نسخه شماره 2317 - 1388/12/27 -


گشايش غار 70 ميليون ساله نخجير


تهيه آجيل سال نو کابوس شب عيد اقشار محروم درکرج

عضو شوراي شهر گرگان:
پروژه شهر بازي گرگان پس از گذشت چند سال اجرايي نشد

مديرکل محيط زيست آذربايجان غربي:
درياچه اروميه تا يک دهه آتي تبديل به يک حوضچه خواهد شد


اخبار کرج


اخبار کوتاه


معبد هندوها ميراث هرمزگان فراموشخانه شده است


پرداخت هزار ميليون ريال خسارت سرمازدگي به محصولات دامغان


  گشايش غار 70 ميليون ساله نخجير 

غار 70 ميليون ساله نخجير استان مرکزي به مناسبت نوروز 89 به روي گردشگران  نوروزي و علاقمندان طبيعت باز شد غاري که تداوم حيات آن نيازمند حفاظت از آن است تا ميليونها سال ديگر به عمر آن افزوده شود.  به گزارش مهر، 10 کيلومتر که از دليجان مي گذري، در امتداد جاده فرعي، بر سينه کش کوه کم ارتفاع "تخت" در چوبي را مشاهده مي کني که هرگز نمي انديشي غاري 70 ميليون ساله مانند پلنگي آرميده در انتظار مسافران نوروزي است. مديرکل ميراث فرهنگي و گردشگري استان مرکزي گفت: غار نخجير استان مرکزي که داراي 70 ميليون سال قدمت است براي بازديد گردشگران نوروزي 89 آماده شد. محمدحسين فراهاني افزود: اين غار بي نظير در سال 68 کشف شد و اکنون پس از آماده سازي امسال گشايش مي يابد. از جمله بحثهايي که اقدام عمراني در اين غار را به تعويق انداخت کشمکش ميان دو شهر نراق و دليجان بر سر نام اين غار بود که در نهايت با تصويب غار نخجير استان مرکزي از سوي دولت روند کارها تسهيل شد. پس از سالها براي ايجاد امکانات خدماتي و رفاهي براي اين غار يک سرمايه گذار از ميان سرمايه گذاري متعدد انتخاب شد و از بهار امسال اقدامات عمراني در اطراف غار شروع شد. متاسفانه در ماه هاي گذشته ايجاد زمينه هاي گردشگري غار با شکستگي هايي در درون غار مواجه بود و با اينکه مديريت وقت پاسخ هايي براي اين موضوع داشت با اين حال گروه هاي زيست محيطي استان قانع نشدند ومديريت زيست محيطي بر غار حاکم شد. زيبايي هاي غار نخجير به دليل در دسترس نبودن ايجاد شده است و هرگونه بهره برداري از اين غار بايد با ملاحظات زيست محيطي و مراقبت و دقت صورت گيرد. حال که قرار است در غار بر روي گردشگران باز شود بايد انتظاماتي قوي بر بازديدها حاکم باشد تا خدشه اي به اين غاز 70 ميليون ساله به خصوص بر قنديل هاي آهکي و سست آن وارد نشود.


