نسخه شماره 2345 - 1389/02/14 -


به جاي پرداخت يارانه نقدي، خدمات درماني را رايگان کنيد

عضو کميسيون برنامه و بودجه:
مردم به روند مبارزه با مفاسد بي اعتماد شده اند

با گذشت 11 ماه از حادثه کوي دانشگاه
هنوز خبري از گزارش کميته حقيقت ياب نيست


خبر


کوتاه از بهارستان


پاسخ وزير کشور درباره طرح حجاب و عفاف نمايندگان را قانع نکرد


 به جاي پرداخت يارانه نقدي، خدمات درماني را رايگان کنيد 

نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس خواستار ارتقاي سيستم تامين اجتماعي به جاي پرداخت نقدي يارانه ها در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها شد.  انوشيروان محسني بندپي در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص تاثير هدفمندکردن يارانه ها بر حوزه بهداشت و درمان، ضمن اعلام اينکه ما به طور کلي اصل هدفمندسازي يارانه ها را قبول داريم ، تصريح کرد: ما پيشنهاد داريم که به جاي پرداخت نقدي يارانه ها به آحاد جامعه، اين پول صرف ارتقاي سيستم تامين اجتماعي و رايگان نمودن خدمات بهداشتي و درماني شود. نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينکه بعد از اشتغال و يا در برخي مواقع قبل از اشتغال، مهمترين دغدغه مردم دريافت خدمات بهداشتي و درماني است، تصريح کرد: بنابراين اگر نگاهي به واقعيت هاي موجود امروز کشور در زمينه دريافت خدمات بهداشتي و درماني بيندازيم، مي بينيم که روز به روز پرداخت هزينه هاي اين نوع خدمات بر دوش مردم افزايش يافته است. وي ادامه داد: به طوري که سالانه 1 تا1/5 درصد آحاد جامعه، يعني نزديک به حدود 800 هزار نفر بر اثر پرداخت هزينه هاي درمان دچار فقر مي شوند. نماينده چالوس در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون هدفمند کردن يارانه ها تاثيري مثبت بر اين روند خواهد گذاشت، گفت: در اين خصوص به صورت واضح و آشکار نمي توان اظهار نظر کرد.  وي تصريح کرد: چون هيچ گونه برنامه اي از طرف متوليان امر هدفمند کردن يارانه ها در باره نحوه درست بازتوزيع و حمايت از توليدکنندگان و حتي افزايش هزينه هاي بهداشت و درمان نشده است. نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، افزود: براين اساس، آنچه مسلم است به نظر نمي آيد که برنامه ريزي علمي، کارشناسي و تخصصي خاصي براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها تدوين شده باشد. بندپي در اين راستا، وظيفه نظارتي مجلس شوراي اسلامي را براي نظارت دقيق تر بر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها سنگين توصيف کرد و خاطرنشان ساخت: نمايندگان بايد دقت کنند که اگر خدايي ناکرده مجري از اهداف اوليه قانونگذار در اجراي اين قانون تخطي کرد به وظيفه نظارتي خودشان عمل کنند. 


