نسخه شماره 2345 - 1389/02/14 -


محاکمه مردي به اتهام کشتن و سوزاندن زنش


محاکمه مادري که دختر سه ساله اش را کشت


پاي مجري تلويزيون به دادسراي جنايي باز شد

حکم 10 بار قصاص براي شکارچي زنان در کرج
نفس هاي شکار چي زنان کرج به شماره افتاد


اخبار کوتاه


 محاکمه مردي به اتهام کشتن و سوزاندن زنش 

مردي که به اتهام کشتن و سوزاندن زنش در دعواي خانوادگي ، بازداشت شده است براي دومين بار در دادگاه کيفري استان فارس محاکمه شد.  به گزارش ايسکانيوز،آتشي که عصر 14 تير 1385 از پنجره يک خانه در شهرستان «بيضا» به بيرون زبانه مي کشيد همسايگان را به خيابان کشاند و آنان از آتش نشاني کمک خواستند. هنوز «ناجيان 125» به ساختمان داغ نرسيده بودند که صاحبخانه به نام «فرشاد» به کوچه دويد و با دو دست بر سر و صورت خود کوبيد.مي گفت همسرش «سهيلا» در اتاق خواب را قفل و خودسوزي کرده است. شعله ها اگرچه با تلاش نفسگير آتش نشانان مهار شد اما آنان با جنازه زن نگون بخت رو به رو شدند.سپس پليس جنايي و بازپرس کشيک به قربانگاه رفتند و پيکر سوخته «سهيلا» با صدور دستور قضايي به پزشکي قانوني فرستاده شد. در آن ميان، فرضيه خودسوزي با بررسي هاي موشکافانه کارشناسان باطل شد و «فرشاد» به همسرکشي متهم شد.اين مرد که مي خواست با ارايه اطلاعات ضد ونقيض، رسيدگي به ماجرا را به بيراهه بکشد وقتي به بن بست رسيد به ناچار جنايت را گردن گرفت. وي گفت: آن روز به «سهيلا» گفتم برايم چاي بريزد اما بهانه گرفت و به حرفم گوش نداد.من هم به شدت عصباني شدم و با لگد به پهلويش زدم.زنم بي هوش شد و ترس، سراپاي وجودم را فرا گرفت. من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم به روي «سهيلا» نفت ريختم و صحنه سازي کردم تا همه خيال کنند خودسوزي کرده است. به دنبال اين اعتراف هاي تکان دهنده و بازسازي صحنه آتش سوزي، پرونده با صدور کيفرخواست به شعبه پنجم دادگاه کيفري استان فارس فرستاده شد.در تازه ترين نشست رسيدگي به اين ماجرا که به رياست قاضي «رضاييان» و با حضور چهار مستشار تشکيل شد ابتدا نماينده دادستان ، کيفرخواست را خواند. «فرشاد» اما وقتي در جايگاه ويژه قرار گرفت کشتن همسرش را انکار کرد و وکيل مدافعش براي جلب رضايت خانواده داغدار مهلت گرفت.بدين ترتيب ادامه محاکمه به آينده نزديک موکول شد و اگر تلاش وکيل مدافع براي جلب رضايت شاکيان نتيجه بدهد «فرشاد» از جنبه عمومي جرم به سه تا 10 سال زندان محکوم خواهد شد. 


