نسخه شماره 2243 - 1388/09/23 -


نماينده گرمسار: با ايجاد وحدت هيچ قدرتي نمي تواند عليه ما توطئه کند

يک فوريت طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 تصويب شد
دولت مي تواند 21 هزار ميليارد ريال صرف حقوق شاغلين و بازنشستگان کند

تداوم محکوميت اهانت به حضرت امام خميني(ره)
رئيس مجلس: صحنه موهن پخش شده در تلويزيون را مربوط به دانشجويان نمي دانيم


خبر


 نماينده گرمسار: با ايجاد وحدت هيچ قدرتي نمي تواند عليه ما توطئه کند  

نماينده گرمسار گفت: حرمت شکني به ساحت مقدس حضرت امام(ره) را توسط افراد منحرف و مزدوران آمريکا قويا محکوم مي کنيم و به اين منحرفين مي گوييم که جايگاه امام(ره) در قلب ملت ها بوده و هست،  نه در تصوير ايشان و اين جايگاه هرگز فراموش نخواهد شد.
عبدالرضا ترابي نماينده گرمسار در نطق ميان دستور خود تصريح کرد: کشور چين و روسيه طبق معمول ابتدا با ايران همراهي کرده سپس با اخذ امتياز از آمريکا با او موافقت مي کنند، به خصوص دولت روسيه در اغلب مسائل بين المللي که ما با آمريکا در تعارض هستيم نهايتا جانب  آمريکا را مي گيرد و با لحاظ قرار دادن رابطه خود با آمريکا پس از سال ها هنوز پروژه نيروگاه اتمي بوشهر را تحويل نداده و با وعده و وعيد، مکررا راه اندازي آن را به تاخير انداخته است و شک نداريم که در حال استفاده ابزاري از اين پروژه است و در ازاي اين حرکت از آمريکا امتياز مي گيرد.
وي از دولت روسيه خواست که براي آخرين بار به وعده خود در زمان اعلام شده جهت راه اندازي نيروگاه عمل کند و چهره خود را نزد ملت ايران مخدوش نکند و نگذارد روابط حسنه دو همسايه دچار چالش گردد.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مسائل داخلي کشور اصلي ترين مشکل را تفرقه به وجود آمده بين گروه ها دانست که تنها راه برون رفت از اين معضل،  عمل کردن به قانون و تبعيت از فرامين رهبر معظم انقلاب و گذشت و ايجاد وحدت همه نيروهاي وفادار به نظام و ولايت مي باشد و قوه قضاييه بايد با متخلفان به دور از ملاحظات سياسي برخورد کند.
به گفته وي،  قطعا با ايجاد وحدت هيچ قدرتي نمي تواند عليه ما توطئه کند.  نماينده مردم گرمسار از دولت خواست که براي پروژه هاي پيشنهادي در حوزه انتخابيه اش اعتبارات مورد نياز لحاظ شود تا روند اجرايي پروژه ها تسريع شود.