  تهيه آجيل سال نو کابوس شب عيد اقشار محروم درکرج 

تهيه آجيل سال نو به رغم زيبايي هايي که دارد به يکي از کابوس هاي شب عيد اقشار محروم و کم آمد تبديل شده که دليل اين امر را بايد در قميت هاي بسيار بالا و سرسامآور اين کالا جستجو کرد.
به گزارش مهر تهيه آجيل سال نو و شب عيد همواره يکي از زيباترين رسوم بوده و طرفداران زيادي دارد.
اعضاي خانواده ها به دنبال تهيه آجيل شب  عيد و شب يلدا دور هم جمع مي شوند و از خاطرات دور و نزديک خود مي گويند به اين ترتيب آجيل و تنقلات در مراسم هاي مختلف سال از جمله شب يلدا و شب عيد باعث مي شود افراد خانواده چند ساعتي را در کنار هم بگذارند و صميمت بيشتري با هم برقرار کنند.
همان گونه که گفته شد تهيه آجيل، تنقلات و شيريني شب عيد و شب يلدا از رسوم بسيا زيبا است اما آيا همه اقشار جامعه با هر سطح درآمدي مي توانند اين رسم زيبا را انجام دهند؟
پاسخ اين سوال منفي است زيرا قيمت کالاهاي يادشده گاهي آنقدر بالاست که اقشار متوسط نيز نمي توانند آنها را به ميزان کافي و دلخواه تهيه کنند چه برسد به اقشار محروم.
همچنين گاهي به دليل عدم وجود نظارت هاي کافي قيمت محصولات يادشده در شب عيد و شب يلدا افزايش پيدا مي کند که اين امر نيز از توان خريد اقشار محروم در اين زمينه مي کاهد.
به دنبال اين امر، اقشار محروم و کم درآمد جامعه مجبور مي شوند يا از تهيه آجيل، تنقلات و شيريني شب عيد و شب يلدا صرف نظر کنند يا به سراغ کم کيفيت ترين آنها بروند.
اگر بخواهيم مقايسه اي ميان انجام رسم تهيه آجيل و شيريني از سوي اقشار متمول، مرفه و پردرآمد و اقشار کم درآمد و محروم جامعه انجام دهيم، بايد بگوييم قشر اول بهترين آجيل ها، شيريني ها و تنقلات خود را با بهترين کيفيت و زيباترين بسته بندي از مغازه هاي شيک شمال شهر تهيه مي کنند و اين کالاها را در کمال آرامش ميل مي کنند.
اين درحالي است که قشر دوم مجبور مي شوند به سراغ ارزان ترين و کم کيفيت ترين آجيلها، تنقلات و شيريني ها بروند و اين کالاها را از مغازه هاي جنوب شهر تهيه کنند ضمن اينکه همواره نگران مسئله آبروداري و تمام شدن اين کالاها هستند و اين دغدغه که اگر آجيل و شيريني عيد امسال زود تمام شود، پول تهيه بقيه را از کجا بياورند.
تکليف قشر متوسط هم که مثل هميشه معلوم است، اين قشر براي حفظ آبرو هم که شده مجبور مي شود با هر سختي که شده، آجيل و شيريني باکيفيت را تهيه کند و جلوي مهمان بگذارد. البته بر خلاف قشر پردرآمد، قشر متوسط جامعه تمايل زيادي براي تهيه کالاهاي يادشده از مغازه هاي شيک شمال شهر ندارد و کيفيت و قيمت، برايش مهمترين فاکتورها هستند.  به دنبال اين امر، تهيه آجيل و شيريني شب عيد و شب يلدا به عنوان يک سنت زيبا، به دليل قيمت هاي بسيار سرسامآور به کابوس شب عيد اقشار کم آمد و محروم جامعه تبديل مي شود و اقشار متوسط نيز مجبور مي شوند صورت خود را در اين زمينه با سيلي سرخ کنند. البته مشکل فراتر از اين حرفهاست زيرا گاهي آجيل و شيريني که به عنوان نوع مرغوب و باکيفيت در بازار عرضه مي شوند، در عمل از کيفيت کافي برخوردار نيستند ضمن اينکه اين کالاها گاهي به عنوان کالاي باکيفيت عرضه مي شود اما در عمل، درهم و مخلوط است و مشتري نمي تواند تشخيص دهد که آن کالا درجه يک است يا دو يا ...
به نظر مي رسد دستگاه هاي ذيربط عزم جدي براي کنترل قيمت هاي آجيل، شيريني و تنقلات شب عيد و شب يلدا ندارند و اگر هم اين عزم وجود دارد، به دلايل مختلف تا امروز نتيجه بخش نبوده است. اختلاف قيمت آجيل هاي يکسان و همنوع در مغازه هاي مختلف سطح شهر، نشانه اي از عدم نظارت بر اين قيمت ها است.


