نسخه شماره 2345 - 1389/02/14 -


250 ميليارد تومان; جوايز صادراتي معوقه

پيشنهاد بي سرانجام کاهش تعرفه واردات خودرو
خودرو با تعرفه 90 درصدي وارد مي شود


ايران خودرو شوراي عالي کيفيت تشکيل داد

از سوي وزارت کار صادر شد:
فراخوان براي ثبت نام طرح مشاغل خانگي


فرش ايراني را نجات دهيم


اخبار کوتاه


ايجاد صف فروش


 250 ميليارد تومان; جوايز صادراتي معوقه 

معاون کمک هاي فني، تجاري و حمايت از صادرات سازمان توسعه تجارت با تشريح آخرين وضعيت جوايز صادراتي در اين مورد سه خبر داد. يکي اين که کليه بدهي جوايز صادراتي از سال 82 تا پايان سال 87 پرداخت شده و اکنون بدهي، صرفا مربوط به سال 88 است. ديگر اين که ميزان جوايز صادراتي معوقه 250 ميليارد تومان است و سومين خبر او نيز اين بود که وي بعد از اشاره به بودجه 100 ميليارد توماني جوايز صادراتي امسال در مقابل نياز 200 ميليارد توماني آن، اعلام کرد: در پرداخت جوايز صادراتي بازنگري صورت خواهد گرفت. البته به زعم او،  اين به معناي کاهش مشمولان بهره مند از جوايز صادراتي نيست.
کيومرث کرمانشاهي در گفت وگو با ايسنا در مورد بدهي هاي جوايز صادراتي با اشاره به اين که سازمان توسعه تجارت در سال 86 براي پرداخت جوايز صادراتي پنج سال عقب بود، عنوان کرد: رقم اين بدهي بيش از 400 ميليارد دلار بود که بعد از به روزرساني جوايز صادراتي و علي رغم مضيقه بودجه اي سازمان توسعه تجارت اين جوايز صادراتي به نحوي مديريت شد که امروز کليه بدهي جوايز صادراتي از سال 82 تا پايان سال 87 پرداخت شده و اکنون بدهي، صرفا مربوط به سال 88 است و سال  89 هم که هم اکنون شروع کار است و منتظريم بودجه در اين بخش به ما اعلام شود.
وي ميزان جوايز صادراتي معوقه مربوط به سال گذشته را حدود 250 ميليارد تومان ذکر و اظهار اميدواري کرد که اين موضوع در متمم بودجه مدنظر قرار بگيرد.
کرمانشاهي در ادامه بودجه امسال جوايز صادرات را 100 ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: به محض اينکه اين موضوع ابلاغ شود پرداخت جوايز صادراتي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم که براي زيرساخت ها استفاده مي کنند، شروع خواهيم کرد. البته براي امسال نياز ما حدود 200 ميليارد تومان است که اميدواريم در متمم بودجه به آن نيز توجه شود.