 يک فوريت طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 تصويب شد
 دولت مي تواند 21 هزار ميليارد ريال صرف حقوق شاغلين و بازنشستگان کند 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يک فوريت طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 کل کشور موافقت کردند که در صورت تصويب نهايي، دولت مجاز خواهد شد که 21 هزار ميليارد ريال صرف حقوق، دستمزد، مزايا،  معوقات و پاداش  شاغلين و بازنشستگان کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح دوفوريتي اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور را بررسي کردند که پس از سخنان موافقين و مخالفين، دوفوريت اين طرح به دليل اين که دو سوم راي لازم داشت، راي نياورد و پس از راي گيري براي يک فوريت طرح فوق، نمايندگان با 146 راي موافق، 29 راي مخالف و 9 راي ممتنع از 214 نماينده حاضر يک فوريت آن را تصويب کردند، بنابراين گزارش در طرح دو فوريتي فوق که به امضا 204 نماينده مجلس رسيده است، عنوان شده که با توجه به عملکرد هشت ماهه قانون بودجه سال 1388 کل کشور و احصا» مسائل و مشکلات مترتب بر آن،  عدم تحقق بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده در قانون محدوديت هاي قانوني جهت پرداخت هاي اجتناب ناپذير از جمله افزايش قانوني در حقوق و مزايا، عدم پيش بيني بار مالي ناشي از اجراي کامل قانون مديريت خدمات کشوري در رابطه با شاغلين و بازنشستگان کشوري و لشکري و نهايتا پرهيز از انتقال مسائل و مشکلات اعتبارات هزينه اي به ماه هاي پاياني سال و جلوگيري از تراکم پرداخت ها به منظور کنترل نقدينگي در ماههاي بهمن و اسفند، طرح فوق با قيد دو فوريت تقديم شده است.
نمايندگان در ماده يک طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 کل کشور متني را به انتهاي جز» «ل» بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 88 کل کشور اضافه کردند که براساس آن وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه زيربط موظف شود قيمت هر مترمکعب فروش گاز مصرفي را مبلغ بيست ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عينا جهت گازرساني به روستاهاي کشور هزينه کند.
با تصويب نهايي اين طرح يک فوريتي مددجويان تحت پوشش کميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور هم براي يکبار از پرداخت حق انشعاب، هزينه حق انشعاب را هر سه ماه يکبار به وزارت رفاه و تامين اجتماعي ارائه مي نمايند تا از رديف هزينه عملياتي کميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي کشور برداشت و به شرکت هاي ذي ربط پرداخت کند.  احمد توکلي در مخالفت خود با دو فوريت اين طرح اظهار کرد: در اين طرح اتفاق غيرمتعارف مي افتد و دولت بهتر مي داند که کسري ها را چگونه تعيين کند، بنابراين تعيين اين کسري ها و تعيين تعرفه اي براي کالاها به وسيله مجلس کار غيرمتعارفي است.  رييس مرکز پژوهش هاي مجلس ادامه داد: براي نخستين بار براي اصلاح بودجه با مبلغ 3 هزار ميليارد تومان نمايندگان طراحي را تهيه کرده اند.
وي ادامه داد: اين در حالي است که دولت کسري بودجه را بهتر مي داند و منابع را بهتر مي شناسد و مي داند که در قانون بودجه در کجا مي توان کم و زياد کرد و مصارف کجا مهمتر است.  اين نماينده مجلس ادامه داد: همواره دولت در اين زمينه لايحه به مجلس ارائه کرده است، اما هم اکنون نمايندگان مجلس به تقاضاي دولت، طرحي را تدوين کرده اند.
وي با بيان اينکه در اين طرح اختيارات دولت سلب شده است، گفت: تعيين تعرفه براي کالاهاي وارداتي از اختيارات دولت است و ورود مجلس به اين بحث خلاف رويه قانون گذاري و مصالح کشور است.
نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: مجلس در قانون بودجه تعرفه کالاهاي نهاده هاي کشاورزي را 90 دصد قرار داده است اما دولت به آن مصوبه عمل نکرده است بنابراين چاره اين نيست که ما براي دولت، تک به تک تعيين تکليف کنيم.  وي اين طرح را دخالت در حوزه اختيارات دولت عنوان کرد و با اشاره به اينکه اين کار به مصلحت مجلس نيست، گفت: به مصلحت مجلس نيست که کار دولت را با تدوين طرح اصلاحيه اي انجام دهد.
توکلي خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 اشکال هاي بسياري دارد و در مواردي که کسري بودجه وجود دارد تنها اين مواردي نيست که در اين طرح آمده است.
وي با بيان اينکه در اين طرح کسري بودجه از طريق افزايش استفاده از منابع نفتي در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: اگر اين طرح دو فوريتي باشد، فرصت بررسي کامل آن وجود ندارد و طرحي ناپخته تصويب خواهد شد.  توکلي از نمايندگان مجلس خواست تا به يک فوريت اين طرح راي دهند تا طرح فوق به صورت کارشناسي بررسي شود و پس از آن در صحن علني بررسي و مورد تصويب قرار گيرد .
الياس نادران در اخطاري قانون اساسي اظهار کرد: تا اين حد دخالت مجلس در جزييات تعرفه گذاري در شان مجلس نيست.
وي با اشاره به طرح دو فوريتي اصلاح قانون بودجه 88، تدوين و ارائه اين اصلاحيه را بر عهده دولت دانست و گفت: براساس قانون اساسي ، قانون صادرات و واردات و تعرفه گذاري بر عهده تشکل هاي اجرايي است.  محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران هم در اخطار قانون اساسي افزود: از نص قانون اساسي دريافت مي شود که اين گونه موارد را دولت بايد دخالت کند ودخل و خرج کشور به دست دولت است.
وي ادامه داد: مجلس با اين طرح ،دخل و خرج دولت را به هم مي ريزد اين کار بايد با تصميم دولت باشد.  محمدرضا باهنر که رياست جلسه را بر عهده داشت ضمن وارد نداشتن اخطار دهقان اظهار کرد: دولت در مورد بودجه ساليانه بايد به صورت لايحه به مجلس ارائه دهد و در مورد متمم قانون بودجه هم چنين است.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: در اصلاحيه بودجه چنين عرف بود که نمايندگان مجلس طرحي را تدوين و به صحن ارايه کنند.