 عضو شوراي شهر گرگان:
 پروژه شهر بازي گرگان پس از گذشت چند سال اجرايي نشد  

عضو شوراي شهر گرگان گفت: موضوع شهر بازي گرگان که مقرر بود چند سال قبل اجرا شود، اجرايي نشد در حاليکه مستندات نشان مي دهد که در اجرايي نشدن اين طرح چه مراجعي مقصر بوده و کوتاهي  کرده اند.
به گزارش مهر، عبدالرضا چراغعلي ظهر روز گذشته در نطق پيش از دستور خود افزود: اجرا نشدن شهر بازي که يکي از پروژه هاي مصوب است يک ناکامي بزرگ براي ما محسوب مي  شود.
وي اظهار داشت: پروژه اي که مي توانست با همکاري و گذشت دستگاه هاي اجرايي عملياتي شود و آثار مثبت آن متوجه شهروندان شود.
چراغعلي بيان داشت: عملي نشدن طرح هاي مصوب که خسارات متعددي براي شهروندان به همراه داشته است يک ناکامي بزرگ براي شوراي شهر محسوب مي شود.
رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر گرگان از موضوع ميدان ناهارخوران گرگان و تخريب مدرسه طالقاني اين شهر به عنوان ناکامي ديگر شوراي شهر و شهرداري ياد کرد و گفت: در کمال شگفتي و با همه توافقات صورت گرفته نتوانستيم اقدام عملي براي دو پروژه ذکر شده داشته باشيم .
وي با اشاره به بحث اداره کل دخانيات و بودجه اي که شهرداري گرگان براي فضاي اين اداره کل هزينه کرد، يادآور شد: همکاران شورا، بايد حداقل فروش زمينهاي خريداري شده را که براي دخانيات در نظر گرفتيم در بودجه براي صرف برنامه هاي سازنده ديگر قرار دهيم تا خيالمان راحت شود.
عضو شوراي شهر گرگان با يادآوري اينکه برخي از معتمدين مسجد جامع در خصوص تجاري هاي پارکينگ طبقاتي نعلبندان مدعي هستند، اعلام کرد: اگر کساني به اين افراد چنين وعده هايي را داده اند بايد مشخص شود که با اجازه چه کسي اين اقدام صورت گرفته است.


 مديرکل محيط زيست آذربايجان غربي:
 درياچه اروميه تا يک دهه آتي تبديل به يک حوضچه خواهد شد  