 عضو کميسيون برنامه و بودجه:
 مردم به روند مبارزه با مفاسد بي اعتماد شده اند 

 ثروتي گفت: براي از بين رفتن فضاي ابهام و غبارآلود در برخورد با مفاسد اقتصادي بايد فرامين هشت گانه مقام معظم رهبري با قاطعيت اجرا و نظارت ها تقويت شود.
موسي الرضا ثروتي در گفت وگو با ايسنا، گفت: در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بيش از آن که مبارزه شود، صحبت شده است. مباحث مطرح شده در اين ستاد موجب نارضايتي مردم شده است. مردم مي گويند اگر مفاسد اقتصادي نيست چرا از سوي روسا مطرح مي شود و اگر وجود دارد پس چرا مبارزه اي نمي شود و به اطلاع آنان نمي رسد. اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس، افزود: چالش رفتاري و گفتاري در مسوولان مبارزه کننده با مفاسد اقتصادي در مردم بي اعتمادي به وجود آورده است. با وجودي که قانون انتشار اطلاعات مربوط به مفاسد اقتصادي در مجلس به تصويب رسيده و حتي بر حضور مطبوعات و خبرگزاري ها در جلسات محاکمه تاکيد کرده است، ولي قوه قضاييه گاهي اين قانون را اجرا کرده و گاهي اجرا نکرده است. اين موضوع چالش جدي فراروي قوه قضاييه است. نبايد موضوع را بزرگ کرد، ولي در حدي که حقيقت دارد بايد مبارزه کرد. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، شفاف نبودن اطلاع رساني را موجب گسترش شايعه دانست و افزود: وقتي اطلاع رساني از سوي ستاد شفاف نباشد، سو»تفاهم و شايعات گسترش مي يابد. چه بسا امکان دارد شايعات بيش از حقايق باشد يا به  عکس. در فضاي مبهم نمي توان اظهارنظر درست کرد. وقتي گفته مي شود افرادي چندين هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانکي را بدون گرو گذاشتن وثايق مناسب دريافت کرده اند و بعد مسوولان بانک ها موضوع را به طور کل تکذيب مي کنند بر دامنه بي اعتمادي افکار عمومي افزوده مي شود. حال بايد قسم حضرت عباس را باور کرد يا دم خروس را ديد.
وي با اشاره به گزارش رييس کل بانک مرکزي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: رييس کل بانک مرکزي و مديران عامل بانک ها در جلسات ستاد، صحبت از معوقات بيش از 45 هزار ميليارد توماني به بانک ها بيان مي کنند، و از سوي ديگر ابراز گلايه مي کنند که به دليل مطرح شدن اين مسائل عملکرد بانک ها تحت الشعاع قرار گرفته و موجب شيوع شايعه ورشکستگي بانک ها مي شود. اگر مديران بانک ها واقعيت ها را درست به نمايندگان و ساير مسوولان منعکس کنند و آنان نيز همان آمار و اطلاعات را به افکار عمومي اطلاع رساني کنند، ديگر کسي در سطح افکار عمومي از ورشکستگي بانک ها يا رها شدن مبارزه با مفاسد اقتصادي صحبت نمي کند.
ثروتي با اشاره به پاره اي ابهام آفريني ها به دليل عملکرد و گفتار مسوولان، گفت: وقتي رييس قوه قضاييه اي صحبت از تحويل گرفتن ويرانه مي کند و بعد با به به بدرقه مي شود سپس رييس بعدي صحبت از مشکلات جدي و  اساسي در درون همان قوه را بيان مي کند، ابهامات جامعه افزايش مي يابد و اين در حالي است که مسوولان نظام در هر سطح و جايگاه بايد با استناد به فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي، صريح، سريع، جدي، قاطع و در چارچوب قانون برخورد کنند. در اين صورت نه سرمايه گذاران نااميد مي شوند و نه فضا غبارآلود شده و بي اعتمادي به وجود مي آيد. نماينده مردم بجنورد در خانه ملت، با بيان اين که با دستمال کثيف نمي توان شيشه را پاک کرد، گفت: مسوولان مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد ويژگي سلامت نفس و پاک دستي را دارا بوده و هيچ شائبه اي درباره آنها مطرح نباشد. در غير اين صورت با دستمال کثيف نمي توان شيشه را پاک کرد. اين مسوولان ناگريز از مراودات سياسي، اقتصادي و  اجتماعي اند. وقتي شائبه هايي پيرامون آنان مطرح شود، فضاي بي اعتمادي تشديد مي شود. وقتي عزيزي عليه يک بزرگواري صحبت مي کند که فرزندانش چنين و چنان اند و بعد او هم مي گويد اگر ادامه دهد من هم مي گويم فرزندان ايشان زماني