 تداوم محکوميت اهانت به حضرت امام خميني(ره)
 رئيس مجلس: صحنه موهن پخش شده در تلويزيون را مربوط به دانشجويان نمي دانيم 

توهين وهتک حرمت به حضرت امام (ره) و پاره شدن عکس ايشان در جلسه علني ديروز مجلس بازتاب هاي متفاوتي داشت و نمايندگان به فراخور عضويت در فراکسيون هاي سياسي که در آن عضو هستند به تحليل اين ماجرا پرداختند.
رئيس مجلس با اشاره به اهانت به ساحت رهبر فقيد انقلاب گفت:صحنه موهن پخش شده در تلويزيون مربوط به دانشجويان نمي شود.
علي لاريجاني در سخنان خود در آغاز جلسه علني ديروز مجلس گفت: امروز ملت ايران قبل از فرا رسيدن محرم و گريستن بر مظلوميت امام حسين (ع) به خاطر مظلوميت امام حسين (ع) به خاطر مظلوميت امام (ره)عزادار گرديد.
وي افزود: اهانت ناجوانمردانه به نماد صلابت و بيداري مسلمانان در عصر حاضر نماد استقلال ملت ايران نماد عزتمندي مسلمانان در مقابل استکبار قبل همه امت را جريحه دار نمود.
لاريجاني تاکيد کرد: باز هم مراجع و علماي حوزه ها به خصوص حوزه علميه قم نقش روشنفکرانه خويش را ايفا کردند و روز گذشته مردم و روحانيت در هدف واحد اراده جمعي جامعه را در حمايت از هويت انقلاب اسلامي و در آرمان هاي امام قدس (ره) و رهبر معظم انقلاب نشان دادند.
رئيس قوه مقننه تصريح کرد: حرکت ملي ديروز ملت هشدارهايي هم در برداشت اولا گفته مي شود آن صحنه موهن که در تلويزيون منعکس گرديد مربوط به دانشجويان نمي شود.
وي ادامه داد: کسي ترديد ندارد که قشر فرهيخته دانشگاهي هر ايده اي که داشته باشند به چنين رفتار سخيفي رو نمي آورند.
وي تصريح کرد: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي نقطه هدف تيراندازي سياسي دشمن اصل ولايت فقيه بود اساس مبارزه آمريکا و عوامل داخلي آنها نظير منافقين و بني صدر ، ليبرال ها و گروههاي ضد انقلاب در مايوس کردن مردم ، حرکت به سوي تخريب جايگاه ولايت فقيه بود.
فراکسيون خط امام(ره) هتک حرمت به امام راحل را محکوم کرد