 پيشنهاد بي سرانجام کاهش تعرفه واردات خودرو
 خودرو با تعرفه 90 درصدي وارد مي شود 

تعرفه خودرو همچنان 90 درصد اعمال خواهد شد.
به گزارش ايسنا، پس از تصويب کاهش تعرفه خودرو از 90 به 70 درصد در بودجه سال جاري و ابلاغ اين موضوع به گمرک کشور، واکنش هايي از سوي برخي مسوولان و فعالان عرصه توليد خودرو در مقابل حمايت بخش هايي مثل اتاق بازرگاني آن قدر صورت گرفت که خيلي زود بحث هايي مبني بر اعمال همان تعرفه 90 درصدي شنيده شد. دولت نيز که تاکنون در مورد تعرفه ها به بهانه هايي مثل الحاق به سازمان جهاني تجارت از کاهش تعرفه حمايت مي کرد اين بار با استناد به سخنان مقام معظم رهبري موضعش را عوض کرد و معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي در مورد موضع دولت اين گونه گفت: «در مورد تعرفه خودرو، همچنان تعرفه 90 درصد اعمال مي شود و ما منتظر ابلاغ جديد مجلس هستيم که احتمالا دوباره آن در اختيار دولت قرار مي گيرد و دولت هم نظرش همان 90 درصد است.» همچنين در شرايطي که تعرفه 70 درصدي به گمرک کشور براي اجراي آن ابلاغ شده بود، قانون مقررات صادرات و واردات کشور نيز به گمرک کشور ابلاغ شد که در اين يکي ميزان تعرفه خودرو همان 90 درصد عنوان شده بود. براي همين به گفته رييس کل گمرک، اين سازمان براي حل اين مشکل از وزارت بازرگاني استعلام کرده و خواستار آن شده بود که تعرفه نهايي را به آن ها اعلام کنند و حال قبل از بيان نتيجه اين استعلام از مجلس خبر رسيده که کاهش تعرفه خودرو لغو شده است. نماينده مردم خواف و رشتخوار در خانه ملت امروز خبر مي دهد: در جلسه  کميسيون ويژه ارتقا» کيفيت خودروهاي داخلي مقرر شد که تعرفه  واردات خودرو مانند تعرفه  خودرو سال 88 باشد. حميدرضا سجاديان در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا در ارزيابي از جلسه ي روز گذشته  کميسيون مشترک تعيين تعرفه ي خودرو مي گويد: در جلسه ي روز گذشته طرح تعرفه خودرو مطرح و 5 ماده به تصويب رسيد.
وي مي افزايد: جمع بندي و نتيجه  کميسيون مشترک اين بود که تعرفه  خودرو به همان تعرفه  سال 88 يعني 90 درصد برمي گردد. اين طرح در 5 ماده به تصويب رسيد و خودروسازان ملزم به اجراي موارد 51 گانه استاندارد شدند و دولت بايد در اسرع وقت اين قانون را اجرا کند. اين نماينده  مجلس مي گويد: بند «د» قانون بودجه  سال 89 هم در جلسه  مشترک منتفي شد و مقرر شد تعرفه  خودرو هم به همان تعرفه  سال 88 برگردد.
سجاديان با اشاره به حضور 21 نفر حاضر در کميسيون ويژه ارتقا» کيفيت خودروهاي داخلي مي گويد: 11 نفر از کميسيون صنايع و معادن، 5 نفر از کميسيون اقتصادي و 5 نفر از کميسيون برنامه و بودجه عضو کميسيون مشترک هستند و تاکنون چند جلسه تشکيل شده و نظر کارشناسي مرکز پژوهش ها را هم اخذ کرديم و در نهايت روز گذشته نتيجه اين شد که در ماده 4 اين طرح، تعرفه  واردات خودرو به همان روال قبل يعني 90 درصد برگردد. منتهي براي سال هاي آتي بايد با يک کارشناسي دقيق تري به موضوع پرداخته شود. در همين زمينه معاون امور گمرکي گمرک کشور نيز در گفت وگو با خبرنگار ايسنا عنوان مي کند که ابلاغ جديدي به گمرک نشده است و گمرک همچنان تعرفه 90 درصدي را اعمال مي کند. محمد رضا نادري در اين مورد توضيح مي دهد: جدول مقررات صادرات و وارداتي که به گمرک ابلاغ شده، ممهور به مهر هيات وزيران است و هرگونه تغيير در اين قانون نياز به مصوبه هيات وزيران دارد. وي ادامه مي دهد: گمرک زيرمجموعه دولت است و آنچه هم که به ما از سوي دولت ابلاغ شده، تعرفه 90 درصدي براي خودرو است و ما هم در حال اجراي آن هستيم.
با اين سخنان به نظر مي رسد تعرفه خودرو ديگر تغيير نکند و همان 90 درصد اعمال شود، چرا که تنها به دليل اينکه مجلس در قانون بودجه تصويب کرده بود که تعرفه خودرو 70 درصد باشد، گمرک کشور از وزارت بازرگاني استعلام کرده بود که تعرفه 70 يا 90 درصد نظر دولت را اعمال کند و با اين تغيير موضع مجلس، ديگر به نظر مي رسد تعرفه خودرو بدون تغيير نسبت به سال گذشته همان 90 درصد اعمال شود. همچنين رئيس کل گمرک در خصوص تعرفه واردات خودرو گفت: تعرفه جديدي براي واردات خودرو تعيين نشده است.
اردشير محمدي در گفت و گو با  خبرگزاري فارس در پاسخ به اينکه با توجه به تصميم مجلس براي تجديد نظر در تعرفه 70 درصدي واردات خودرو که در قانون بودجه به تصويب رسيد، آيا تعرفه جديدي به گمرک ابلاغ شده است، گفت: هنوز تعرفه واردات خودرو نهايي نشده و براي تصميم گيري دراين خصوص بايد لايحه دولت در صحن علني مجلس تصويب شود.
محمدي تصريح کرد: طبق قانون بودجه تعرفه واردات خودرو 70 درصد و طبق قانون مقررات صادرات و واردات 90 درصد است، ما در پي تصمصم مجلس به تجديد نظر از وزارت بازرگاني استعلام کرديم و پاسخ وزارتخانه اين بود که طبق قانون مقررات صادرات و واردات 90 درصد اعمال شود. وي افزود: هنوز هيچ ابلاغيه يا خبري در خصوص تصويب تعرفه 90 درصدي خودرو به گمرک اعلام نشده است. 
همچنين مهدي صادق رئيس کميته صنعت کميسيون صنايع مجلس با بيان اينکه پيشنهاد اين کميسيون در مورد چگونگي ارتقا» کيفيت و تعيين تعرفه واردات خودرو تا پايان هفته به هيات رئيسه مجلس ارائه خواهد شد، به فارس گفت: تعيين تعرفه خودرو در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.