که رييس قوه قضاييه بوده چه کارهايي انجام داده اند، در مردم اين فکر ايجاد مي شود که مسائل پشت پرده اي وجود دارد که ما در جريان نيستيم و يا در نمونه اي ديگر فردي دستگير و محاکمه و روانه زندان مي شود ولي بعد عفو مي شود. همه اين موارد اثري جز بي اعتماد کردن جامعه ندارد. حتي در من نماينده نيز ابهام به وجود مي آيد. اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس، شفاف نبودن اطلاعات، دقيق نبودن اطلاع رساني و دسترسي نداشتن به اطلاعات اساسي را موجب گسترش فضاي شايعه، تهمت و افترا ارزيابي و تصريح کرد: وقتي مسوولان مبارزه کننده با مفاسد اقتصادي اطلاع رساني نمي کنند از سوي افکار عمومي متهم دانسته مي شوند، حتي وقتي افرادي اتهاماتي را متوجه آنان مي کنند بايد سريع و قاطع پاسخ دهند.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به نمونه اي، گفت: از سوي يکي از نمايندگان مجلس درباره يکي از مسوولان عالي رتبه دولت مطرح شده سو»استفاده هايي مرتکب شده است. مسوول متهم تهديد به برخورد از طريق دادستاني مي کند، نماينده محترم تهديد مي کند اگر برخورد شود مطالب بيشتري را فاش مي کند و بعد هم هيچ اتفاقي نمي افتد. اين وضعيت فضا را غبارآلودتر کرده و اتهام را متوجه مسوولان قضايي مي کند. بعد رييس قوه قضاييه در جمع دانشجويان مي گويد از ما در حد قانون و اختيارات قوه قضاييه انتظار داشته باشيد. اين موضوع چه مفهومي را مي رساند؟ اگر مشکل قانون وجود دارد مي توانند به مجلس لايحه بدهند، اگر اختيار برخورد ندارند چه مرجعي بايد به اين قوه اختيار بدهد، اگر نيروي شايسته و پاک ندارند، نيروهاي پاک فراواني در جامعه وجود دارد که مي توانند آنان را بکار گيرند.
نماينده مردم بجنورد در خانه ملت با اشاره به حادثه کهريزک، گفت: موارد عديده اي درباره زندان کهريزک در زمينه برخي مسوولان قضايي مطرح شد که نه تکذيب شد و نه برخورد شد. اين وضعيت نشان دهنده چيست؟ آيا فضاي غبارآلود تشديد نمي شود؟ مسائل اين چنيني است که نظام را آسيب پذير کرده و با چالش هايي جدي مواجه مي کند.
وي با اشاره به تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس ششم، گفت: مقام معظم رهبري فرمودند يکي از وظايف مجلس، نظارت است. مجلس بايد نظارت دقيقي داشته باشد ولي وقتي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه نيمه کاره رها شد و هزار صفحه گزارش به 40- 30 صفحه تقليل يافت، بعد هم گفته شد کمتر از سه صفحه بود بعد افرادي دستگير شدند و نمايندگان فراخوانده شدند و به نمايندگان گفته شد عليه يک قوه جوسازي کرده ايد و آنان را تحت پيگرد قضايي قرار دادند. بعد در مذاکرات اين قضايا منتفي شد، اين روند نشان مي دهد، روند ناسالمي وجود دارد و در چارچوب ضوابط و قوانين نيست. اگر مجلس اجازه تحقيق و تفحص ندارد پس چرا ابتدا اين اجازه صادر شد که بعدا به چنين سرنوشتي دچار شود؟ چرا نمايندگان مورد محاکمه قرار گرفتند؟ وقتي نمايندگان با برخوردهاي قضايي روبه رو مي شوند، عقب نشيني مي کنند. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، مبارزه با مفاسد اقتصادي را بحثي کليدي و ريشه اي دانست که موجب دوام، بقا» و استحکام نظام و پيوستگي مردم و نظام مي شود.
نماينده بجنورد در مجلس اظهار کرد: اگر خداي ناکرده با مفاسد اقتصادي در هر سطح و جايگاه برخورد متناسبي نشود، بدبيني به نظام گسترش مي يابد. ثروتي با يادآوري تشکيل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس هفتم، گفت: کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي نمايندگان خودجوش در مجلس هفتم تشکيل شد. يکي دو جلسه هم برگزار کردند. بعدا جلسات خاص تري از طريق کميسيون اصل 90 برگزار کردند ولي هيچ خبري از گزارش اين کميته اطلاع رساني نشد. بر اساس اطلاعات دريافتي بيش از 120 پرونده از سوي اين کميته مورد بررسي قرار گرفته بود ولي موانعي از حرکت اين کميته ممانعت کردند و آنان مجبور به سکوت شدند.  