عباس نژاد، مديرکل محيط زيست آذربايجان غربي در نشست خبري خود وضعيت کنوني درياچه اروميه را شديدا بحراني دانست و افزود: تعدادي از جزاير اين درياچه به علت کاهش سطح آب و همچنين خشکي بيش از اندازه آن به يکديگر چسبيده و تبديل به يک جزيره شده اند.
به گزارش ايسنا، وي با اشاره به اينکه از نظر تراز اکولوژيکي هم اکنون سطح آب درياچه اروميه 2/4 متر نسبت به سال 74 کاهش يافته است، اظهار کرد: سال 74 تراز اکولوژيک درياچه اروميه 1274/1 متر بود اما اين ميزان در زمان فعلي با کاهش به 1271/6 متر رسيده است.
عباس نژاد با بيان اينکه ميزان بارش باران در سال جاري بدون در نظر گرفتن بارش روزهاي اخير 135 سانتي متر بوده است،  گفت: سال گذشته اين ميزان 234 سانتي متر بود که مي توان گفت بارندگي هاي امسال تنها 60 درصد از بارش هاي سال گذشته را داشته است.
وي خشکي درياچه اروميه تا يک دهه آتي را فرضيه اي قابل رد و تاييد ندانست و افزود: معتقدم درياچه در ده سال آينده کاملا خشک نمي شود بلکه تبديل به يک حوضچه خواهد شد!
مديرکل اداره حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي با اشاره به اينکه درياچه اروميه از سه منبع آب هاي روان جاري،  نزولات آسماني و آب هاي زيرزميني تغذيه مي شود،  افزود: احداث سد در حوضه آبريز درياچه و کاهش نزولات آسماني که فشار بر آب هاي زيرزميني را در پي داشته است از جمله دلايل خشکي درياچه است.
عباس نژاد در ادامه تاثير پل ميانگذر را بر خشکي درياچه اروميه را رد و تصريح کرد:  تاثيرات منفي اين پل فرضيه اي رد شده است، اما مي توان مشکلات زيست محيطي آن را مورد بررسي قرار داد.
مدير کل اداره محيط زيست آذربايجان غربي عنوان کرد: درياچه اروميه امروز نيازمند جايگزيني مديريت علمي به جاي سنتي است تا به اين وسيله بتوان از خشکي آن جلوگيري کرد.
عباس نژاد با بيان تدوين چشم انداز 25 ساله درياچه اروميه،  گفت:  برنامه فوق به منظور خروج ازبحران کنوني است و عمده دليل تدوين آن جلوگيري از خشکي کامل درياچه است.
وي در ادامه از جمله ديگر راهکارهاي احياي درياچه اروميه را بارور کردن ابرها،  تغيير الگوي کشت،  گسترش آبياري قطره اي و انتقال آب از حوضه هاي اطراف به درياچه دانست.
مهندس رعنا قد کارشناس محيط زيست در گفت وگو با ايسنا، سدسازي غيرکارشناسانه و مهار آب هاي سطحي که به درياچه اروميه تخليه مي شوند را عامل اصلي وضعيت کنوني درياچه اروميه دانست.
وي خشک شدن درياچه اروميه را يک فاجعه زيست محيطي عنوان و اذعان کرد: پس از خشک شدن درياچه اروميه با وزش بادهاي موسمي و پخش نمک به جا مانده، علاوه بر آب و هوا و اراضي کشاورزي خود استان آب و هوا و بخش کشاورزي ساير استان هاي مجاور و کشورهاي همسايه نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: با خشک شدن درياچه اروميه و تغيير آب و هوا آذربايجان غربي زندگي طبيعي انسان ها با اختلال روبرو شده و در بخش کشاورزي آسيب هاي جبران ناپذيري به استان و حتي به کشور وارد خواهد شد.


 اخبار کرج 

در سال جاري 170 هزار درخت
درختچه و نهال در کرج کاشته شد

گروه شهرستانها: سيد علي آقازاده شهردار کرج در مراسم کاشت اولين نهال هاي باغ نمونه کشوري در مجموعه پرديس کشاورزي دانشگاه تهران در کرج از کاشت 170 هزار درخت، نهال و درختچه در سطح مناطق دهگانه شهرداري کرج خبر داد و گفت:  «در سال جاري شهرداري کرج 10 پارک و بوستان را در سطح شهر احداث و به بهره برداري رسانده است که احداث اين پارک ها و همچنين کاشت 170 هزار درخت در کرج مي تواند گامي موثر در جهت ارتقاي سرانه فضاي سبز شهر کرج باشد.» شهردار کرج در ادامه از افزايش اعتبار سازمان پارک ها در سال 89 خبر داد و گفت: «بودجه ما در سال 88  براي سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري کرج، 9 ميليارد تومان بود که با عنايت شوراي شهر در سال 89 اين بودجه به بيش از دو برابر افزايش يافته است که اين اقدامات همه و همه نشانگر عزم جدي شهرداري و شوراي شهر براي برگرداندن شهر کرج به باغ شهري که همه ما در خاطرات خود به ياد داريم، خواهد بود.»

سال آينده سال افتتاح وآغاز پروژه هاي
مهم شهرداري کرج است

گروه شهرستانها: امير يزدي عضو و رئيس کميسيون عمران شوراي شهر کرج گفت: سال آينده سال افتتاح و شروع پروژه هاي مهم شهرداري کرج است پروژه هايي که کارهاي مقدماتي آن از هم اکنون آغاز گرديده و اميدواريم که از ابتداي سال آينده شاهد شروع و کلنگ زني اين پروژه ها بوده و بتوانيم تعدادي از اين پروژه هاي مهم را تا پايان سال آتي به بهره برداري برسانيم.