 ايران خودرو شوراي عالي کيفيت تشکيل داد  

گروه اقتصاد:شرکت ايران خودرو با تشکيل شوراي عالي کيفيت تلاش مي کند تا با رعايت استانداردهاي موردنياز در توليد خودرو ( مصوب و فراملي ) به معيارهاي مورد نظر موسسه استاندارد و سازمان حفاظت از محيط زيست دست يابد.
به گزارش روابط عمومي ايران خودرو، کيوان وزيري نماينده مدير عامل دراخذ گواهينامه استاندارد هاي خودرو با بيان اين مطلب تاکيد کرد: اين روند به خصوص در مورد خودروهاي پژو 405 و روآ  براي رسيدن به  استانداردهاي مورد نظر سازمان هاي مسوول ادامه خواهد داشت.
 وي افزود: ايران خودرو در اجراي مصوبات سازمان حفاظت محيط زيست و موسسه استاندارد در سال گذشته اقدامات اساسي را در دستور کار خود قرار داد و نگراني هايي که درخصوص  برخي ازمحصولات ايران خودرو وجود داشت با به کارگيري اين استانداردهاي جديد برطرف شده است.  وزيري ادامه داد: در اين راستا بر روي  آخرين محصول ما; يعني پژو 405،  تست هاي مورد نياز به خصوص تصادف از جلو و از بغل طبق مصوبه استانداردهاي اجباري موسسه استاندارد با همکاري ايران خودرو و مراکز معتبر تست خودروي خارجي انجام شده است و به زودي اين خودرو تمامي استانداردهاي موردنظر سازمان هاي مسوول را  پاس مي کند و موتور کم مصرف تي يو فايو نيز بر روي آن  نصب خواهد شد. وي در مورد خودروي روآ گفت:اين خودرو، يک خودروي اقتصادي است  و ما فاز مطالعاتي را براي ارتقاي کيفيت اين خودرو انجام داده ايم و به بسياري از استانداردهاي 55 گانه موسسه استاندارد نزديک شده ايم; به عبارتي ديگر اين خودرو قابليت برخورداري از استانداردهاي جديد را خواهد داشت.
وزيري اظهار داشت: شعار توليد کيفي  در ايران خودرو، يک هدف راهبردي  براي رضايت مشتري است و ايران خودرو از مرحله توليد گرايي به سمت و سوي جهش هدفمند کيفي و رضايت مشتري برنامه ريزي خود را با جديت دنبال مي کند.
 وي گفت: بي ترديد حرکت ما در اخذ استانداردها رو به جلو است و به سبب نگاه جهاني ايران خودرو، همکاري با نهادهاي مسوول مانند موسسه استاندارد و سازمان حفاظت از محيط زيست در اين شرکت با جديت در دستور کار قرار گرفته است  و مديريت ارشد ايران خودرو بر اين موضوع  تاکيد خاصي دارد. وزيري تاکيد کرد: فرايند رسيدن به استاندارد در همه مراحل توليد يک محصول در ايران خودرو با جديت دنبال مي شود.
نماينده مدير عامل  درمورد مصرف سوخت سورن گفت: مصرف سوخت اين خودرو در محدوده مجاز موسسه استاندارد است و اين چيزي نيست که قابل انکار باشد.