 فراکسيون خط امام(ره) مجلس هتک حرمت به ساحت بنيانگذار انقلاب را محکوم کرد.
داريوش قنبري در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبري فراکسيون خط امام(ره) مجلس«پارلمان نيوز»، در خصوص جلسه ديروز فراکسيون خط امام(ره) مجلس اظهار داشت:«در ابتداي جلسه موضوع هتک حرمت به امام مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.»
سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) مجلس ادامه داد:«اعضاي فراکسيون ضمن مشکوک بودن به حرکتي که محتوايش پاره کردن عکس امام بود، اينگونه اقدامات را محکوم کردند.»
قنبري گفت:«به زودي بيانيه اي در محکوميت هتک حرمت به امام و اقدام صدا وسيما از سوي فراکسيون صادر مي شود.»

 محکوميت اهانت بهامام(ره)
 توسط 232  نماينده مجلس

 232 نماينده مجلس هم در بيانيه اي اهانت به حضرت امام(ره) را در مراسم 16 آذر محکوم کردند.
خبر تاسف بار جسارت به حريم الهي رهبر کبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي را از رسانه ها شنيديم; اين اقدام ننگين که خشم انقلابي امت حزب الله را در ايران اسلامي و جهان اسلام در پي داشته است، نشانه رذالت دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي بوده و يقينا نشانه شکست و به پايان رسيدن خط فتنه گران است. خط فتنه اين بار هر چند ناشيانه مي کوشد اما حضور آگاهانه جوانان دانشجو نشان داد که فرزندان خميني کبير همچنان پاسدار راه و رسم او هستند.

افراطيون در کشور به دنبال راديکاليزه کردن جامعه هستند 

نماينده مردم تهران در مجلس گفت:افراطيون در کشور به دنبال راديکاليزه کردن جامعه هستند.
به گزارش ايلنا،حميدرضا کاتوزيان نماينده تهران با حضور در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص هتک حرمت امام خميني(ره) گفت: اصل اتفاقي که افتاده زشت است و از نظر افکار عمومي قابل پذيرش نيست.
وي اين حرکت را يک اقدام ضد انقلابي توصيف کرد و افزود: ما خانواده شهدا نيز نمي توانيم بپذيريم که به اين سادگي اين ارزش ها مورد هجوم قرار بگيرد.
اين نماينده تهران از دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي خواست تا فرد يا افراد اهانت کننده را شناسايي کنند تا معلوم شود که چه کساني اين کار را کرده اند.
کاتوزيان بر لزوم شناسايي عوامل هتک حرمت به امام از سوي مسوولان اطلاعاتي و امنيتي تاکيد کرد و اين اقدام را براي جلوگيري از تکرار آن ضروري دانست.

گزارش وزارت اطلاعات ازعوامل موثردر هتک حرمت به ساحت امام(ره)

 نائب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از ارائه گزارش معاون وزير اطلاعات در ارتباط با وقايع اخير در نشست صبح ديروز هيات رئيسه اين کميسيون خبر داد.
اسماعيل کوثري که در گفت وگو با خانه ملت سخن مي گفت افزود: معاون وزير اطلاعات که به دعوت هيات رئيسه کميسيون در اين نشست حضور داشت به ارائه گزارش مشروحي از اقدامات خبيثانه انگليس در وقايع اخير و همچنين بروز توطئه هاي قبل و بعد از انتخابات پرداخت.
نماينده تهران افزود: مقدمات صدور بيانيه 232 نماينده مجلس در هتک حرمت به ساحت امام (ره) نيز در نشست  فراهم شد.
نائب رئيس اول کميسون امنيت ملي و سياست خارجي در پاسخ به اين سوال که آيا از وزارت کشور و نيروي انتظامي نيز نماينده اي در اين جلسه حضور يافته بود اظهار داشت در اين جلسه فقط مسئولين وزارت اطلاعات حضور داشتند.
وي افزود: همچنين قرار شد تا گزارش وزارت اطلاعات در فرصت مناسب در اختيار ساير اعضاي کميسيون نيز گذاشته شود.