 محاکمه مادري که دختر سه ساله اش را کشت 

مادري که متهم است دختر سه ساله خود را قرباني خشمي آني کرده، در آستانه محاکمه قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، ساعت   15 روز پنجشنبه   11 تير ماه سال گذشته مسوولان درمانگاهي طي تماسي با کلانتري   158 کيانشهر مرگ دختري سه ساله به نام مائده را اعلام کردند که بر همين اساس قاضي محمد شهرياري بازپرس کشيک قتل پايتخت از وقوع اين حادثه با خبر شد و بلافاصله جهت انجام تحقيقات در درمانگاه حضور يافت.
در بررسي هاي اوليه، پزشک کشيک قانوني خفگي را عامل مرگ عنوان کرد و به اين ترتيب اولين و تنها مظنون اين پرونده که مادر   30 ساله  کودک بود به دستور بازپرس جنايي بازداشت شد.  اين متهم روز شنبه  13 تيرماه پس از حضور در شعبه  هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران و در مواجهه با اتهام قتل عمدي فرزندش به بازپرس ويژه  قتل، گفت:مائده از صبح اذيت مي کرد. چند بار دختر هفت ساله ام به نام مطهره پيش من آمد و گفت که مائده نمي گذارد او فيلم نگاه کند. کم کم از دست اذيت هاي او کلافه شدم. سجاده ام را پهن کرده بودم که نماز بخوانم، ناگهان با يک گوشي تلفن همراه به سرم ضربه اي زد. از شدت عصبانيت چند سيلي به صورتش زدم و زماني که شروع کرد به گريه کردن و جيغ زدن، جلوي دهانش را به مدت پنج دقيقه گرفتم.  همسر  35 ساله متهم نيز که محمد نام داشت، به بازپرس ويژه  قتل گفت:حدود ساعت  14/10 بود که دختر هفت ساله ام تماس گرفت و گفت مائده حالش خوب نيست. فورا مغازه را بستم و با يک موتور خودم را به خانه رساندم. ساعت  14/35 به خانه رسيدم. همسرم مشغول نماز خواندن بود. وقتي نمازش تمام شد، قضيه را جويا شدم که او گفت مائده حالش به هم خورده است. به سراغ مائده رفتم و ديدم صورتش کبود و بدنش سفيد شده است. فورا او را برداشتم و با همان موتور به سمت درمانگاه بردم که بعد از رساندن به درمانگاه، پزشکان گفتند فوت کرده است.
وي همچنين اظهار کرد: همسرم عادت به کتک زدن بچه ها نداشت; البته گاهي عصباني مي شد و مدتي هم قرص اعصاب مصرف مي کرد.
با توجه به آنکه پزشکي قانوني جنون متهم را تاييد نکرد و همسر متهم نيز او را مورد عفو قرار داد، پرونده با صدور قرار مجرميت از سوي بازپرس ويژه قتل تهران جهت صدور کيفرخواست در اختيار داديار اظهارنظر جنايي قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، صبح ديروز قاضي جمشيدي با صدور کيفرخواست براي اين متهم، پرونده وي را از طريق بازپرسي به دادگاه کيفري استان تهران ارسال کرد تا هيات قضايي اين دادگاه، متهم را از جنبه عمومي جرم مورد محاکمه قرار دهند.


  پاي مجري تلويزيون به دادسراي جنايي باز شد 

مجري معروف تلويزيون براي رسيدگي به پرونده برادرش که به اتهام شرارت دستگير شده به دادسراي امور جنايي آمد.
به گزارش فارس،  از ابتداي بهمن سال گذشته ماموران پليس آگاهي تهران بزرگ از وقوع برخي شرارت  و زورگيري ها در غرب تهران با خبر شدند.
ماموران با بررسي هاي خود دريافتند مرد جوان 35 ساله اي در حوزه پايگاه هشتم دادسراي امور جنايي تهران در مخفيگاه خود در يک خانه متروکه دست به يک سري اقدامات شرارت بار زده است.
ماموران پس از انجام تحقيقات و شناسايي اين فرد وي را اوايل هفته قبل در محل اختفايش در حاليکه مشغول استعمال مواد مخدر بود دستگير کردند.
اين فرد با پرونده تشکيل شده به شعبه چهارم دادياري دادسراي امور جنايي آورده شد و تحقيقات از او درباره جرائم ارتکابي آغاز شد که مشخص شد اين فرد يکي از اشرار اين منطقه است.
تحقيقات توسط قاضي پرونده ادامه داشت تا اينکه ديروز صبح برادر اين فرد که يکي از مجريان به نام تلويزيون است به دادسراي امور جنايي آمد تا جوياي روند رسيدگي به پرونده برادرش باشد.
اين مجري شبکه هاي تلويزيوني در حضور داديار جنايي مدعي شد اطلاعي از فعاليت هاي مجرمانه برادرش ندارد و احتمالا در دستگيري وي اشتباهي رخ داده است.