 از سوي وزارت کار صادر شد:
 فراخوان براي ثبت نام طرح مشاغل خانگي 

معاون توسعه سرمايه انساني وزارت کار از فراهم شدن امکان ثبت نام متقاضيان شرکت در طرح مشاغل خانگي در سايت اين وزارتخانه خبر داد.
به گزارش مهر، حميد حاجي عبدالوهاب گفت: با توجه به ارشادات رهبري و نامگذاري سال جديد، برنامه هاي فرهنگي وزارت کار در راستاي اقدامات کارشناسي و در قالب بسته هاي فرهنگي تدوين شده است. معاون توسعه سرمايه انساني وزارت کار ايجاد و حمايت از مشاغل خانوادگي را نمونه اي از برنامه هاي اين بسته اعلام کرد و اظهار داشت: متقاضيان ايجاد مشاغل خانوادگي مي توانند جهت ثبت نام به سايت اين وزارتخانه مراجعه کنند. حاجي عبدالوهاب ادامه داد: تاکنون200 رشته مشاغل خانوادگي شناسايي شده است و با توجه به اينکه به متقاضيان و ايجاد کنندگان مشاغل خانوادگي وامهاي قرض الحسنه پرداخت مي شود ، افراد شاغل در مشاغل خانوادگي حتما بايد از يک خانواده باشند که اين شرط در راستاي تحکيم بنيان خانواده است. وي با اشاره به اينکه از شرکتهايي که درزمينه مشاغل خانوادگي فعاليت دارند حمايت مي شود، افزود: تسهيلاتي به اين نوع شرکت ها نيز پرداخت خواهد شد.
معاون وزير کار در زمينه واگذاري سهام عدالت به کارگران نيز با بيان اينکه سياست دولت بر اين است که تمام  کارگران در سهام عدالت سهيم شوند، تصريح کرد: در اين راستا کارهاي بسيار مناسبي انجام شده به نحوي که کار کارگران تامين اجتماعي به دليل در دسترس بودن زودتر و با سرعت انجام شده و بقيه نيز که به نوعي از نظر قانوني غيررسمي هستند بايد با کمک مرکز آمار در برنامه قرار گيرند.
حاجي عبدالوهاب با اعلام اينکه دولت مصمم است که کارگران سهام عدالت بگيرند، گفت: اين امر به ويژه براي کشاورزان به عنوان قشري از کارگران در دستور کار قرار دارد.
وي درباره اشتغال در مناطق محروم نيز اظهار داشت:  سياست کلي دولت بر اشتغال به نحوي است که سرمايه  گذاران را به مناطق محروم براي جذب سرمايه  گذاري سوق دهيم تا سرمايه  گذار به اين مناطق محرو م به عنوان منطقه اشتغالزايي و سرمايه  اي توجه کنند.معاون وزير کار افزود: ارائه  آموزش سيار در روستاها يکي از اين عملکردها براي جذب سرمايه  گذار بوده تا روستائيان با پيدا کردن مهارت زودتر جذب بازار کار شوند.


