرداني از احمدي نژاد به دليل حضور در اجلاسي تهيه کنند که اصل اجلاس در حد و اندازه  وزراي امور خارجه بوده است. جالب اينجاست که حتي همان امضاهاي نمايندگان مردم که مطالبات اصلي آنان را هدف مي گيرد باز هم  به نتيجه نمي رسد; به عنوان مثال مدت هاست که نمايندگان اصولگرا و اصلاح طلب در نطق ها، تذکرها طرح سوال و حتي تهديد به استيضاح، خواهان جلوگيري از واردات بي رويه شده اند اما چندان نتيجه نداده است، کما اين که نمايندگان بارها خواهان اصلاح راه و راهداري در حوزه هاي هوايي، زميني و ريلي شده اند که آن هم نتيجه نداده است و البته بسياري موارد ديگر که نشان مي دهد حتي امضاهاي نمايندگان در مورد مطالبات مردم گويا در عملکرد دولت هيچ تاثيري ندارد.
آري امروزه همه چيز وارد کشور مي شود و گويا دروازه  هاي اقتصاد کشور به روي واردات آن هم از نوع چيني باز است. از کفش، کيف، پوشاک، مواد غذايي گرفته تا سنگ قبر از چين وارد مي شود و هيچ کس نمي پرسد راستي سقف واردات تا کجاست؟
به اميد آن که مطالبات اصلي مردم از سوي نمايندگانشان  هدف گيري شود و همان هدف گيري ها هم از سوي دولت اجرايي گردد.