 اخبار کوتاه 

  اختصاص 400 مدرسه
براي اسکان مسافران نوروزي در بوشهر

گروه شهرستانها: احمد دشتي درجلسه شوراي اداري استان بوشهربا حضور جمعي از فرمانداران، مسوولا ن و استاندار گفت که در ابتدا 400 مدرسه براي اسکان مسافران نوروزي در بوشهر اختصاص يافته و با اشاره به موقعيت ستاد تسهيلا ت سفرهاي نوروزي بوشهر در نوروز 88 اظهار داشت: امسال 3 هزار هتل، آپارتمان و منازل استيجاري به تعداد 3 هزار تخت براي اسکان مسافران دور و نزديک از طريق صدور پروانه منازل استيجاري و افزايش تخت هاي موقت به ظرفيت 500 هزار آماده براي مسافران مي باشد. وي در ادامه افزود: در بخش اسکان موقت با همکاري بخش خصوصي 20 کمپينگ در سطح استان طراحي و آماده سازي شده است.

ميزان کشف سلاح و مهمات در ايلام افزايش يافت

گروه شهرستانها: فرمانده نيروي انتظامي استان ايلام گفت : ميزان کشفيات سلاح و مهمات در ايلام افزايش يافته است. علي اکبر ميري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اجراي طرح هاي متعدد انتظامي از ابتداي امسال تاکنون ميزان کشفيات سلاح و مهمات در اين استان افزايش يافته است.  وي ادامه داد: از ابتداي امسال تاکنون ميزان کشفيات سلاح و مهمات استان ايلام 10 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال پيش افزايش يافته است.  وي افزود: در اين مدت تلاش نيروي انتظامي بر پاکسازي نقاط آلوده و انهدام باندهاي مرتبط با موضوع متمرکز شده است.  اين فرمانده انتظامي اضافه کرد: اين دستگاه انتظامي با اجراي طرح هاي مختلف انتظامي در برابر خريد و فروش سد ايجاد کرده است.  ميري تصريح کرد: همچنين در اين مدت ميزان کشفيات ماهواره 204 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال پيش افزايش يافته است.  وي ادامه داد: علاوه بر اين ميزان کشفيات مشروبات الکلي 519 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نيز افزايش يافته است.  اين فرمانده انتظامي اضافه کرد: اين موفقيت ها حاصل تلاش پرسنل پليس و تعامل و مشارکت مردم با نيروي انتظامي استان ايلام است.

طوفان شديد درگلستان

طوفاني با سرعت 50 کيلومتر بر ساعت مناطق مختلف گلستان را درنورديد.
به گزارش مهر ، وزش باد شديد در برخي مناطق استان گلستان موجب بروز خسارتهاي جزئي شده است. وزش باد شديد و طوفان در برخي مناطق گلستان موجب اخلال در رفت و آمد و جاري شدن آب در سطح معابر و خيابانهاي عمومي و شکستگي شاخه هاي درختان شده است. براساس اعلام ستاد مديريت بحران استان گلستان، تاکنون گزاشي از ميزان خسارتهاي احتمالي اين حادثه گزارش نشده است. هواشناسي استان گلستان نيز اعلام کرد: در روزهاي پاياني هفته جاري شاهد بارندگي متناوب و بارش برف در ارتفاعات استان گلستان خواهيم بود که اين وضع در روزهاي جمعه و شنبه هفته آينده نيز ادامه دارد.

رييس شوراي شهر جاجرم:
مسوولان استاني اعتبار ويژه اي
براي مبلمان جاجرم در نظر نگرفته اند

رييس شوراي اسلامي شهر جاجرم گفت: مسوولان استاني اعتبار ويژه اي براي مبلمان شهر در نظر نگرفته اند.  محمدرضا محجوب در گفت وگو با ايسنا با بيان اين که60 هزار مترمربع از معابر جاجرم آسفالت نشده است، افزود: چهار ميليارد و 700 ميليون ريال به نهضت آسفالت شهر جاجرم تخصيص يافته که يک ميليارد و 750 ميليون ريال آن تاکنون جذب نشده است.  محجوب ادامه داد: بهبود وضعيت مبلمان شهر جاجرم به مساعدت استاندار نياز دارد.  رييس شوراي اسلامي شهر جاجرم در ادامه، کيفيت نداشتن آب شرب، مشکلات درماني، کمبود اماکن فرهنگي و نبود کنارگذر را از جمله مشکلات اين شهر عنوان کرد.  محجوب بيان کرد: اميدواريم در دور سوم سفر رياست جمهوري به استان اعتباري براي رفع شدن مشکلات شهر جاجرم اختصاص يابد.