 فرش ايراني را نجات دهيم 
نويسنده : شهرام صدوقي

زماني که آن پير زن روستايي درگوشه اي دور افتاده از کشورمان چنگ بر داري مي زد که تمام آرزوها، عشق و آينده خود را در آن مي ديد، تصور نمي کرد که محصول دسترنج هنري و صنعتي او به عنوان يک هويت و شاهکار ملي در دورترين نقاط قاره هاي ديگر دنيا چشم هر بيننده اي را مورد نوازش قرار خواهد داد. دليل اين موضوع فقط از درون مصراع «آنچه از دل برآيد لاجرم بر دل نشيند» متبادر مي شود.
تمدن و فرهنگ  کشورمان، ايران، در نمود خارجي داراي فاکتورها و شاخص هايي است که فرش ايراني يکي از اصلي ترين آنهاست. فرش ايراني با طرح و بافت خاص خود حاوي مشخصاتي است که از ديد همه هنر شناسان ايراني و خارجي منحصر به فرد و ويژه قلمداد مي شود.
فرش ايراني يکي از پايه هاي سترگ شناسايي کشورمان به خارجيان است و اين کالا ي استراتژيک علا وه بر بعد اقتصادي خود داراي ويژگي هاي خاص فرهنگي براي کشورمان نيز هست به طوري که همواره مسوولا ن و کارشناسان صاحبنظر در اين بخش از تجارت با هدف حفظ ارزش آن در جايگاه اصلي خويش نهايت سعي خود را به خرج داده اند اما تا چه حد موفق بوده اند  بماند.
هفته اي که گذشت چهارمين نمايشگاه بزرگ فرش دستبافت در کشورمان برگزار شد. اين نمايشگاه و همايش جنبي آن  با اهداف نمايش نمونه هاي نفيس توليدات داخلي فرش،گرد هم آيي و تبادل افکار کارشناسان صاحبنظردر زمينه توليد و تجارت فرش ايراني از سرتاسر جهان و همچنين رصد آخرين وضعيت تجارت فرش ايراني و کمک به بهبود آن در بازارهاي رقابتي جهان کار خود را آغاز کرد.
اگر چه درافتتاحيه اين رويداد بزرگ، دکتر مهدي غضنفري وزير بازرگاني کشورمان اخبار خوشي را از آينده توليد و تجارت فرش خبر داد اما از صحبت هاي حاشيه اي اين نمايشگاه دست اندر کاران و توليد گران اين صنعت بوي خوشي از حال و آينده فعالين اين بخش به مشام نمي رسد.
غضنفري در ابتداي صحبتهايش با اشاره به آمار نزولي صادرات فرش به ساير کشورها گفت: در کشور ما سالا نه  حدود 5 ميليون تن فرش توليد و دو سوم آن صادر مي شود.
به گفته وي سهم فرش دستباف از کل صادرات غير نفتي از 6/6 درصد سال 87 به 3/2 رسيده است و در حالي که ايران مقام نخست صادرات فرش را در جهان در اختيار دارد اما اين روند رو به کاهش است.
وزير بازرگاني از تضمين نوسانات ارزي در تجارت بازرگانان خبر داد و گفت: اين موضوع در جلسه اخير دولت مطرح و رئيس جمهور به لزوم اجراي هر چه سريع تر آن تاکيد کردند و قرار شد بانک مرکزي نيروي آن را فعال کند. با فعال شدن هچينگ ارزي به ريالي، بانک مرکزي نوسانات نرخ ارز را در باز پرداخت اقساط وام هاي ارزي تضمين مي کند بدين معنا که صادر کنندگان باز پرداخت وام هاي ارزي را با نرخي که ارز در زمان دريافت وام داشته،انجام مي دهند و بدين ترتيب از زيان هاي ناشي از تثبيت نرخ ارز با وجود تورم داخلي در امان خواهند ماند. موضوع ديگري که توسط وزير بازرگاني مطرح شد طرح مسائل و مشکلا ت تجارت فرش در شوراي عالي صادرات خواهد بود که با جمع بندي بررسي هاي مشکلا ت فرش ايراني در شوراي عالي صادرات کشور بررسي و در خصوص آن تصميمات کلا ن گرفته خواهد شد.