 با گذشت 11 ماه از حادثه کوي دانشگاه
 هنوز خبري از گزارش کميته حقيقت ياب نيست 

در حالي که حدود 11 ماه از حادثه کوي دانشگاه تهران مي گذرد، هنوز از گزارش کميته تحقيق که به کميته حقيقت ياب معروف شده بود، خبري نيست. به گزارش ايلنا، چند روز پس از برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري، کوي دانشگاه تهران مورد حمله قرار گرفت و شماري از دانشجويان آسيب ديده و قسمت عمده اي از ساختمان هاي آن تخريب شد. در پي اين حادثه به دستور علي لاريجاني کميته اي در مجلس به رياست ابوترابي فرد جهت تحقيق در اين زمينه تشکيل شد.  نخستين گزارش اين کميته درحالي از سوي ابوترابي در جلسه اي غير علني قرائت شد که انتقادات نمايندگان حامي دولت را برانگيخت و حتي به گفته برخي نمايندگان منجر به قطع تريبون نايب رئيس مجلس از سوي يکي از اين نمايندگان شد. بخش دوم اين گزارش نيز از سوي عليرضا زاکاني در جلسه غيرعلني ديگري در همان روز قرائت شد. پس از آن اعلام شد که گزارش دوم کميته حقيقت ياب از سوي الياس نادران در جلسه غيرعلني ديگري قرائت مي شود و طي آن به شناسايي عوامل حمله کننده نيز اشاره خواهد شد. اما هرگز چنين جلسه اي برگزار نشد و حتي نمايندگاني همچون حميدرضا کاتوزيان، علي عباسپور و کاظم جلالي که عضو اين کميته بوده و اغلب از پيگيري هاي آن اطلاع رساني مي کردند; به تدريج در لاک سکوتي فرو رفته و پاسخ به همه سوالات را به ابوترابي فرد رئيس اين کميته محول کردند.  تا اينکه هفته گذشته جمشيد انصاري عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس در مناظره اي با مصباحي مقدم در دانشگاه تهران در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان اعلام کرد که اساسا کميته اي براي رسيدگي به اين مساله تشکيل نشده که بخواهيد از نتيجه عملکرد آن مطلع شويد. اما پرويز سروري عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس که در کميته ويژه تحقيق بازداشتگاه کهريزک عضويت داشته در اين خصوص اظهار داشت: بنده در کميته مذکورعضويت ندارم اما اطلاع دارم که اقدامات وسيعي در خصوص حادثه کوي دانشگاه انجام شده است. زيرا از طرف رئيس مجلس ماموريت داشته است. بر اين اساس اظهارات انصاري را تائيد نمي کنم. وي با بيان اينکه پس از جلسه اول کميته مذکور به کميته مربوط به بازداشتگاه کهريزک رفته است، افزود: پاسخ سوالاتتان را بايد از ابوترابي بگيريد. کاظم جلالي مخبر کميسيون امنيت ملي  با تاکيد بر تشکيل کميته مربوط به کوي دانشگاه، يادآور شد: ابوترابي رئيس کميته مزبور است و حکم لاريجاني به وي هم همچنان قابل دسترسي است. از اين رو هر سوالي داريد از ايشان بپرسيد.در نهايت، علا»الدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي به ايلنا، گفت: اين کميته به رياست ابوترابي تشکيل شده بود که در فعاليت هايش تاثيرگذار بود و در نتيجه تعداد زيادي از دانشجويان به دنبال اقدامات  آن آزاد شدند. وي نيز بر مستقل بودن کميته پيگيري حادثه کوي دانشگاه از کميته هاي ديگري که براي بررسي حوادث بعد از انتخابات تشکيل شده بود را تاکيد کرد.  با توجه به اظهارات سه نماينده فوق، هنوز مشخص نيست که نتيجه پيگيري اين حادثه و عوامل مهاجم به دانشجويان چيست. از سوي ديگر، محمد حسن ابوترابي نايب رئيس مجلس هم در دسترس خبرنگاران نبود تا در اين مورد پاسخگو باشد.