خوزستان را گرد و خاک فرا گرفت

هواي استان خوزستان را توده جديدي از گرد و خاک فرا گرفته است که اين شرايط سبب پناه بردن مردم به خانه شده است. به گزارش فارس هواي استان خوزستان طبق پيش بيني هاي انجام شده بار ديگر تحت تاثير توده جديد گرد و غبار قرار گرفته است و به اين دليل هواي استان بار ديگر به شدت غبارآلود و ناسالم شده است.  رئيس اداره پيش بيني اداره کل هواشناسي خوزستان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: بررسي آخرين تصاوير ماهواره اي و نقشه هاي پيش يابي نشان دهنده ايجاد تغييرات فشار قابل توجه در صحاري جنوب و غرب عراق و حرکت توده هواي همراه با گرد و خاک در نواحي مذکور به سمت مرزهاي کشور است و نقشه هاي خطوط جريان نيز انتقال توده هاي هوا را به سمت جنوب و غرب و جنوب غرب نشان مي دهند.  بهرام جنتي خاطرنشان کرد: انتظار کاهش ديد ناشي از گرد و خاک و غبار در ساعات آينده در استان وجود دارد و به اين دليل به مردم سفارش مي شود تا از تردد غيرضروري در فضاهاي باز خودداري کنند.  وي با اشاره به وضعيت آب و هوايي خوزستان در روزهاي آينده تاکيد کرد: زبانه کم فشار روي تقريبا تمام کشور مستقر و در استان خوزستان سبب انتقال توده هواي گرم و نسبتا مرطوب روي آن شده است انتظار مي رود با نفوذ زبانه پرفشاري که مرکز آن در جنوب غرب اروپا واقع شده است از اواخر روز جمعه هفته جاري با افت محسوس دما مواجه شويم در لايه مياني جو نيز براي اواخر هفته جاري به بعد امواج ناپايدار مشاهده مي شود.