پيمان فروزش نماينده مجلس و عضو فراکسيون صادرات غير نفتي  نيز در اين نمايشگاه با تاکيد برايجاد تعاملا ت جهاني براي افزايش موقعيتهاي صادراتي فرش گفت: در خصوص رشد موقعيت جهاني فرش ايران علا وه بر توجه دادن به حوزه پولي و مالي حوزه هايي نيز به تعاملا ت سياسي و اقتصاد سياسي نگاه دارند که در اين خصوص نقش سفارتخانه ها بيش از سايرين مورد توجه قرار مي گيرد.                                
وي ارايه تسهيلا ت ارزان قيمت به توليدکنندگان فرش، بيمه و افزايش امنيت  شغلي قاليبافان، دستيابي به تکنولوژي روز، شناخت سلا يق مشتريان فرش و گسترش مراکز تجاري عرضه کننده فرش در سراسر جهان را از عوامل مهم رشد تجارت فرش ايران در بازارهاي جهاني عنوان کرد وگفت: در کشور بايد استراتژي و برنامه ريزي مناسب براي فرش ريخته شود تا اين کالا ي ملي به جايگاه واقعي خود برسد.
شيخ عطار سفير ايران در آلمان نيز از ديگر مهمانان نمايشگاه فرش و همايش جانبي آن بود که طي سخناني به نقش والا ي فرش ايراني در فرهنگ و اقتصاد کشورمان اشاره کرد.
وي گفت: در چشم انداز 20 ساله کشور واژه «الهام بخش» نيز در کنار ساير آمارها و شاخص هاي اقتصادي ديده مي شود که حکايت از نقش برخي کالا ها به عنوان الهام بخش جريانات فرهنگي ايران محسوب  مي شوند. وي از فرش ايران به عنوان يکي از اصلي ترين ابزار و کالا هاي الهام بخش عنوان کرد.
وي از سه کلمه هويتي چنار، فرش ايراني و کلمات فارسي به عنوان 3 نشانه فرهنگي و هويتي کشور نام برد وي ديد کشور آمريکا به سينما را يک ديد هويتي و فرهنگي عنوان کرد و افزود: کشور آمريکا ساليانه ميليون ها دلا ر را بدون  هيچ چشم  داشت مالي فقط از جهت بهره برداري فرهنگي به سينماي ملي خود تزريق مي کند. وي ديد فرهنگي به فرش ايراني را همچون ديد آمريکائي ها به صنعت سينماي خود ضروري دانست و با اشاره به ارزش والا ي فرش ايراني در جهان به حفظ آن ارزش با توسل به ابزارها تاکيد کرد.
شيخ عطار توجه به سليقه  هاي نسل امروزي و همسان سازي توليدات با سلا يق را از ضروري ترين امور دست اندرکاران صنعت فرش نام برد و گفت: مسوولين سياست گذار صنعت فرش بايد با همکاري طراحان کشورهاي خارجي و تاجران ايراني اقدام به طراحي و توليد فرش هاي ايراني هماهنگ با سليقه هاي نسل جديد اروپائيان يا کشورهاي مقصد خريدار کنند.
همايش جانبي نمايشگاه فرش سخنرانان خارجي نيز داشت که يکي از آنان تيم اشتانماينر مدير فصلنامه کارپت ايکسل بود که به رابطه بين تبليغات و فروش بهترين فرش ايراني پرداخت. اين سخنران آلماني با بررسي بازار فرش ايراني در بازار آلمان اعلا م کرد: ايران درآلمان با از دست دادن 78 درصد از سهم خود به صادرات 279 ميليون يورو در سال رسيده است.
به گفته وي هند و پاکستان به ترتيب با صادرات 80 و 73 ميليون يورو فروش فرش پشت سر ايران در  بازار حرکت مي کنند.
به گفته وي فرش شرقي ارزش خود را در اروپا از دست داده است و در اين افول ارزش ايراني ها از همه بيشتر ضرر کرده اند. او ادامه داد: فرش ايراني در بين همه فرشها از لحاظ اصالت، کيفيت و زيبائي در رتبه بالا يي قرار دارد و البته از فرش هاي ديگران نيز گران تر است
اشتانماينر توجه ويژه به تبليغات بيشتر و اعتماد به رسانه ها را از اولويت هاي نجات فرش ايراني از وضعيت به وجود آمده فعلي عنوان کرد.