 خبر 

بررسي لايحه برنامه پنجم با حضور معاونان سه وزير

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات  با اعلام اين که معاونين سه وزارت خانه  علوم، بهداشت و آموزش و پرورش با حضور در جلسه کميسيون به ارايه گزارش عملکردشان در تدوين برنامه پنجم پرداختند، گفت: بررسي ها نشان مي دهد که احکام لايحه برنامه پنجم کلي است و قابل سنجش و ارزيابي نيست.  سعدالله نصيري قيداري در گفت وگو با ايسنا، گفت: در اين جلسه سيدکاظم موسوي نماينده اردبيل و محمدرضا شعباني نماينده کرمانشاه براي نظارت بر قانون استخدام معلمان حق التدريس که سال گذشته در مجلس تصويب شد، انتخاب شدند.  عضو کميسيون آموزش  در ارزيابي از برنامه پنجم توسعه در قسمت آموزش، تحقيقات، پژوهش و فناوري تصريح کرد: ارزيابي کلي اعضاي کميسيون اين است که عقبه و پشتوانه کارشناسي لايحه برنامه پنجم خيلي خوب است اما با توجه به گزارشي که کارگروه ها ارايه کردند و هم چنين جلساتي که در حاشيه برنامه پنجم با افراد و کارشناسان مختلف حتي خارج از مجلس داشتيم اين مطلب مشهود است که آنچه که در پشتوانه اين برنامه هست در خود برنامه به خوبي منعکس نشده و نمي شود مدل هاي به کار رفته و جداول کمي کار شده را در لايحه برنامه پنجم رديابي کرد.  نصيري با تاکيد بر اين که لايحه بيشتر به کلي گويي و بحث هاي کلي بدون شاخص هاي کمي پرداخته است، خاطرنشان کرد: با اين شرايط ارزيابي ناظرين از جمله مجلس بر برنامه پنجم امکان پذير نيست، در واقع احکام لايحه برنامه پنجم قابل سنجش و ارزيابي نيست.  نماينده زنجان اظهار کرد: برنامه بايد کميت پذير و قابل نظارت باشد، براي نمونه در برنامه گفته شده که از مراکز پژوهشي حمايت خواهد شد، اين حرف قابل اندازه گيري و نظارت نيست، وقتي مي گوييم از مراکز پژوهشي حمايت خواهد شد بايد ديد چقدر و به چه نحوي است و دقيقا مشخص باشد.