 معبد هندوها ميراث هرمزگان فراموشخانه شده است  

هرمزگان از استان هاي مرزي است که نقش مهمي در شکل گيري تاريخ و فرهنگ ايران دارد و نمونه هاي زيادي ازبناهاي تاريخي دراين استان وجود دارد که بر اثر بي مهري و بي توجهي مسوولان نتوانسته جايگاه خود را پيدا کند و همچنان در گوشه اي در حال جان کندن است.
به گزارش مهر تاريخ، شناسنامه هميشه زنده ملل مختلف بوده و اين تاريخ تا آنجا اهميت پيدا مي کند که گاهي منجر به نزاع يا دعوايي بين کشورهاي مختلف مي شود. جنگ هايي که تنها براي اثبات قدمت و وجود آدميان در يک زمان و مکان است نزاع هايي که شايد قرن ها طول مي کشد تنها براي به چنگ آوردن تکه کوچکي از تاريخ.
در عين حال گاهي کشورهاي مختلف براي به رخ کشيدن و نشان دادن اصالت و حق خود بر تاريخ، آثار باستاني خود را به ثبت و آن را در معرض ديد جهانيان قرار مي دهند که البته علاوه بر اثبات سهم خود از تاريخ به عنوان يک منبع درآمد استفاده و بر روي آن سرمايه گذاري هاي کلان مي کنند.
تاريخ براي کشورها آنقدر اهميت دارد که گاهي سياست دنيايي جديد را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و بسياري از مناسبات سياسي بر اساس آن شکل مي گيرد. دوره هاي زماني مختلف بيانگر ناگفته هاي زيادي هستند که ملتها با تکيه بر آن بزرگي خود را به رخ يکديگر مي کشند.
کشوري مانند ترکيه با داشتن مسجد "اياصوفيه"، هند "تاج محل"، ايتاليا با داشتن معابد فراوان تنها نمونه اي از کشورهايي هستند که در اين زمينه  و در راستاي نشان دادن تاريخ کشور خود سرمايه گذاري ها و اقدامات فراواني را انجام داده و امروزه به عنوان يکي از کشورهاي مهم در امر جذب توريست محسوب مي شود.
ايران به عنوان يکي از کشورهاي داراي قدمت تاريخي فراوان در اين زمينه تلاش هاي زيادي را انجام داده اما بسياري از بناها و مکان هاي تاريخي در استان هاي مختلف هنوز ناشناخته مانده و رو به نابودي است و گاها حتي بناهاي ثبت شده در يونسکو نيز بنا بر مصلحت در حال نابودي است.
غالب شهرهايي که در کنار مرزها هستند به علت نقش بسيار مهمي که به عنوان يک نگهبان براي کشور بازي مي کردند سخن هاي بسياري براي اثبات تاريخ محکم و با عظمت خود دارند و هرمزگان يکي از استان هاي مرزي محسوب مي شود که نقش مهمي در شکل گيري تاريخ و فرهنگ ايران زمين دارد. با گذر و کاوشي در اين استان به تاريخ بکر و دست نخورده اي بر مي خوريم که بيانگر فراز و نشيب هاي زيادي در شکل گيري فرهنگ کهن اين خاک دارد.
دزديده شدن اشيا و نابودي آنها دلايل ديگري براي نابودي تاريخ مردم اين خطه است و آگاهي نداشتن و نشناختن خود مردم نيز دليلي ديگر بر گم شدن تاريخ جنوبي ترين استان کشور است.
نمونه هاي زيادي از بناهاي تاريخي در اين استان وجود دارد که بر اثر بي مهري و بي توجهي مسوولان هنوز نتوانسته جايگاه خود را پيدا کند و همچنان در گوشه اي در حال جان کندن است. شايد هنوز آن فردي که هر ساله به ديدن سي و سه پل براي تجديد تاريخ سرزمين خود مي رود نمي داند که در گوشه  اي ديگر در استان هرمزگان پل لاتيدان قديمي ترين پل ايران با دهانه هايي بزرگتر از سي و سه پل در حال نابودي است.
بسياري از بناهاي تاريخي هنوز ثبت نشده و بعضي ديگر هم با اينکه به عنوان يک مکان تاريخي شناخته و ثبت شده مانند يک کالاي بي مصرف در انباري ميراث فرهنگي خاک مي خورند. دزديده شدن اشيا و نابودي آنها دلايل ديگري براي نابودي تاريخ مردم اين خطه است و آگاهي نداشتن و نشناختن خود مردم نيز دليلي ديگر بر گم شدن تاريخ جنوبي ترين استان کشور است.
وجود خانه ها، قلعه ها، مساجد، حمام ها، غارها و بسياري از مکان هاي ديگر که در گمنامي به سر مي برند گواه ديگري براي فراموش شدن تاريخ هرمزگان است که روز به روز بر تعداد بنا هاي نابود شده افزوده مي شود.
البته عدم معرفي بناي تاريخي را نبايد تنها دليل نابودي آن دانست زيرا گاهي شناخت و معرفي آن باعث نابوديش مي شود. ترميم بناهاي تاريخي با مواد غير استاندارد خود يکي ديگر از عوامل نابودي يک بناست که به وفور در اين استان ديده مي شود مانند درست کردن معبد هندو ها که به سبک جديد در حال ترميم است و ديگر آثاري از نقاشي ها و نقوش کنده کاري شده بر روي ديوارهاي آن نمانده است. بر روي ديوار هاي اين معبد نوشته هايي که با خط سانسکريت وجود داشته يا سنگ قبرهايي که يا بر اثر عدم آگاهي يا بي توجهي ميراث فرهنگي دزيده شد که در حال حاضر تنها ديوارهايي با گچ هاي سفيد ساخت آخرين دستگاه هاي پيشرفته و کارخانه هاي گچ سازي مشاهده مي کنيد.
معبد هندو ها به عنوان يک بناي تاريخي و زيبا که در مرکز شهر قرار دارد براي شهر بندرعباس از اهميت زيادي برخوردار است و هنگامي که يک مهمان به شهر وارد مي شود شايد اولين چيزي که توجه آن را جلب مي کند گنبد زيباي اين معبد است اما چند سالي است که به بهانه ترميم، ديدار از اين معبد براي همگان ناممکن شده و اين مکان کم کم به فراموشخانه اي در دل شهر تبديل مي شود.
کم نيستند از اين دست بناهايي که در استان در حال نابودي کامل هستند.
قلعه برج و مسجد ملک القدوس بخش رويدر بندرخمير تنها يکي از اين بناهاي در حال نابودي است که ميراث فرهنگي هيچ توجه اي به آنها نداشته و تاريخ اين خطه از کشور که پر است از دلاوري ها و رشادت هاي مردان و زنان آزاده اي که براي دفاع از ميهن جان هاي خود را فدا کردند را به فراموشي سپرده و فقط به تماشاي نابودي اين ميراث عظيم نشسته است.
هنوز ميراث فرهنگي نماينده اي در تعدادي از شهرهاي اين استان در راستاي گزارش و کنترل وضعيت مکان هاي تاريخي نداشته که اين خود عامل مهمي براي رسيدگي نکردن مداوم از بناهاي تاريخي و از بين رفتن آنهاست.مکانهاي تاريخي زيادي وجود دارند که ميراث فرهنگي گوشه چشمي هم به آنها نشان نداده و اين بناها در حال تخريب هستند.