 اخبار کوتاه 

آغاز هشتاد و ششمين سال فعاليت بانک سپه
 
گروه اقتصاد: امروز 14 ارديبهشت، بانک سپه به عنوان نخستين بانک ايراني هشتاد و ششمين سال فعاليت خود را آغاز خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک سپه، اين بانک در سال 1304 فعاليت خود را در حالي آغاز کرد که در آن زمان سيستم پولي کشور در اختيار بانک هاي بيگانه بود و آنها در هر زمان که اراده مي کردند، بر اوضاع مالي و اقتصادي کشور اعمال نظر مي کردند.
بانک سپه که در 14 ارديبهشت سال 1304 با سرمايه اوليه 3 ميليون و 883 هزار و 950 ريال تاسيس شد امروز بعد از 86 سال تلاش و کوشش در عرصه پولي کشور به بانکي مقتدر و پويا تبديل شده که سرمايه آن بالغ بر 7 هزار و 821 ميليارد و 522 ميليون ريال مي باشد که با احتساب سود انباشته سرمايه آن بالغ بر 12 هزار ميليارد ريال خواهد شد.

پرداخت الکترونيک بهاي سوخت
با استفاده از کارت هاي 4 بانک

پرداخت الکترونيک بهاي سوخت از طريق کارت بانکهاي سپه، پاسارگاد و سرمايه نيز امکان پذير  شد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت، با اقدامات و هماهنگي هاي صورت گرفته، علا وه بر دارندگان کارت بانک ملت، از اين پس دارندگان کارت بانک هاي سپه، پاسارگاد و سرمايه هم مي توانند وجه سوخت  مصرفي خود را از طريق پايانه هاي منصوب در جايگاه هاي سوخت پرداخت کنند.
دارندگان کارت هاي اين بانک ها مي  توانند براي استفاده از اين خدمت ويژه و اتصال کارت بانکي به کارت سوخت خود، به يکي از شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه و با استفاده از پايانه هاي منصوب در شعب نسبت به برقراري اين اتصال اقدام کنند.
براساس اين گزارش، بانک ملت تا کنون 846 جايگاه سوخت در سراسر کشور را به سامانه پرداخت الکترونيک بهاي سوخت مجهز کرده است که 56 جايگاه از اين تعداد در تهران و 790 جايگاه نيز در شهرستان ها قرار دارد.
اين گزارش حاکي است. فعال سازي پرداخت الکترونيک بهاي سوخت از طريق کارت هاي ساير بانکها نيز در دستور کار بانک ملت قرار دارد که به محض حصول نتيجه، عملياتي خواهد شد.

نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانک رفاه اعلام شد

گروه اقتصاد:بانک رفاه در راستاي اجراي بخشنامه بانک مرکزي نرخ جديد سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري خود را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران، اين بانک به سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله ، حداکثر سود علي الحساب تعيين شده از سوي بانک مرکزي را که 17 درصد است، پرداخت مي کند. همچنين به سپرده هاي سرمايه گذاري چهارساله و سه ساله نيز به ترتيب 16 و 15 درصد به صورت علي الحساب سود پرداخت مي کند. اين در حالي است که سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله و يکساله به ترتيب مشمول دريافت نرخ سود 14/5 و 14 درصدي خواهند بود. سپرده هاي سرمايه گذاري شش ماهه و کوتاه مدت عادي نيز از نرخ سود 11 و 6 درصدي برخوردار مي شوند.
گفتني است نرخ هاي جديد سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مربوط به سپرده هايي است که از اول فروردين ماه سالجاري افتتاح و يا تمديد مي شوند.


 ايجاد صف فروش  
نويسنده : محمود طهماسبي

بازار ديروز را مي توان از جهاتي شبيه بازار روزهاي پر رونق اول سال تشبيه کرد. آن هم از اين جهت که سهامداران همانطور که در زمان رونق به صورت هيجاني شروع به خريد  سهم کرده اند اين روزها هم همين حرکت اما  در جهت مخالف يعني براي فروش انجام مي دهند. سهامداراني که سهم هاي خود را در قيمت هاي بالا خريداري کرده اند بعد از چند روز منفي بودن بازار، از ترس ضرر بيشتر شروع به عرضه سهم ها کرده و همين دليل به منفي بودن بازار کمک بيشتري کرده است.سهم اول بازار ديروز از نظر عرضه مانند روز گذشته مخابرات بود که بعد از معاملات ديروز براي برگزاري مجمع خود بسته شد. مجمعي که از همين حالا با توجه به رقم پيشنهادي سود تقسيمي در آن  از مجامع داغ بازار امسال خواهد بود.فولاد هم در ادامه روند نه چندان مناسب اين روزهاي خود درصد منفي را معامله مي کرد.اين سهم حتي در لحظاتي صف فروش را در نماد خود مي ديد. گل گهر و چادرملو هم افت قيمت را تجربه مي کردند. اين روزها نمادهاي پيشتاز بازار نمادهاي گروه پيمانکاري است که با حرکت رو به رشد صدرا ساير نمادها هم به دنبال آن حرکت مي کنند. صدرا حجم عرضه کمي را مانند آذرآب تجربه کرد. خريد صدرا در اين روزها به عقيده بسياري مانند حرکت بر روي يخ است که هر لحظه امکان بوجود آمدن تجربه هاي بد براي آن وجود دارد، حتي عده اي بر اين باور هستند که امکان دارد حکايت فولاد در نماد صدرا هم تکرار شود.
اين روزها در نمادهاي پالايشگاهي خبري از استقبال بالاي هفته گذشته نيست. با اين حال سهامداران در انتظار عرضه اين نماد هستند تا وضعيت اين گروه بيشتر از پيش روشن تر شود.
در نهايت شاخص کل بازار ديروز با 73 واحد کاهش به رقم 14012 واحد رسيد.کل حجم معاملات ديروز 186 ميليون سهم به ارزش 456 ميليارد ريال بوده است.