 حکم 10 بار قصاص براي شکارچي زنان در کرج
 نفس هاي شکار چي زنان کرج به شماره افتاد 

حکم 10 بار قصاص شکارچي زنان که با ارابه مرگ در خيابان هاي کرج پرسه مي زد ديروز در ديوان عالي کشور مهر تاييد خورد. به گزارش ايسکانيوز،رها شدن جنازه هاي هشت زن جوان که همزمان با غروب آفتاب، ربوده و کشته مي شدند وحشت به جان مردم کرج انداخته و پليس جنايي استان تهران را با معماي پيچيده جنايت هاي سريالي رو به رو کرده بود. جنازه نخستين قرباني 22 بهمن 1386 در جاده کمالشهر کرج پيدا شد.سحرگاه آن روز ، ماموران با تماس تلفني يک رهگذر ، ماجرا را به دادسراي امور جنايي خبر دادند. سپس بازپرس کشيک به نقطه مورد نظر رفت و در بررسي ها مشخص شد زن 30 ساله در محل ديگري با پارچه خفه، جنازه اش در يک ملحفه گلدار پيچيده و کنار جاده کمالشهر رها شده بود. زن نگون بخت ، لباس رسمي به تن داشت که نشان مي داد بيرون از خانه ، کشته شده است.يک ماه بعد يعني 23 اسفند 86 سومين جنازه آخرين روز فروردين 87 در جاده «قزلحصار» کرج پيدا شد. پيدا شدن جنازه چهارمين زن در نهمين روز ارديبهشت 87 فرضيه زنجيره اي بودن جنايتها را قوي تر کرد و پزشکي قانوني گفت اين زن نيز خفه شده است.  پيکر پنجمين قرباني عامل قتل هاي سريالي 24 ارديبهشت 87 در نزديکي کمالشهر ديده شد.  پنج قرباني ، زن بودند اما جاني بي رحم در ششمين جنايت سريالي خود يک دختر 24 ساله را شکار کرد. اين دختر هشتم خرداد 87 براي خريد از خانه بيرون رفته بود که به طرز مرموزي ناپديد و جنازه اش دو روز بعد در نزديکي فرودگاه پيام کرج پيدا شد. چند روز پس از اين ماجرا عامل کشتار سريالي، زن ديگري را به دام انداخت.او پس از کشتن زن جوان ، جنازه را به خيابان «منبع آب» مهرشهر انداخت.ماموران با بررسي ريز فهرست (پرينت) موبايل اين زن نخستين سرنخ را به دست آوردند. آنان به خوبي مي دانستند با يک تبهکار حرفه اي رو به رو هستند که ردي از خود برجا نمي گذارد. بررسي صحنه جنايتها با توجه به رد لاستيکها نشان مي داد شکارچي شب، قربانيان را سوار پيکان قهوه اي مي کند، پس از اجراي نقشه شومش، جنازه ها را داخل ملحفه گلدارمي پيچد و در خيابان رها مي سازد. در آن ميان ، پليس بيش از 10 هزار راننده خودرو مسافربر را نامحسوس تحت کنترل قرار داد اما 27 خرداد 87 بار ديگر خبر رسيد زني جوان به دام شکارچي شب افتاده و جنازه اش در کمالشهر رها شده است. در فهرست متهمان و مظنونان ، مرد مسافربري به نام «اميد-ب» که پيکان  قهوه اي داشت و شش فقره پيشينه کيفري از جمله، چهار بار دزدي، يک فقره کيف قاپي و يک فقره آدم ربايي در پرونده اش ثبت شده بود بيش از بقيه، شک کارآگاهان را برانگيخت. جنايتکار، هشتمين قرباني را براي رد گم کردن به طرز متفاوتي کشت و جنازه را در خيابان «منبع آب» مهرشهر رها کرد.پيکان قهوه اي متهم اصلي سرانجام در رامسر رديابي شد و «اميد» که خونسرد به نظر مي رسيد در بازجويي مقدماتي ، کشتار زنجيره اي هشت زن کرجي را انکار کرد.وي اما وقتي فهرست تماس تلفني با ششمين قرباني را ديد ، چاره اي جز بازگويي حقيقت نيافت. «اميد» مدعي بود چون يک زن به او نارو زده و تاوان سنگيني داده بود به فکر انتقام افتاد.جاني 23 ساله با طعمه هايش طرح دوستي مي ريخت و در حالي که پس از هشتمين جنايت سريالي به همراه همسر 16 ساله اش به رامسر گريخته بود تا در يک ويلا، سرايداري کند نقره داغ شد. وي در نخستين شاخه از بازجويي ها به کشتن هشت زن در کرج اعتراف کرد و مشخص شد همسرش «مريم-ش» از جنايتها باخبر بوده است.اين اما پايان ماجرا نبود و شکارچي شب در ادامه تجسسها از کشتن دو زن ديگر در شمال کشور پرده برداشت. تلاش کارآگاهان براي تکميل پازل اين پرونده با جديت ادامه يافت و زن «اميد» نيز به اتهام معاونت در شش فقره آدمکشي، شش فقره دستبرد، مشارکت در فروش اموال قربانيان و همدستي در پنهان کردن جنازه ها بازداشت شد.با تکميل تحقيق، کيفرخواست صادر و به شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.به گزارش ايسکانيوز ، در محاکمه اي که 9 آذر 88 به رياست قاضي «نورا... عزيزمحمدي» و با حضور چهار مستشار (واعظي، بومي، محمدي و سري) برگزار شد ابتدا «آرش سيفي» به عنوان نماينده دادستان، کيفرخواست را خواند و از طرف شاکيان، تقاضاي اشد مجازات کرد.  ادامه محاکمه با تصميم هيات قضايي ، غير علني و «اميد» به 10 بار اعدام ، سه سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.همسر وي نيز به هفت سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم و ديروز با تاييد راي در شعبه 27 ديوان عالي کشور لحظه شماري براي اعدام شکارچي زنان کرج آغاز شد. 