 خبر 

نماينده خرمشهر عنوان کرد:
وضعيت خرمشهر هر روز اسفناک تر از ديروز

خرمشهر رنج کشيده و محنت زده، همچنان سايه شوم بيکاري و فقر و مشکلات ديگر را بر سر خود حس مي کند که بيشتر آنها در اثر بي توجهي مسئولان و عدم اجراي وعده هاي آنهاست.
به گزارش «فردا» محمود احمدي نژاد که قبل از انتخابات و به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادي خرمشهر در عمليات بيت المقدس، به اين شهر سفر کرده بود، در مسجد جامع خرمشهر در پاسخ به اعتراض مردم نسبت به مشکلات شهر و عدم اجراي مصوبات دولت، گفت: «من مخلص شما هستم،بنده شخصا امروز در جمع شما تصميم گرفته ام که به عنوان فرماندار يا معاون فرماندار در خدمت شما باشم تا شخصا پيگير امور براي اجرايي شدن هر چه سريعتر آن باشيم.» از زماني که احمدي نژاد خود را فرماندار خرمشهر خواند، تصور همگاني بر اين بود که ورود شخص رييس جمهور به مسائل شهر خرمشهر باعث تحول اساسي در اين شهر مي شود و خونين شهر، شرايط بهتري نسبت به گذشته پيدا مي کند. ولي اين تصوربا تداوم مشکلات به ياس مبدل شده است. مصطفي مطورزاده نماينده مردم خرمشهر در مجلس در گفت وگو با خبرنگار «فردا» به تشريح آخرين وضعيت اين شهرستان در دوران فرمانداري احمدي نژاد پرداخته است.
نماينده خرمشهر گفت: بعد از اينکه احمدي نژاد خود را به عنوان فرماندارخرمشهر معرفي کرد، متاسفانه هيچ تغيير محسوسي در وضعيت شهر مشاهده نشده وشرايط شهرستان هر روزاسفناک تر از گذشته مي شود. وي افزود: باتوجه به اينکه در تمام دنيا مرسوم است دولت ها براي شهرهاي جنگ زده نقش ويژه اي قائل شوند، ولي متاسفانه در خرمشهر و آبادان نه تنها از اين حق ويژه برخوردار نشدند، بلکه حتي از حقوق ويژه اي که ساير شهرها برخوردارند، محروم شده اند.
مطورزاده تصريح کرد: مردم خرمشهر از آب شرب سالم محروم هستند و بر اثر شوري بيش از حد آب کارون بيش از 6 ميليون اصل نهال دراين شهر در آستانه نابودي قرار دارد.
نماينده خرمشهر با اشاره به مصوبات ويژه سفر استاني دولت به خرمشهر گفت: متاسفانه علي رغم تاکيدي که رييس جمهورمحترم در مورد شهر داشتند بيشتر مصوبات هنوز حالت اجرايي به خود نگرفته است.
وي افزود: دولت در يکي از مصوبات خود چهار خطه شدن جاده اهواز به خرمشهر را تصويب کرد که اين مصوبه با وجود اهميتي که دارد، هنوز اجرايي نشده است.
نماينده خرمشهر با اشاره به گذشت بيست سال از جنگ تحميلي گفت:هنوز آثار جنگ در ورزشگاه «شهيد جهان آرا» مشهود است ودراين زمينه ،علي رغم اينکه هيات دولت درسفر به خوزستان بازسازي مجدد اين ورزشگاه را تصويب کرد، متاسفانه هيچ گونه اقدامي انجام نشده است.
وي افزود: با توجه به اينکه خرمشهردر نقطه صفر مرزي با کشورعراق قرار دارد، کمترين فعاليت تجاري را دارد و باوجود قول هاي مساعدي که از طرف مسولان داده شده هنوز خبري از فعال شدن، فعاليت هاي اقتصادي در اين شهر نيست. وي با اشاره به مصوبه هيات دولت در مورد ساماندهي وضعيت شهر توسط وزارت مسکن وشهرسازي گفت: هنوز چشم به راه هستيم تا اين وزارت خانه مصوبه دولت را اجرايي کند .
مطورزاده افزود: متاسفانه در به کارگيري نيروهاي بومي بيشترين ظلم به مردم اين شهر مي شود و بيشتر ادارات دولتي نگاه مساعدي در به کارگيري نيروي بومي در اين شهر ندارند. متاسفانه به بهانه مرزي بودن خرمشهر، اصرار بر ناديده گرفتن امرار معاش و روزي و رونق اين شهر را دارند، مي خواهند به اين بهانه ها، خرمشهر را به سمت صبر دو چندان سوق دهند.  نماينده خرمشهر با انتقاد از تداوم نامهرباني مسوولين دولتي نسبت به وضعيت خرمشهر گفت: اميدوارم گراميداشت فتح خرمشهر ومردم قهرمان آن فقط در تقويم ها نباشد وحالت عملي تري به خود بگيرد.