دولت تصدي گري کشاورزي را به مردم واگذار کند

نماينده درگز در مجلس گفت: بهره وري کشاورزي و آب از اولويت هاي اقتصادي شهرستان درگز در سال جاري است.  محمدعلي دلاور در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: در بحث بهره وري در بخش کشاورزي بيشترين بخش توليد يعني حدود 90 درصد در اختيار و دست مردم است; اما کارهاي اجرايي و بزرگ در دست دولت قرار گرفته که درصدديم در اين بخش نيز تصدي گري دولت به مردم واگذار شود و مردم خود گرداننده کار باشند، هر چند دولت در اين راستا کار و نقش حاکميتي خواهد داشت.  وي افزود: در راستاي بهره وري کشاورزي قانوني در مجلس وضع شد که طبق آن صدا و سيما هفته اي چهار ساعت در شبکه هاي مختلف و به طور مستمر بخش کشاورزي را ترويج دهد; چرا که ترويج بخش مهمي در راستاي شناسايي کشاورزي است.  وي تصريح کرد: کشور داراي پتانسيل هاي خوبي در بخش کشاورزي است، اما متاسفانه پتانسيل هاي موجود شناسايي نشده است، درحالي که در محصولاتي چون زعفران و پسته داراي رتبه اول در دنيا هستيم و در محصولاتي چون خربزه، هندوانه و محصولات دامي در استان خراسان رضوي داراي توان رقابتي هستيم که به دليل عدم ترويج اين پتانسيل مغفول مانده است.  نماينده درگز  خاطر نشان کرد: در زمينه بهره وري آب بايد کشت به صورت مکانيزه انجام شود و در کشت از روش  هاي نوين استفاده شود به طوري که کشاورزي ما از کشت سنتي به سمت کشت نوين کشيده شود.  دلاور افزود: متاسفانه در خصوص کشاورزي، استان خراسان رضوي ضعيف است و با توجه به پتانسيل خوبي که در استان در زمينه کشاورزي از آن برخوردار هستيم، رتبه ما ضعيف است.  وي با اشاره به کشاورزي در بخش زراعت، اظهار داشت: از نظر سطح در ايران داراي رتبه دوم هستيم، اما از نظر رتبه در جايگاه سوم قرار داريم، در حالي که بايد رتبه اول را به دست آوريم چراکه از سطح بيشتري برخوردار هستيم.  وي خاطر نشان کرد: مساله آب و راه از اولويت هاي ما براي شهرستان درگز است چرا که در بحث آب با وجود 400 کيلومتر مرز مشترک آبي بين ما و ترکمنستان همه آب هاي سطحي و روان به طرف ترکمنستان مي رود.  نماينده درگز  ادامه داد: بي ترديد اولين اولويت ما در اين راستا مهار آب هاي مرزي است.  محمدعلي دلاور گفت: در خصوص راه نيز ماده 32 طرح گرفته شده، بودجه آن نيز تصويب شده است و منتظريم که به پيمانکار واگذار شود که اميد است با احداث تونل "الله اکبر" به طول سه کيلومتر، 80 کيلومتر مسير درگز به مشهد نزديک تر شود.  نماينده درگز  با تاکيد بر لزوم ايجاد مراکز فرهنگي و تفريحي براي جوانان درگز، اظهار داشت: متاسفانه با توجه به پتانسيل هاي بسيار خوب آموزش و پرورش در درگز متاسفانه هيچ استخر شنايي براي اين قشر وجود ندارد که درصدديم امسال دو استخر نيمه تمام شهرستان را به بهره برداري برسانيم.


 کوتاه از بهارستان 

گزارش کميسيون بهداشت
از آزمون دستياري پزشکي تا هفته آينده
 

کميسيون بهداشت و درمان مجلس در مورد آزمون دستياري پزشکي تحقيق مي کند.  حسينعلي شهرياري  در گفت وگو با ايلنا، در مورد جلسه جمعي از دانشجويان معترض به آزمون دستياري پزشکي با اعضا و رئيس کميسيون بهداشت، اظهار داشت: در اين جلسه صحبت هاي دانشجويان شنيده شد و دکتر محققي معاونت آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز توضيحات لازم را ارائه داد.  وي افزود: با وجود اينکه بر اساس توضيحات ارائه شده، ظاهرا مشکلي در امتحان مزبور نبوده است، اما براي اطمينان بيشتر به آقاي شاهرخ رامين سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس ماموريت داده شد تا ظرف يک هفته در اين زمينه تحقيق کند و گزارش خود را ارائه کند.

 هيات رئيسه در خيلي از مسائل لاريجاني را  تنها گذاشت

کاظم جلالي گفت: در يک سال اخير که کشور دستخوش بسياري از جريانات بودولي با نقش آفريني ممتاز لاريجاني مجلس مقتدرانه اداره شد. سخنگوي کميسيون امنيت ملي در گفتگو با آريا گفت: اعضاي هيئت رئيسه بايد همانند رئيس  از تصميمات خود و مجلس به خوبي دفاع کنند ولي در خيلي از مسائل دکتر لاريجاني را تنها گذاشتند که اين امر موجب هجمه هاي تند و نقد هاي شديد به ايشان شد. وي افزود: در انتخابات هيئت رئيسه جديد بعيد است تغييرات زيادي را شاهد باشيم و اگر هم اين اتفاقات بيفتد در سطح منشي ها خواهد بود. کاظم جلالي اظهار داشت : باقي ماندن رئيس و نواب آن در جايگاه خود به معناي عدم وجود افراد توانا براي اداره مجلس نيست، بلکه عرف مجلس آنست که وقتي يک ترکيب در سال اول براي هيئت رئيسه انتخاب مي شود تا سال آخر تغييرات آن کم است.