 اخبار کوتاه 

مرگ شهروند تهراني زير چرخ هاي اتوبوس

زني ميانسال زير چرخ هاي يک اتوبوس بين شهري جان باخت.  به گزارش ايسنا، روز يکشنبه ماموران کلانتري 132 نبرد طي تماسي با قاضي شاهنگيان بازپرس کشيک قتل پايتخت، وي را در جريان مرگ زني 45 ساله بر اثر تصادف با يک اتوبوس بين شهري قرار دادند و به اين ترتيب دستورات قضايي لازم جهت پيگيري موضوع صادر شد.  در بررسي هاي ابتدايي مشخص شد که راننده  اتوبوس پس از برخورد با زن ميانسال، از روي شکم وي عبور کرده و همين امر موجب مرگ زن نگون بخت شده است.  دو ساعت پس از وقوع اين حادثه، ماموران موفق شدند اتوبوس مذکور را در حوالي ترمينال جنوب مشاهده کنند اما راننده اين اتوبوس به محض ديدن پليس متواري شد.  به گزارش ايسنا، تلاش ها براي بازداشت اين متهم به دستور بازپرس ويژه  قتل تهران ادامه دارد.

دستگيري کلاهبردار  2/5 ميليارد ريالي در سمنان

رييس پليس آگاهي استان سمنان از شناسايي و دستگيري فردي که با جعل مدارک شناسايي و افتتاح حساب در چند بانک سمنان بيش از دو ميليارد و 450 ميليون ريال کلاهبرداري کرده بود، خبر داد.  سرهنگ جلال آقاخاني در گفت وگو با ايسنا گفت: اين فرد با جعل شناسنامه و کارت ملي در برخي بانک ها حساب افتتاح و با دريافت دسته چک،دو ميليارد و 455 هزار و 500 ريال کلاهبرداري کرده است.  وي هويت اين فرد را «ع  ط» اعلام کرد و گفت: فرد مذکور در سه بانک سمنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با پيگيري ماموران پليس شناسايي و با اخذ مجوز قضايي دستگير شد.  آقاخاني گفت: متهم در بازجويي هاي اوليه منکر هرگونه کلاهبرداري شده بود که با ارائه اسناد و مدارک ناچار به اعتراف شد.

15 کشته و هزاران بي خانمان در توفان بنگلا دش

مقامات ستاد ملي بحران «بنگلادش» اعلام کردند: در پي وقوع توفان و سيلاب در اين کشور تاکنون 15 نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر هم بي خانمان شدند.  به گزارش ايسنا، در گزارش رسانه هاي دولتي اين کشور آمده است که بر اثر وقوع توفان قدرتمند به راه افتادن سيلاب در مناطق مختلف بنگلادش تاکنون 15 نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر هم به دليل تخريب منازل مسکوني بي خانمان شدند. همچنين بيش از 50 نفر هم مجروح شدند.  در گزارش خبرگزاري رويترز آمده است که اين توفان با صاعقه و بارش تگرگ هايي بسيار بزرگ همراه بوده است.  به گزارش ايسنا، ميزان خسارت در نواحي شمالي منطقه «مي من سين» بيش از مناطق ديگر اين کشور اعلام شده است، به طوري که ده ها منزل مسکوني در اين نواحي به طور کامل تخريب شده است. اکثر مزارع از بين رفته و برق و آب در اين نواحي قطع شده است.