سه تذکر کتبي از کواکبيان

مصطفي کواکبيان نماينده مردم سمنان و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در تذکر کتبي به رئيس جمهور خواستار دستور او براي جلوگيري از انحراف 48 درصدي دولت در واريز درآمدهاي وصولي از محل واگذاري هاي مربوط به اصل 44 شد.  عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين در تذکر کتبي به منوچهر متکي وزير امور خارجه لزوم تذکر جدي به دولت عراق به لحاظ گروهک تروريستي با لباس فرم سربازان آمريکايي در نقاط مرزي ايران و لزوم تذکر جدي به دولت عراق براي تاسيس سه پايگاه نظامي در مرز عراق با ايران از سوي آمريکا شد.
کواکبيان همچنين در تذکر کتبي ديگري به وزير بازرگاني از او خواست نسبت به شناخته شدن ايران به عنوان بزرگترين خريدار  برنج هندي در خاورميانه توضيح دهد.

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خبر داد :
افشاي  دستور وزير پيشين آموزش و پرورش

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: وزير آموزش و پرورش دولت نهم در روزهاي آخر حضور خود در اين وزارتخانه مجوز راه اندازي 200 مدرسه غيردولتي در داخل و خارج از کشور را براي معاونان خود امضا کرده است.
علي عباسپور تهراني فرد در گفت وگو با  مهر با اعلام اين خبر گفت: "متاسفانه صورت جلسه اي از هئيت معاونان به دست ما رسيده که نشان مي دهد وزير پيشين آموزش و پرورش مجوز راه اندازي 200 مدرسه غيردولتي در داخل و خارج از کشور را براي معاونان خود امضا و صادر کرده بود". رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: "البته گويا اين موافقتنامه در جلسه معاونان مطرح نشده و پس از جلسه توسط علي احمدي امضا شده بود".
بر اساس اظهارات اين نماينده مجلس رئيس جمهور پس از کسب خبر مربوط به اين مجوزها مانع از اجراي آن شده و دستور توقف مراحل اداري مربوط به آن را صادر مي کند. نماينده مردم تهران در هشتمين مجلس شوراي اسلامي افزود: "پس از کسب اطلاع از اين موضوع جزئيات آن را در اختيار رئيس جمهور قرار داديم که وي جلوي اين اقدام را گرفت."
عباسپور در پايان افزود: "اما جاي تعجب است که چرا چنين موافقتنامه اي بايد صادر شود و رئيس جمهور جلوي آن را بگيرد."