وزارت کشور و نيروي انتظامي
 پاسخگوي سرقت  مجسمه هاي پايتخت باشند

يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس در واکنش به سرقت هاي سريالي مجسمه هاي برنزي ميادين و پارک هاي پايتخت، گفت: علاوه بر مسوولان نيروي انتظامي به عنوان حاميان نظم و امنيت، وزارت کشور هم بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.  داريوش قنبري، در گفت وگو با ايسنا، در خصوص تذکر خود درباره سرقت هاي سريالي مجسمه هاي برنزي پايتخت  گفت: بنابر اطلاعات واصله حدود 8 مجسمه برنزي از ميادين و پارک هاي شهر تهران در ايام نوروز به سرقت رفته که اين سوال را مطرح مي کند که نيروي انتظامي به عنوان حافظ نظم و امنيت کشور در ايام نوروز در شهر تهران چه کاري انجام داده است که اين چنين اتفاقاتي رخ داده و حريم عمومي اين گونه مورد سرقت سارقان قرار گرفته است.  عضو کميسيون اجتماعي  خاطرنشان کرد: با توجه به اين که وزارت کشور هم علاوه بر مسوولان نيروي انتظامي در اين زمينه مسووليت دارند تذکري تنظيم و در صحن علني مجلس قرائت کردم، البته در کنار اين تذکر سوالي هم در اين راستا از وزير کشور مطرح کردم و منتظرم وزير کشور به کيمسيون امنيت ملي بيايد و در اين زمينه پاسخگو باشد.  قنبري  شهرداري و شوراي شهر را در اين زمينه مقصر ندانست و اظهار کرد: حافظ نظم داخلي مطابق با آنچه در قانون آمده نيروي انتظامي است و مسوولان نيروي انتظامي در اين باره بايد توضيح دهند و پاسخگو باشند.


نرخ بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي بيشتر است 

نماينده خمين در مجلس  گفت: اين شهر از بالاترين نرخ بيکاري در استان مرکزي برخوردار است.  محمدحسين مقيمي در گفت وگو با ايلنا افزود: در هر خانه اي که مي رويم 2، 3 نفر بيکار دارد و جالب است که فارغ التحصيلان دانشگاهي بيکاري اشان بيشتر از سايرين است.  رييس کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه بعد از انقلاب در خمين سرمايه گذاري نشده است، تصريح کرد: با وعده و وعيد نمي توان به درددل مردم رسيدگي کرد.  مقيمي تصريح کرد: از سال 1384 مديران وقت سايپا قول ايجاد سايت هاي توليد خودرو را در خمين داده اند که هنوز عملي نشده است.  وي افزود: به نظر مي رسد مديرعامل فعلي سايپا قصد دارد اين وعده را عملي کند.  مقيمي با بيان اينکه نرخ هاي بيکاري اعلام شده را قبول ندارد، اظهار داشت: مي گويند نرخ بيکاري خمين 13 درصد است اما به نظر من نرخ بيکاري اين شهرستان بيشتر از اين حرف هاست.