 پرداخت هزار ميليون ريال خسارت سرمازدگي به محصولات دامغان  

مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان از پرداخت خسارت  هزار ميليون ريال بر اثر سرمازدگي به محصولات اين شهرستان خبر داد.
عباس عليان نژاد در گفت وگو با فارس در دامغان گفت: در پي وارد شدن سرماي قابل توجه به محصولات باغي شهرستان دامغان و از محل اعتبارات ماده 10، مبلغ يک هزار و 300 ميليون ريال براي جبران اين امر اختصاص يافت.
وي اضافه کرد: اين ميزان اعتبار در پي سفر هيات دولت به استان سمنان اختصاص داده شده است.
مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان ادامه داد: مناطق فرات، حومه، رودبار، اميريه و بخش هايي از دامنکوه که خسارت سرمازدگي ديده بودند، عمليات آنها از اين اعتبار در حال انجام است.
عليان نژاد تصريح کرد: اصلاح باغ هاي ميوه به مساحت 3 هزار و 500 هکتار براي هرس باردهي، مديريت آبياري کف باغ و احياي کانون هاي آلوده آفات، تغذيه باغ ها به مساحت 4 هزار هکتار جهت بهسازي عمليات کوددهي و محلول پاشي درختان و خريد مواد کمکي براي مقاوم سازي درختان به تنش هاي محيطي از جمله کارهايي است که در باغ هاي دچار سرمازدگي اجرايي مي شود.
وي افزود: سرشاخه کاري درختان به مساحت 150 هکتار براي تعويض ارقام نامرغوب و زودگل و انجام پيوند درختان با ارقام ديرگل و سازگار از ديگر کارهايي است که براي باغ هاي سرمازده دامغان انجام مي شود.
مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان افزود: اين عمليات در باغ هاي پسته، زردآلو و گردوي اين شهرستان در حال اجراست.
عليان نژاد تصريح کرد: پنج شرکت فني- مشاوره اي به همراه 18 کارشناس کشاورزي از اين باغ ها بازديد کردند.
وي گفت: همچنين از محل همين اعتبار يک هزار و 810 هکتار از باغ هاي مورد حمايت بيمه قرار گرفتند و مبلغ 2 هزار و 150 ميليون ريال بابت پرداخت 50 درصد حق بيمه به هر محصول هزينه شد.
مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان خاطرنشان کرد: پيش بيني مي شود با اجراي اين طرح و همت باغداران حدود 35 هزار تن توليد انواع محصولات باغي در اين شهرستان داشته باشيم.