اخذ ديرکرد از نظر شرعي و قانوني ايراد دارد

عضو کميسيون اقتصادي مجلس نرخ کارمزد بانکي را از نظر شرعي حل شده دانست و اعلام کرد: آنچه مسلم است اخذ ديرکرد کاملا از نظر شرعي و قانوني ايراد دارد.  "پيمان فروزش" در گفت وگو با خانه ملت، در پاسخ به اين پرسش که آيا نرخ کارمزد و سود بانکي را در کشور عادلانه مي دانيد، گفت: کارمزدها براساس ميزان فعاليتي که بانک ها انجام مي دهند براي ايجاد خدمات در نظر گرفته شده، نرخ مناسبي است. نماينده زاهدان دربيان دليل موافقت خود با ميزان نرخ فعلي کارمزد بانکي، تصريح کرد: با توجه به اينکه سيستم بانکي جزو تنها گروهي از سيستم خدماتي کشور است که از زمان به نحو بهينه استفاده مي کند، لازم است که نسبت به آن خدمتي که ارائه مي دهد، هزينه اي دريافت کند. فروزش براين اساس نرخ کارمزد بانکي را از نظر شرعي حل شده دانست و اعلام کرد:در اين خصوص از نظر شرعي مشکلي وجود ندارد. چرا که برمبناي يک خدمت، کارمزد بانکي دريافت مي شود که اين امر هم در حال حاضر مورد قبول همه علما است. وي افزود: اما آنچه هنوز مورد بحث است و در مورد آن تشکيک وجود دارد و اکثريت قريب به اتفاق علما به آن ايراد گرفته و حرام مي دانند بحث سود بانکي و جرايم ديرکرد است که هنوز برخي از بانک ها آن را دريافت مي کنند. نماينده زاهدان با اعلام اينکه اخذ ديرکرد  از سوي بانک ها کاملا ايراد دارد، خاطرنشان کرد: اخذ دير کرد از سوي بانک ها کاملا غيرشرعي و غيرقانوني است. وي با اشاره به  پايين بودن نرخ کارمزد و سود بانکي در برخي کشورهاي غربي، اظهار کرد: به لحاظ توجه به اين موضوع، سيستم بانکداري کشورهاي غربي به سيستم بانکداري اسلامي بيشتر شباهت دارد تا سيستم بانکداري ما.


 پاسخ وزير کشور درباره طرح حجاب و عفاف نمايندگان را قانع نکرد 

کمسيون فرهنگي مجلس پاسخ وزير کشور و معاونان وي در خصوص طرح حجاب و عفاف را بررسي کرد. بهروز جعفري، در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به جلسه روز يکشنبه کميسيون فرهنگي مجلس اظهارداشت: جلسه کميسيون همان گونه که از قبل پيش بيني مي شد به پاسخ گويي به سوال تعداد زيادي از نمايندگان (حدود 40 نماينده) اختصاص داشت و در ارتباط با طرح عفاف و حجاب وزير کشور و معاونان وي در کميسيون حاضر شدند. وي افزود: البته سوال اين تعداد نماينده قرار بود که قبل از تعطيلات مجلس مطرح شود که به دليل آن که آن زمان وزير کشور در همايش کردستان شرکت کرده بود، پاسخ داده نشد، لذا روز يکشنبه اين سوال مطرح شد. نماينده سميرم تصريح کرد: اين سوال، درخصوص طرح حجاب بود در اين راستا سوالاتي مطرح شد و وزير و معاونان وي در اين خصوص پاسخ هايي ارائه دادند و در پايان هم قرار بر اين شد با توجه به آنکه سوال کنندگان قانع نشدند و براي اين که سوال هم به صحن علني مجلس نرود، يک ماه به وزير فرصت داده شود تا وي گزارشي از اقدامات انجام شده به صورت جمع بندي شده ارائه دهد، بعد دراين رابطه تصميم گيري شود.
خبر ديگري حاکيست يکي از طراحان استيضاح وزير کشور، گفت: اين استيضاح به امضاي 14 نماينده رسيد و پس از آنکه 35 نماينده آن را امضا کردند به هيات رئيسه مجلس تحويل داده خواهد شد. امين شعباني در گفت وگو با خانه ملت با بيان اينکه طراحان استيضاح مصطفي محمدنجار وزير کشور تصميم دارند تا در جلسه روز سه شنبه مجلس نسبت به جمع آوري امضا» اقدام کنند، گفت: امنيتي کردن وزارت کشور و گماردن نظاميان در پست هاي کليدي، نابساماني در شوراها و بي توجهي به شايسته سالاري در انتصاب مديران از دلايل اين استيضاح است. وي افزود: امضاکنندگان استيضاح وزير کشور از فراکسيون هاي مختلف مجلس هستند. نماينده سنندج در مجلس اضافه کرد: ما براي تحويل اين استيضاح و هيات رئيسه مجلس عجله نخواهيم کرد و پس از آن که حداقل 35 نماينده اين طرح را امضا کردند آن را به هيات رئيسه مجلس تحويل خواهيم داد.